Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999

licenciate
dc.abstract.enThis thesis explores the change in defining strategy and tactics of Russian foreign policy, that took place between 1991 and 1999. Author argues that the leading concept of Russia's foreign policy has evolved from it's neoliberal foundations (including complex interdependence theory) to the neorealist paradigm. Author reviews main vectors of Russian foreign policy after the collapse of the USSR and inspects reasons for their abandonment in the mid-nineties. This paper is divided into five chapters. The first one contains a comparative analysis of the doctrines of Russian Federation. The second and the third analyse determinants such as geography or political system and their influence over Russia's foreign policy.Chapters four and five present various aspects of how the evolution of the concept of Russia's foreign policy has affected it's relations with the US and Post-Soviet states.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest zmianie, która zaszła na poziomie definiowania strategii i taktyki rosyjskiej polityki zagranicznej w latach 90-tych XX wieku. Autor, wychodząc w swojej pracy z założenia, że strategia rosyjskiej polityki zagranicznej na przestrzeni lat 90-tych XX wieku pozostawała niezmienna i zmierzała do przywrócenia Rosji roli mocarstwa o znaczeniu globalnym, równym USA, wskazuje czynniki wpływające na powstanie po rozpadzie ZSRR określonej taktyki w rosyjskiej polityce zagranicznej. Określa on cele i środki wykorzystywane przez tę taktykę oraz wskazuje przyczyny jej porzucenia, zmiany w celach i środkach wykorzystywanych przez nową taktykę oraz okres, w którym nastąpiła zmiana. Główną tezą pracy jest twierdzenie, że wraz ze zmianą na stanowisku ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej w 1996 roku i objęciem tego stanowiska przez Jewgienija Primakowa, zmianie uległa rosyjska polityka zagraniczna. Odeszła ona od kierunku euroatlantyckiego opartego na neoliberalnym spojrzeniu na kształt stosunków międzynarodowych, na rzecz położenia większego nacisku na przestrzeń poradziecką i dążenie do stworzenia ładu wielowektorowego poprzez współpracę z innymi państwami zainteresowanymi podważeniem hegemonii USA, w oparciu o spojrzenie neorealistyczne na politykę zagraniczną.W rozdziale pierwszym autor dokonuje analizy porównawczej Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1993 roku i Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1997 roku. Dokumenty te odgrywają kluczową rolę dla zrozumienia przemian jakim uległa rosyjska polityka zagraniczna. Szczegółowa ich analiza skupia się na wyjaśnieniu różnic pomiędzy nimi na podłożu teoretycznym (w oparciu o koncepcje neoliberalizmu i neorealizmu w stosunkach międzynarodowych) oraz praktycznym (poprzez wskazanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wywarły największy wpływ na wskazane zmiany)Rozdział drugi traktuje o wpływie takich czynników jak środowisko geograficzne i system społeczno-polityczny na kształtowanie się polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jej koncepcji.Kolejny, trzeci rozdział został poświęcony wpływowi na rosyjską politykę zagraniczną postaci ministrów spraw zagranicznych Andrieja Kozyriewa i Jewgienija Primakowa. Przeanalizowany zostaje wpływ ich prywatnych poglądów na kształt koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej.W rozdziałach czwartym i piątym przeanalizowana zostaje natomiast rosyjska polityka zagraniczna wobec USA oraz krajów byłego ZSRR pod kątem zmian, jakie w niej zaszły na przestrzeni lat 90-tych XX wieku i wpływu jakie na te zmiany wywarła ewolucja koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.authorZaniewicz, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.reviewerDiec, Joachim - 127727 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.available2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-89253-126872pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197730
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussia, foreign policy, Russian foreign policypl
dc.subject.plRosja, polityka zagraniczna, rosyjska polityka zagranicznapl
dc.titleEwolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999pl
dc.title.alternativeEvolution of a Concept of the Foreign Policy of Russian Federation in 1991-1999pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis explores the change in defining strategy and tactics of Russian foreign policy, that took place between 1991 and 1999. Author argues that the leading concept of Russia's foreign policy has evolved from it's neoliberal foundations (including complex interdependence theory) to the neorealist paradigm. Author reviews main vectors of Russian foreign policy after the collapse of the USSR and inspects reasons for their abandonment in the mid-nineties. This paper is divided into five chapters. The first one contains a comparative analysis of the doctrines of Russian Federation. The second and the third analyse determinants such as geography or political system and their influence over Russia's foreign policy.Chapters four and five present various aspects of how the evolution of the concept of Russia's foreign policy has affected it's relations with the US and Post-Soviet states.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest zmianie, która zaszła na poziomie definiowania strategii i taktyki rosyjskiej polityki zagranicznej w latach 90-tych XX wieku. Autor, wychodząc w swojej pracy z założenia, że strategia rosyjskiej polityki zagranicznej na przestrzeni lat 90-tych XX wieku pozostawała niezmienna i zmierzała do przywrócenia Rosji roli mocarstwa o znaczeniu globalnym, równym USA, wskazuje czynniki wpływające na powstanie po rozpadzie ZSRR określonej taktyki w rosyjskiej polityce zagranicznej. Określa on cele i środki wykorzystywane przez tę taktykę oraz wskazuje przyczyny jej porzucenia, zmiany w celach i środkach wykorzystywanych przez nową taktykę oraz okres, w którym nastąpiła zmiana. Główną tezą pracy jest twierdzenie, że wraz ze zmianą na stanowisku ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej w 1996 roku i objęciem tego stanowiska przez Jewgienija Primakowa, zmianie uległa rosyjska polityka zagraniczna. Odeszła ona od kierunku euroatlantyckiego opartego na neoliberalnym spojrzeniu na kształt stosunków międzynarodowych, na rzecz położenia większego nacisku na przestrzeń poradziecką i dążenie do stworzenia ładu wielowektorowego poprzez współpracę z innymi państwami zainteresowanymi podważeniem hegemonii USA, w oparciu o spojrzenie neorealistyczne na politykę zagraniczną.W rozdziale pierwszym autor dokonuje analizy porównawczej Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1993 roku i Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 1997 roku. Dokumenty te odgrywają kluczową rolę dla zrozumienia przemian jakim uległa rosyjska polityka zagraniczna. Szczegółowa ich analiza skupia się na wyjaśnieniu różnic pomiędzy nimi na podłożu teoretycznym (w oparciu o koncepcje neoliberalizmu i neorealizmu w stosunkach międzynarodowych) oraz praktycznym (poprzez wskazanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wywarły największy wpływ na wskazane zmiany)Rozdział drugi traktuje o wpływie takich czynników jak środowisko geograficzne i system społeczno-polityczny na kształtowanie się polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jej koncepcji.Kolejny, trzeci rozdział został poświęcony wpływowi na rosyjską politykę zagraniczną postaci ministrów spraw zagranicznych Andrieja Kozyriewa i Jewgienija Primakowa. Przeanalizowany zostaje wpływ ich prywatnych poglądów na kształt koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej.W rozdziałach czwartym i piątym przeanalizowana zostaje natomiast rosyjska polityka zagraniczna wobec USA oraz krajów byłego ZSRR pod kątem zmian, jakie w niej zaszły na przestrzeni lat 90-tych XX wieku i wpływu jakie na te zmiany wywarła ewolucja koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.authorpl
Zaniewicz, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.reviewerpl
Diec, Joachim - 127727
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.available
2020-07-25T02:59:30Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-89253-126872
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197730
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russia, foreign policy, Russian foreign policy
dc.subject.plpl
Rosja, polityka zagraniczna, rosyjska polityka zagraniczna
dc.titlepl
Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1999
dc.title.alternativepl
Evolution of a Concept of the Foreign Policy of Russian Federation in 1991-1999
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Des Moines
2
Poznan
2
Dublin
1
Józefów
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available