Ochrona poufności i prywatności w prawie angielskim i australijskim.

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor's thesis deals with protection of confidentiality, secrecy and privacy in English and Australian law.The subject matter is not quite clear due to various factors, like lack of complete regulation and dynamic nature. The protection has been created by courts by means of developing the doctrine of breach of confidence.Reactivation of the breach of confidence doctrine was achieved by resolving Saltman Engineering v Campbell Engineering. This ruling has applied the concept, for a long period of time unused, indicating that, regardless of protection under contract law, there is parallel breach of confidence protection. At the same time, the necessary confidentiality of information had to be a condition of this protection. This approach left open the field for further decisions to determine when information has sufficient level of confidentiality to obtain protection. Similarly, the other elements, ultimately constituting the juridical structure of the breach of confidence, were created by the judicial use of law, which is characteristic of common law as case law. Therefore, in the further part will be presented selected decisions, which were important time caesures in the way of shaping of protection.The purpose of the thesis is to demonstrate the evolution of approach to protection of privacy and confidentiality in the United Kingdom and Australia. By scrutinizing relevant courts decisions the juridical construction and their principles will be extracted.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest ochronie poufności, tajności i prywatności w prawie angielskim i australijskim. Problematyka ich ochrony nie jest w pełni klarowna, z uwagi na różnorodne czynniki, m.in. brak przepisów regulujących ją kompleksowo oraz dynamiczny charakter. Ochrona ta stanowi bowiem wytwór orzecznictwa, w związku z czym cały czas podlega ewolucji. Punktem wyjścia dla jej rozwoju stała się czerpiąca proweniencję w systemie equity doktryna breach of confidence.Reaktywacja doktryny breach of confidence nastąpiła za sprawą rozstrzygnięcia w Saltman Engineering v Campbell Engineering. Orzeczenie to zastosowało koncepcję, przez pewien już długi okres czasu nieużywaną, wskazując, że niezależnie od ochrony na podstawie prawa kontraktów istnieje równolegle ochrona z tytułu breach of confidence. Zarazem warunkiem tej ochrony musiała być odpowiednia poufność informacji. Takie ujęcie pozostawiało otwarte pole dalszym rozstrzygnięciom do ustalenia, kiedy informacja ma dostateczny poziom poufności, aby uzyskać ochronę. Podobnie pozostałe elementy, składające się ostatecznie na konstrukcję jurydyczną instytucji breach of confidence zostały wytworzone w drodze sądowego stosowania prawa, co jest charakterystyczne dla prawa common law jako prawa precedensowego. Dlatego też w dalszej części przedstawione zostały wybrane orzeczenia, które stanowiły ważne cezury czasowe na drodze kształtowania się ochrony.Celem pracy jest ukazanie ewolucji podejścia do ochrony prywatności i poufności w Zjednoczonym Królestwie i Australii. Poprzez analizę odpowiednich, relewantnych orzeczeń wyartykułowane zostaną zasady składające się na konstrukcję powstałej w wyniku zapadłych rozstrzygnięć ochrony.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorOchmann, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.reviewerGhazal, Nicholaspl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:36:10Z
dc.date.available2020-07-27T20:36:10Z
dc.date.submitted2018-10-23pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-128203-112048pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231992
dc.languagepolpl
dc.subject.enbreach of confidence, English and Australian lawpl
dc.subject.plOchrona poufności i prywatności , prawo australijskie, breach of confidencepl
dc.titleOchrona poufności i prywatności w prawie angielskim i australijskim.pl
dc.title.alternativeProtecting confidentiality and privacy in English and Australian law.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor's thesis deals with protection of confidentiality, secrecy and privacy in English and Australian law.The subject matter is not quite clear due to various factors, like lack of complete regulation and dynamic nature. The protection has been created by courts by means of developing the doctrine of breach of confidence.Reactivation of the breach of confidence doctrine was achieved by resolving Saltman Engineering v Campbell Engineering. This ruling has applied the concept, for a long period of time unused, indicating that, regardless of protection under contract law, there is parallel breach of confidence protection. At the same time, the necessary confidentiality of information had to be a condition of this protection. This approach left open the field for further decisions to determine when information has sufficient level of confidentiality to obtain protection. Similarly, the other elements, ultimately constituting the juridical structure of the breach of confidence, were created by the judicial use of law, which is characteristic of common law as case law. Therefore, in the further part will be presented selected decisions, which were important time caesures in the way of shaping of protection.The purpose of the thesis is to demonstrate the evolution of approach to protection of privacy and confidentiality in the United Kingdom and Australia. By scrutinizing relevant courts decisions the juridical construction and their principles will be extracted.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest ochronie poufności, tajności i prywatności w prawie angielskim i australijskim. Problematyka ich ochrony nie jest w pełni klarowna, z uwagi na różnorodne czynniki, m.in. brak przepisów regulujących ją kompleksowo oraz dynamiczny charakter. Ochrona ta stanowi bowiem wytwór orzecznictwa, w związku z czym cały czas podlega ewolucji. Punktem wyjścia dla jej rozwoju stała się czerpiąca proweniencję w systemie equity doktryna breach of confidence.Reaktywacja doktryny breach of confidence nastąpiła za sprawą rozstrzygnięcia w Saltman Engineering v Campbell Engineering. Orzeczenie to zastosowało koncepcję, przez pewien już długi okres czasu nieużywaną, wskazując, że niezależnie od ochrony na podstawie prawa kontraktów istnieje równolegle ochrona z tytułu breach of confidence. Zarazem warunkiem tej ochrony musiała być odpowiednia poufność informacji. Takie ujęcie pozostawiało otwarte pole dalszym rozstrzygnięciom do ustalenia, kiedy informacja ma dostateczny poziom poufności, aby uzyskać ochronę. Podobnie pozostałe elementy, składające się ostatecznie na konstrukcję jurydyczną instytucji breach of confidence zostały wytworzone w drodze sądowego stosowania prawa, co jest charakterystyczne dla prawa common law jako prawa precedensowego. Dlatego też w dalszej części przedstawione zostały wybrane orzeczenia, które stanowiły ważne cezury czasowe na drodze kształtowania się ochrony.Celem pracy jest ukazanie ewolucji podejścia do ochrony prywatności i poufności w Zjednoczonym Królestwie i Australii. Poprzez analizę odpowiednich, relewantnych orzeczeń wyartykułowane zostaną zasady składające się na konstrukcję powstałej w wyniku zapadłych rozstrzygnięć ochrony.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Ochmann, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.reviewerpl
Ghazal, Nicholas
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:36:10Z
dc.date.available
2020-07-27T20:36:10Z
dc.date.submittedpl
2018-10-23
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-128203-112048
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231992
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
breach of confidence, English and Australian law
dc.subject.plpl
Ochrona poufności i prywatności , prawo australijskie, breach of confidence
dc.titlepl
Ochrona poufności i prywatności w prawie angielskim i australijskim.
dc.title.alternativepl
Protecting confidentiality and privacy in English and Australian law.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available