Wpływ mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy szkolnych

licenciate
dc.abstract.enThe theme of the work is the impact of social media on selected information processes carried out by primary school pupils. This paper describes and defines social media, made their division and explains the functions. The topic of information processes, understood as part of information behavior was described, as well as phase of information processes. The research method used in the study is a critical analysis of literature. The effect of considerations undertaken in the work is a project of training school librarians, during which librarians will be acquainted with issues concerning the impact of social media on selected information processes implemented by children. The main objective of the training is education of school librarians, about helping children who are victims of share, generate and use of information in social media. Training project confirms the necessity of knowing by school librarians basic social media services and the draw attention to risks posed by the abuse of social networking sites by children.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest wpływ mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych. W pracy opisano i zdefiniowano media społecznościowe, dokonano ich podziału oraz scharakteryzowano funkcje. Podjęto temat procesów informacyjnych, rozumianych jako element zachowań informacyjnych oraz scharakteryzowano fazy procesów informacyjnych. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest krytyczna analiza piśmiennictwa. Efektem rozważań podjętych w pracy jest projekt szkolenia bibliotekarzy szkolnych, podczas którego bibliotekarze zaznajomieni zostaną z zagadnieniami dotyczącymi wpływu mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez dzieci. Za główny cel szkolenia obrano edukacje bibliotekarzy szkolnych, dotyczącą niesienie pomocy dzieciom, które padły ofiarą generowania, udostępniania i wykorzystywania informacji w mediach społecznościowych. Projekt szkolenia potwierdza konieczność znajomości przez bibliotekarzy szkolnych podstawowych mediów społecznościowych oraz zwraca uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą nadużywanie portali społecznościowych przez dzieci.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.contributor.advisorWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.contributor.authorŚwistak, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSapa, Remigiusz - 131798 pl
dc.contributor.reviewerWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.contributor.reviewerKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:31:27Z
dc.date.available2020-07-26T17:31:27Z
dc.date.submitted2015-09-30pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-100384-168331pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207493
dc.languagepolpl
dc.subject.eninformation behaviour, information processes, information society, social mediapl
dc.subject.plmedia społecznościowe, procesy informacyjne, społeczeństwo informacyjne, zachowania informacyjnepl
dc.titleWpływ mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy szkolnychpl
dc.title.alternativeThe impact of social media on selected information processes carried out by primary school pupils. Project of training for school librarianspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the work is the impact of social media on selected information processes carried out by primary school pupils. This paper describes and defines social media, made their division and explains the functions. The topic of information processes, understood as part of information behavior was described, as well as phase of information processes. The research method used in the study is a critical analysis of literature. The effect of considerations undertaken in the work is a project of training school librarians, during which librarians will be acquainted with issues concerning the impact of social media on selected information processes implemented by children. The main objective of the training is education of school librarians, about helping children who are victims of share, generate and use of information in social media. Training project confirms the necessity of knowing by school librarians basic social media services and the draw attention to risks posed by the abuse of social networking sites by children.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest wpływ mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych. W pracy opisano i zdefiniowano media społecznościowe, dokonano ich podziału oraz scharakteryzowano funkcje. Podjęto temat procesów informacyjnych, rozumianych jako element zachowań informacyjnych oraz scharakteryzowano fazy procesów informacyjnych. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest krytyczna analiza piśmiennictwa. Efektem rozważań podjętych w pracy jest projekt szkolenia bibliotekarzy szkolnych, podczas którego bibliotekarze zaznajomieni zostaną z zagadnieniami dotyczącymi wpływu mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez dzieci. Za główny cel szkolenia obrano edukacje bibliotekarzy szkolnych, dotyczącą niesienie pomocy dzieciom, które padły ofiarą generowania, udostępniania i wykorzystywania informacji w mediach społecznościowych. Projekt szkolenia potwierdza konieczność znajomości przez bibliotekarzy szkolnych podstawowych mediów społecznościowych oraz zwraca uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą nadużywanie portali społecznościowych przez dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.contributor.advisorpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.contributor.authorpl
Świstak, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sapa, Remigiusz - 131798
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.contributor.reviewerpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:31:27Z
dc.date.available
2020-07-26T17:31:27Z
dc.date.submittedpl
2015-09-30
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-100384-168331
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
information behaviour, information processes, information society, social media
dc.subject.plpl
media społecznościowe, procesy informacyjne, społeczeństwo informacyjne, zachowania informacyjne
dc.titlepl
Wpływ mediów społecznościowych na wybrane procesy informacyjne realizowane przez uczniów szkół podstawowych. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy szkolnych
dc.title.alternativepl
The impact of social media on selected information processes carried out by primary school pupils. Project of training for school librarians
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Dublin
3
Gdansk
3
Krakow
3
Lublin
2
Poznan
2
Szczecin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Besko
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available