Świątynia królowej Hatszepsut jako przykład świątyń grobowych XVIII dynastii.

master
dc.abstract.enThis paper aims to present the influence of the Queen's Hatshepsut mortuary temple on the development of sacred architecture of the New Kingdom. The first chapter describes the functions and development of the funerary temple and the form they have gained during the 18th and 19th dynasties. Subsequent chapters deal with the political situation in Egypt in the fifteenth century BC, and about the life of the queen Hatshepsut. The last part of the work has been devoted to careful description of the architecture and decoration of the temple of Djeser-djeseru. In this part there is also presented the history of archaeological research conducted in the Deir el-Bahari, and stressed the importance of the work of polish egyptologists and conservators.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca ma za zadanie przedstawić wpływ świątyni grobowej królowej Hatszepsut na rozwój architektury sakralnej Nowego Państwa. Pierwszy rozdział opisuje funkcje i rozwój świątyń grobowych oraz formę jaką zyskały za panowania 18 i 19 dynastii. Kolejne rozdziały dotyczą sytuacji politycznej panującej w Egipcie w XV w pne oraz opowiadają o życiu królowej Hatszepsut. Ostatnia część pracy poświęcona została dokładnemu opisaniu architektury i dekoracji świątyni Dżeser-dżeseru . Przedstawiono również historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie Deir el-Bahari oraz podkreślono duże znaczenie pracy polskich egiptologów i konserwatorów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorCiałowicz, Krzysztof - 127567 pl
dc.contributor.authorChodorowicz, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerJucha, Mariusz - 128543 pl
dc.contributor.reviewerCiałowicz, Krzysztof - 127567 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:48:55Z
dc.date.available2020-07-21T23:48:55Z
dc.date.submitted2011-11-25pl
dc.fieldofstudycywilizacje starożytne światapl
dc.identifier.apddiploma-63220-68677pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176715
dc.subject.enMORTUARY TEMPLE - QUEEN HATSHEPSUT - DEIR EL-BAHARIpl
dc.subject.otherŚWIĄTYNIA GROBOWA - KRÓLOWA HATSZEPSUT - DEIR EL-BAHARIpl
dc.titleŚwiątynia królowej Hatszepsut jako przykład świątyń grobowych XVIII dynastii.pl
dc.title.alternativeThe temple of Queen Hatshepsut's an example of mortuary temple in the eighteenth dynastypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims to present the influence of the Queen's Hatshepsut mortuary temple on the development of sacred architecture of the New Kingdom. The first chapter describes the functions and development of the funerary temple and the form they have gained during the 18th and 19th dynasties. Subsequent chapters deal with the political situation in Egypt in the fifteenth century BC, and about the life of the queen Hatshepsut. The last part of the work has been devoted to careful description of the architecture and decoration of the temple of Djeser-djeseru. In this part there is also presented the history of archaeological research conducted in the Deir el-Bahari, and stressed the importance of the work of polish egyptologists and conservators.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić wpływ świątyni grobowej królowej Hatszepsut na rozwój architektury sakralnej Nowego Państwa. Pierwszy rozdział opisuje funkcje i rozwój świątyń grobowych oraz formę jaką zyskały za panowania 18 i 19 dynastii. Kolejne rozdziały dotyczą sytuacji politycznej panującej w Egipcie w XV w pne oraz opowiadają o życiu królowej Hatszepsut. Ostatnia część pracy poświęcona została dokładnemu opisaniu architektury i dekoracji świątyni Dżeser-dżeseru . Przedstawiono również historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie Deir el-Bahari oraz podkreślono duże znaczenie pracy polskich egiptologów i konserwatorów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Ciałowicz, Krzysztof - 127567
dc.contributor.authorpl
Chodorowicz, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Jucha, Mariusz - 128543
dc.contributor.reviewerpl
Ciałowicz, Krzysztof - 127567
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:48:55Z
dc.date.available
2020-07-21T23:48:55Z
dc.date.submittedpl
2011-11-25
dc.fieldofstudypl
cywilizacje starożytne świata
dc.identifier.apdpl
diploma-63220-68677
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176715
dc.subject.enpl
MORTUARY TEMPLE - QUEEN HATSHEPSUT - DEIR EL-BAHARI
dc.subject.otherpl
ŚWIĄTYNIA GROBOWA - KRÓLOWA HATSZEPSUT - DEIR EL-BAHARI
dc.titlepl
Świątynia królowej Hatszepsut jako przykład świątyń grobowych XVIII dynastii.
dc.title.alternativepl
The temple of Queen Hatshepsut's an example of mortuary temple in the eighteenth dynasty
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Szczecin
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Katowice
1
Lawrence
1

No access

No Thumbnail Available