Procedury pielęgniarskie zmniejszające ryzyko zakażeń szpitalnych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.

licenciate
dc.abstract.enIn general terms an infection occurs when pathogenic microorganisms invade the body. Nosocomial infections (or hospital acquired infections - HAI) are the most undesirable events. The most common pathogens responsible for HAI include the following: coagulase negative staphylococci, MRSA, vancomycin resistant staphylococci (VRSA, VISA), vancomycin resistant enterococci (VRE), extended-spectrum beta-lactamase producing gram negative bacilli ESBL(+). These infections result not only from negligence in medical care, but are also a consequence of progress in medicine. In an NICU setting nasocomial infections pose a particular danger to immature and helpless neonatal patients, especially premature newborns. The most commonly applied prophylactic measures reduce the risk of HAI. Such measures include adherence to multiple procedures, the exercising of appropriate epidemiological surveillance by the competent authorities, and providing training for medical personnel in this area.pl
dc.abstract.plZakażenie, to w ogólnym pojęciu, wniknięcie drobnoustrojów patogennych do organizmu. Najbardziej niepożądanymi infekcjami są zakażenia szpitalne. Najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za zakażenia szpitalne są: gronkowce koagulazo-ujemne, MRSA, gronkowce złociste oporne na wankomycynę (VRSA, VISA), enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), bakterie Gram(-) wytwarzające -laktamazy o poszerzonym spektrum ESBL(+).Są one wynikiem nie tylko zaniedbań w jakości usług medycznych, ale także postępu w medycynie. W OITN stanowią one szczególne zagrożenie dla niedojrzałych i bezbronnych pacjentów jakimi są noworodki a zwłaszcza noworodki przedwcześnie urodzone. Szeroko pojęta profilaktyka zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego. Przejawia się ona w przestrzeganiu licznych procedur postępowania, kontroli prowadzonej przez właściwe organy nadzoru epidemiologicznego i edukacji personelu medycznego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.authorKuciel, Danutapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:49Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:49Z
dc.date.submitted2012-09-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64310-147699pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177874
dc.languagepolpl
dc.subject.enhospital acquired infection, premature newborn, epidemiologic surveillancepl
dc.subject.plzakażenie szpitalne, noworodek przedwcześnie urodzony, nadzór epidemiologicznypl
dc.titleProcedury pielęgniarskie zmniejszające ryzyko zakażeń szpitalnych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.pl
dc.title.alternativeNursery procedures limiting the risk of nosocomial infections in the neonatal intensive care units.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In general terms an infection occurs when pathogenic microorganisms invade the body. Nosocomial infections (or hospital acquired infections - HAI) are the most undesirable events. The most common pathogens responsible for HAI include the following: coagulase negative staphylococci, MRSA, vancomycin resistant staphylococci (VRSA, VISA), vancomycin resistant enterococci (VRE), extended-spectrum beta-lactamase producing gram negative bacilli ESBL(+). These infections result not only from negligence in medical care, but are also a consequence of progress in medicine. In an NICU setting nasocomial infections pose a particular danger to immature and helpless neonatal patients, especially premature newborns. The most commonly applied prophylactic measures reduce the risk of HAI. Such measures include adherence to multiple procedures, the exercising of appropriate epidemiological surveillance by the competent authorities, and providing training for medical personnel in this area.
dc.abstract.plpl
Zakażenie, to w ogólnym pojęciu, wniknięcie drobnoustrojów patogennych do organizmu. Najbardziej niepożądanymi infekcjami są zakażenia szpitalne. Najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za zakażenia szpitalne są: gronkowce koagulazo-ujemne, MRSA, gronkowce złociste oporne na wankomycynę (VRSA, VISA), enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), bakterie Gram(-) wytwarzające -laktamazy o poszerzonym spektrum ESBL(+).Są one wynikiem nie tylko zaniedbań w jakości usług medycznych, ale także postępu w medycynie. W OITN stanowią one szczególne zagrożenie dla niedojrzałych i bezbronnych pacjentów jakimi są noworodki a zwłaszcza noworodki przedwcześnie urodzone. Szeroko pojęta profilaktyka zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego. Przejawia się ona w przestrzeganiu licznych procedur postępowania, kontroli prowadzonej przez właściwe organy nadzoru epidemiologicznego i edukacji personelu medycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.authorpl
Kuciel, Danuta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:49Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:49Z
dc.date.submittedpl
2012-09-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64310-147699
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hospital acquired infection, premature newborn, epidemiologic surveillance
dc.subject.plpl
zakażenie szpitalne, noworodek przedwcześnie urodzony, nadzór epidemiologiczny
dc.titlepl
Procedury pielęgniarskie zmniejszające ryzyko zakażeń szpitalnych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
dc.title.alternativepl
Nursery procedures limiting the risk of nosocomial infections in the neonatal intensive care units.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Kalisz
1
Krakow
1
Lublin
1
Przemyśl
1
Sosnowiec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available