Ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na temat gruźlicy

master
dc.abstract.enAim of the study: Assessment of the knowledge of nurses working in the Houses of Social Welfare on tuberculosis.Materials and methods: The study was conducted among nurses working in the Houses of Social Welfare in Krakow. For the purpose of collecting data for this study were used a self-written questionnaire, an self-written knowledge test about tuberculosis and generalized self-efficacy scale(GSES).Test results: The level of knowledge about tuberculosis among the surveyed nurses, seemed to increase with their age. Nurses with a high level of motivation and higher generalized self-efficacy have greater knowledge about tuberculosis. Surveyed nurses were much more strongly motivated to increase their knowledge on tuberculosis, by factors related to their health risks than those associated with career or a legal obligation arising from the laws tied into the profession. Conclusions: The majority of nurses surveyed have a certain degree of knowledge about tuberculosis, although there are certain facts and information, that are required to be assimilated.pl
dc.abstract.plCel prac: Ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na temat gruźlicy.Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na terenie Krakowa. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, test wiedzy na temat gruźlicy oraz skalę uogólnionej własnej skuteczności(GSES). Wyniki badań: Poziom wiedzy badanych pielęgniarek na temat gruźlicy, rośnie wraz z ich wiekiem. Pielęgniarki posiadające wysoki poziom motywacji i uogólnionej skuteczności mają większą wiedzę o gruźlicy. Ankietowane pielęgniarki motywowane są do podjęcia edukacji w zakresie gruźlicy, bardziej przez czynniki związane z ich zagrożeniem zdrowia, niż te związanie z ich karierą bądź obligacjami prawnymi wynikającymi z ich profesji. Wnioski: Badane pielęgniarki w większości posiadają wiedzę na temat gruźlicy, choć istnieją obszary, które wymagają uzupełnienia informacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorNowak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerHartman, Jan - 129693 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:06:33Z
dc.date.available2020-07-25T05:06:33Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-91434-114046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199632
dc.languagepolpl
dc.subject.entuberculosis, knowledge of nurses, home social assistancepl
dc.subject.plgruźlica, wiedza pielęgniarek, dom pomocy społecznej,pl
dc.titleOcena wiedzy pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na temat gruźlicypl
dc.title.alternativeKNOWLEDGE ASSESSMENT OF NURSES WORKING WITH HOMES ON SOCIAL ASSISTANCE TUBERCULOSISpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim of the study: Assessment of the knowledge of nurses working in the Houses of Social Welfare on tuberculosis.Materials and methods: The study was conducted among nurses working in the Houses of Social Welfare in Krakow. For the purpose of collecting data for this study were used a self-written questionnaire, an self-written knowledge test about tuberculosis and generalized self-efficacy scale(GSES).Test results: The level of knowledge about tuberculosis among the surveyed nurses, seemed to increase with their age. Nurses with a high level of motivation and higher generalized self-efficacy have greater knowledge about tuberculosis. Surveyed nurses were much more strongly motivated to increase their knowledge on tuberculosis, by factors related to their health risks than those associated with career or a legal obligation arising from the laws tied into the profession. Conclusions: The majority of nurses surveyed have a certain degree of knowledge about tuberculosis, although there are certain facts and information, that are required to be assimilated.
dc.abstract.plpl
Cel prac: Ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na temat gruźlicy.Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na terenie Krakowa. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, test wiedzy na temat gruźlicy oraz skalę uogólnionej własnej skuteczności(GSES). Wyniki badań: Poziom wiedzy badanych pielęgniarek na temat gruźlicy, rośnie wraz z ich wiekiem. Pielęgniarki posiadające wysoki poziom motywacji i uogólnionej skuteczności mają większą wiedzę o gruźlicy. Ankietowane pielęgniarki motywowane są do podjęcia edukacji w zakresie gruźlicy, bardziej przez czynniki związane z ich zagrożeniem zdrowia, niż te związanie z ich karierą bądź obligacjami prawnymi wynikającymi z ich profesji. Wnioski: Badane pielęgniarki w większości posiadają wiedzę na temat gruźlicy, choć istnieją obszary, które wymagają uzupełnienia informacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Nowak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Hartman, Jan - 129693
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:06:33Z
dc.date.available
2020-07-25T05:06:33Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91434-114046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tuberculosis, knowledge of nurses, home social assistance
dc.subject.plpl
gruźlica, wiedza pielęgniarek, dom pomocy społecznej,
dc.titlepl
Ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w Domach Pomocy Społecznej na temat gruźlicy
dc.title.alternativepl
KNOWLEDGE ASSESSMENT OF NURSES WORKING WITH HOMES ON SOCIAL ASSISTANCE TUBERCULOSIS
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Świętochłowice
7
Chandler
4
Krakow
3
Aleksandria Druga
2
Clonee
2
Radomsko
2
Wroclaw
2
Zabrze
2
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available