Kobiece narracje mikrohistoryczne wobec Wielkiej Historii w polskiej prozie fikcjonalnej

licenciate
dc.abstract.enThe work addresses the issue of women's experience of history and the impact of historical events on the life of an individual. The author, relying on three pieces of literature : ‘Sońka’ by Ignacy Karpowicz, ‘Włoskie szpilki’ by Magdalena Tulli, and ‘Matki i córki’ by Albena Grabowska, focuses on the literary representations of the clash of the Great History, dominated by a male point of view, with the microhistory interpreted here as a record of personal female experience. Including a female narrative perspective in the story of the past allows to reveal the areas of human existence previously overlooked in the official historical discourse, such as: private space, bodily experiences and family or social relations. The analysis of the literary micronarratives emphasizes also the way in which personal stories are silenced and how in the face of great historical events and related traumas being subject to inheritance, the microhistory of not only event participants but also this of subsequent generations is often invalidated.pl
dc.abstract.plW pracy zostaje poruszony problem kobiecego doświadczenia historii oraz wpływu historycznych wydarzeń na życie jednostki. Autorka, opierając się na trzech utworach: "Sońce" Ignacego Karpowicza, "Włoskich szpilkach" Magdaleny Tulli oraz "Matkach i córkach" Ałbeny Grabowskiej, skupia się na literackich reprezentacjach zderzenia Wielkiej Historii, zdominowanej przez męski punkt widzenia, z mikrohistorią interpretowaną tu jako zapis osobistego kobiecego doświadczenia. Uwzględnienie kobiecej perspektywy narracyjnej w opowieści o przeszłości pozwala na odsłonięcie obszarów ludzkiej egzystencji dotąd pomijanych w oficjalnym dyskursie historycznym takich jak: przestrzeń prywatna, cielesne doświadczenia czy relacje rodzinne i społeczne. Analiza literackich mikronarracji uwydatnia także sposób, w jaki dochodzi do przemilczenia osobistych opowieści, i jak w obliczu wielkich historycznych wydarzeń oraz związanych z nimi traum, podlegających dziedziczeniu, zostaje unieważniona mikrohistoria nie tylko uczestników wydarzeń, ale często również następnych pokoleń.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSzewczyk, Joannapl
dc.contributor.authorSyrda, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSzewczyk, Joannapl
dc.contributor.reviewerRybicka, Elżbieta - 131741 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:06:46Z
dc.date.available2020-07-27T21:06:46Z
dc.date.submitted2020-07-13pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-128730-212196pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232463
dc.languagepolpl
dc.subject.enherstory, women's history, women's experience, great history, micronarrative, post-memory, trauma, shame, rape, Ignacy Karpowicz, Magdalena Tulli, Albena Grabowskapl
dc.subject.plherstory, historia kobiet, kobiece doświadczenie, wielka historia, mikronarracje, postpamięć, trauma, wstyd, gwałt, Ignacy Karpowicz, Magdalena Tulli, Ałbena Grabowskapl
dc.titleKobiece narracje mikrohistoryczne wobec Wielkiej Historii w polskiej prozie fikcjonalnejpl
dc.title.alternativeThe Female Microhistorical Narratives Towards the Great History in Polish Fictional Prosepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work addresses the issue of women's experience of history and the impact of historical events on the life of an individual. The author, relying on three pieces of literature : ‘Sońka’ by Ignacy Karpowicz, ‘Włoskie szpilki’ by Magdalena Tulli, and ‘Matki i córki’ by Albena Grabowska, focuses on the literary representations of the clash of the Great History, dominated by a male point of view, with the microhistory interpreted here as a record of personal female experience. Including a female narrative perspective in the story of the past allows to reveal the areas of human existence previously overlooked in the official historical discourse, such as: private space, bodily experiences and family or social relations. The analysis of the literary micronarratives emphasizes also the way in which personal stories are silenced and how in the face of great historical events and related traumas being subject to inheritance, the microhistory of not only event participants but also this of subsequent generations is often invalidated.
dc.abstract.plpl
W pracy zostaje poruszony problem kobiecego doświadczenia historii oraz wpływu historycznych wydarzeń na życie jednostki. Autorka, opierając się na trzech utworach: "Sońce" Ignacego Karpowicza, "Włoskich szpilkach" Magdaleny Tulli oraz "Matkach i córkach" Ałbeny Grabowskiej, skupia się na literackich reprezentacjach zderzenia Wielkiej Historii, zdominowanej przez męski punkt widzenia, z mikrohistorią interpretowaną tu jako zapis osobistego kobiecego doświadczenia. Uwzględnienie kobiecej perspektywy narracyjnej w opowieści o przeszłości pozwala na odsłonięcie obszarów ludzkiej egzystencji dotąd pomijanych w oficjalnym dyskursie historycznym takich jak: przestrzeń prywatna, cielesne doświadczenia czy relacje rodzinne i społeczne. Analiza literackich mikronarracji uwydatnia także sposób, w jaki dochodzi do przemilczenia osobistych opowieści, i jak w obliczu wielkich historycznych wydarzeń oraz związanych z nimi traum, podlegających dziedziczeniu, zostaje unieważniona mikrohistoria nie tylko uczestników wydarzeń, ale często również następnych pokoleń.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Szewczyk, Joanna
dc.contributor.authorpl
Syrda, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Szewczyk, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Rybicka, Elżbieta - 131741
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:06:46Z
dc.date.available
2020-07-27T21:06:46Z
dc.date.submittedpl
2020-07-13
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-128730-212196
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232463
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
herstory, women's history, women's experience, great history, micronarrative, post-memory, trauma, shame, rape, Ignacy Karpowicz, Magdalena Tulli, Albena Grabowska
dc.subject.plpl
herstory, historia kobiet, kobiece doświadczenie, wielka historia, mikronarracje, postpamięć, trauma, wstyd, gwałt, Ignacy Karpowicz, Magdalena Tulli, Ałbena Grabowska
dc.titlepl
Kobiece narracje mikrohistoryczne wobec Wielkiej Historii w polskiej prozie fikcjonalnej
dc.title.alternativepl
The Female Microhistorical Narratives Towards the Great History in Polish Fictional Prose
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Poznan
7
Krakow
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Pila
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available