Implementacja obliczeń wybranych własności molekularnych zależnych od pochodnych energii potencjalnej

master
dc.abstract.enThe crucial result of the thesis is derivation and implementation of the analytic energy gradients in Dressed TDA-TDDFT and Dressed CIS methods. Necessary for the main goal and valuable in itself part of the work is implementation of analytic energy gradients in Kohn-Sham, TDA-TDDFT and CIS methods. The resulting code was used to implement geometry optimization in all the methods.Additionally, energy Hessian in the Hartree-Fock method was implemented, using automatic code generation to render second derivatives of the one- and two-electron integrals. The generated code constitutes a basis for implementing energy Hessian in other methods.pl
dc.abstract.plKluczowym osiągnięciem niniejszej pracy jest wyprowadzenie iimplementacja analitycznych gradientów energii w metodach Dressed TDA-TDDFT i Dressed CIS. Konieczną do osiągnięcia głównego celu, a przy tym wartościową samą w sobie składową pracy jest implementacja analitycznych gradientów energii w metodach Kohna-Shama, TDA-TDDFT i CIS. Uzyskany kod został wykorzystany do zaprogramowania optymalizacji geometrii w tych metodach.Ponadto w ramach pracy zaimplementowano obliczenia hesjanu energii w metodzie Hartree-Focka wykorzystując automatyczną generację kodu do uzyskania niezbędnych wyrażeń na drugie pochodne całek jedno- i dwuelektronowych. Wygenerowany kod stanowi podstawę do zaprogramowania hesjanu energii w innych metodach.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMazur, Grzegorz - 130440 pl
dc.contributor.authorGlanowski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKorchowiec, Jacek - 129106 pl
dc.contributor.reviewerMazur, Grzegorz - 130440 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:27:45Z
dc.date.available2020-07-27T05:27:45Z
dc.date.submitted2017-06-21pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-113008-159234pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218519
dc.languagepolpl
dc.subject.enenergy gradient, energy hessian, Hartree-Fock, Kohn-Sham, Dressed TDA TDDFTpl
dc.subject.plgradient energii, hesjan energii, Hartree-Fock, Kohn-Sham, Dressed TDA TDDFTpl
dc.titleImplementacja obliczeń wybranych własności molekularnych zależnych od pochodnych energii potencjalnejpl
dc.title.alternativeImplementation of selected molecular properties based on the derivatives of the potential energypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The crucial result of the thesis is derivation and implementation of the analytic energy gradients in Dressed TDA-TDDFT and Dressed CIS methods. Necessary for the main goal and valuable in itself part of the work is implementation of analytic energy gradients in Kohn-Sham, TDA-TDDFT and CIS methods. The resulting code was used to implement geometry optimization in all the methods.Additionally, energy Hessian in the Hartree-Fock method was implemented, using automatic code generation to render second derivatives of the one- and two-electron integrals. The generated code constitutes a basis for implementing energy Hessian in other methods.
dc.abstract.plpl
Kluczowym osiągnięciem niniejszej pracy jest wyprowadzenie iimplementacja analitycznych gradientów energii w metodach Dressed TDA-TDDFT i Dressed CIS. Konieczną do osiągnięcia głównego celu, a przy tym wartościową samą w sobie składową pracy jest implementacja analitycznych gradientów energii w metodach Kohna-Shama, TDA-TDDFT i CIS. Uzyskany kod został wykorzystany do zaprogramowania optymalizacji geometrii w tych metodach.Ponadto w ramach pracy zaimplementowano obliczenia hesjanu energii w metodzie Hartree-Focka wykorzystując automatyczną generację kodu do uzyskania niezbędnych wyrażeń na drugie pochodne całek jedno- i dwuelektronowych. Wygenerowany kod stanowi podstawę do zaprogramowania hesjanu energii w innych metodach.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Mazur, Grzegorz - 130440
dc.contributor.authorpl
Glanowski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Korchowiec, Jacek - 129106
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Grzegorz - 130440
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:27:45Z
dc.date.available
2020-07-27T05:27:45Z
dc.date.submittedpl
2017-06-21
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-113008-159234
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218519
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
energy gradient, energy hessian, Hartree-Fock, Kohn-Sham, Dressed TDA TDDFT
dc.subject.plpl
gradient energii, hesjan energii, Hartree-Fock, Kohn-Sham, Dressed TDA TDDFT
dc.titlepl
Implementacja obliczeń wybranych własności molekularnych zależnych od pochodnych energii potencjalnej
dc.title.alternativepl
Implementation of selected molecular properties based on the derivatives of the potential energy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Gdynia
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available