Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu przez studentów w świetle badań empirycznych

licenciate
dc.abstract.enThis thesis relates to the subject of Corporate Social Responsibility- an extensive concept which has been becoming more and more important in the contemporary world. As the title signalizes, thesis’ content is based on results of research leaded by author.This research study aims to answer three questions: „how do students understand the notion of Corporate Social Responsibility?”, „how do they distinguish socially responsible companies?” and „do Corporate Social Responsibility influence students’ shopping decisions ?”. Results of research leaded by means of a survey indicate among others that: only half of interviewees know notion of Corporate Social Responsibility; most frequently students associate mentioned notion with: environmental protection, responsibility for effects of organization’s action, actions for social interest, ethics and they identify socially responsible companies by means of the same aspect; Corporate Social Responsibility has a slight effect on students’ shopping decisions.pl
dc.abstract.plAbstraktNiniejsza praca dotyczy tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu- koncepcji, której znaczenie we współczesnym świecie stale wzrasta. Jak sam tytuł wskazuje, bazę dla jej treści stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez ich autora. Rzeczone badania miały ma na celu podjęcie próby odpowiedzenia na pytanie, jak studenci rozumieją pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu”, za pomocą jakich kryteriów odróżniają oni przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne oraz czy fakt, iż przedsiębiorca oferujący dany produkt lub usługę jest społecznie odpowiedzialny, ma wpływ na ich decyzje zakupowe. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ankiety, wykazały m.in, iż: tylko połowa ankietowanych zna pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu”; studenci najczęściej łączą przedmiotowe pojęcie z ochroną środowiska, odpowiedzialnością za skutki swoich działań, działaniem na rzecz interesu społecznego, etyką i za pomocą takich samym aspektów identyfikują podmioty społecznie odpowiedzialne; społeczna odpowiedzialność biznesu ma znikomy wpływ na decyzje zakupowe studentów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorStrukowska-Kozień, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:04:36Z
dc.date.available2020-07-24T18:04:36Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-76813-81040pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189415
dc.languagepolpl
dc.subject.enCorporate Social Responsibility- CSR- empirical research- perceptionspl
dc.subject.plbadania empiryczne- postrzeganie- SOB- społeczna odpowiedzialność biznesupl
dc.titlePostrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu przez studentów w świetle badań empirycznychpl
dc.title.alternativeStudents’ perceptions of Corporate Social Responsibility in view of empirical researchpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis relates to the subject of Corporate Social Responsibility- an extensive concept which has been becoming more and more important in the contemporary world. As the title signalizes, thesis’ content is based on results of research leaded by author.This research study aims to answer three questions: „how do students understand the notion of Corporate Social Responsibility?”, „how do they distinguish socially responsible companies?” and „do Corporate Social Responsibility influence students’ shopping decisions ?”. Results of research leaded by means of a survey indicate among others that: only half of interviewees know notion of Corporate Social Responsibility; most frequently students associate mentioned notion with: environmental protection, responsibility for effects of organization’s action, actions for social interest, ethics and they identify socially responsible companies by means of the same aspect; Corporate Social Responsibility has a slight effect on students’ shopping decisions.
dc.abstract.plpl
AbstraktNiniejsza praca dotyczy tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu- koncepcji, której znaczenie we współczesnym świecie stale wzrasta. Jak sam tytuł wskazuje, bazę dla jej treści stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez ich autora. Rzeczone badania miały ma na celu podjęcie próby odpowiedzenia na pytanie, jak studenci rozumieją pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu”, za pomocą jakich kryteriów odróżniają oni przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne oraz czy fakt, iż przedsiębiorca oferujący dany produkt lub usługę jest społecznie odpowiedzialny, ma wpływ na ich decyzje zakupowe. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem techniki ankiety, wykazały m.in, iż: tylko połowa ankietowanych zna pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu”; studenci najczęściej łączą przedmiotowe pojęcie z ochroną środowiska, odpowiedzialnością za skutki swoich działań, działaniem na rzecz interesu społecznego, etyką i za pomocą takich samym aspektów identyfikują podmioty społecznie odpowiedzialne; społeczna odpowiedzialność biznesu ma znikomy wpływ na decyzje zakupowe studentów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Strukowska-Kozień, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:04:36Z
dc.date.available
2020-07-24T18:04:36Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-76813-81040
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189415
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Corporate Social Responsibility- CSR- empirical research- perceptions
dc.subject.plpl
badania empiryczne- postrzeganie- SOB- społeczna odpowiedzialność biznesu
dc.titlepl
Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu przez studentów w świetle badań empirycznych
dc.title.alternativepl
Students’ perceptions of Corporate Social Responsibility in view of empirical research
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Poznan
1
Sanok
1

No access

No Thumbnail Available