Ocena wpływu rodzaju nośnika na właściwości fizykochemiczne mikrosfer z piroksykamem

master
dc.abstract.enMicrospheres are drug carriers in which drug is incorporated in the polymeric matrix. These carriers were evaluated for ophthalmic drug delivery in order to improve bioavailability. Depending on polymer used, microparticles are characterized good biocompatibility, biodegradability and good adhesion to the cornea of the eye. The most popular polymer are natural hialuronic acid, chitosan, pectin and synthetic – polylactic and polyglicolic acid, poly- ε- caprolakton and copolymers of methacrylic acid (Eudragits). Objective of the present study is to evaluate the possibility of using Eudragit L100 and S100 as a carrier of piroxicam microspheres and evaluation of their properties depending on the amount of using polymers. The microparticles obtained by spray drying at 45°C using aceone and ethanol. Only single particles have smooth spherical surface but they are characterized by high entrapment efficiency (94,89- 108,79%) of amorphous piroxicam. In vitro 8 hours- drug release test showed slower release rate of drug from microspheres. The results indicate Eudragit L100 and S100 could be utilized to formulate sustained-release microparticles as ophthalmic drug delivery system.pl
dc.abstract.plMikrosfery są układami wielokompartmentowymi w których substancja lecznicza jest inkorporowana w matrycę zbudowaną z polimeru.Stosowane są m.in. w okulistyce w celu poprawy biodostępności substancji leczniczej. W zależności od zastosowanego polimeru, mikrocząstki charakteryzująsie odpowiednią biozgodnością, biodegradacją oraz dobrą adhezją do rogówki. Najczęściej stosowanymi polimerami substancje są pochodzenia naturalnego kwas hialuronowy, chitozan, pektyna oraz syntetyczne- polimery kwasy glikolowego i mlekowego poly- ε- kaprolakton i kopolimery kwasu metakrylowego- Eudragity. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania Eudragitu L100 i S100 jako nośniki mikrosfer z piroksykamem i ocena ich właściwości w zależności od ilości zastosowanego polimeru. Mikrocząstki otrzymano metodą suszenia rozpyłowego w temperaturze 45°C stosując etanol i aceton jako rozpuszczalnik. Tylko pojedyncze cząstki miały kulisty kształt i gładką powierzchnię, jednak charakteryzowały sięwysoką zdolnością zamykania piroksykamu w postaci amorficznej (94,89- 108,79%). 8-godzinne badanie szybkości uwalniania wykonano metodą przepływową w temperaturze 37°C. Wykazało ono spowolnione uwalnianie piroksykamu z mikrosfer. Wyniki wykazują,że Eudragit S100 i L100 mogą być wykorzystywane do otrzymywania mikrocząstek o przedłuzonym uwalnianiu jako postać leku stosowana do oka.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzech, Anna - 129096 pl
dc.contributor.advisorJachowicz, Renata - 129780 pl
dc.contributor.authorPytel, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerJachowicz, Renata - 129780 pl
dc.contributor.reviewerCzech, Anna - 129096 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:04:22Z
dc.date.available2020-07-23T22:04:22Z
dc.date.submitted2012-03-06pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-63790-62131pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177399
dc.languagepolpl
dc.subject.enEudragit, microspheres, piroxicam, spray-dryingpl
dc.subject.plEudragit, mikrosfery, piroksykam, suszenie rozpyłowepl
dc.titleOcena wpływu rodzaju nośnika na właściwości fizykochemiczne mikrosfer z piroksykamempl
dc.title.alternativeEvaluation the impact of carrier type on the physicochemical properties of the microspheres with piroxicam.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Microspheres are drug carriers in which drug is incorporated in the polymeric matrix. These carriers were evaluated for ophthalmic drug delivery in order to improve bioavailability. Depending on polymer used, microparticles are characterized good biocompatibility, biodegradability and good adhesion to the cornea of the eye. The most popular polymer are natural hialuronic acid, chitosan, pectin and synthetic – polylactic and polyglicolic acid, poly- ε- caprolakton and copolymers of methacrylic acid (Eudragits). Objective of the present study is to evaluate the possibility of using Eudragit L100 and S100 as a carrier of piroxicam microspheres and evaluation of their properties depending on the amount of using polymers. The microparticles obtained by spray drying at 45°C using aceone and ethanol. Only single particles have smooth spherical surface but they are characterized by high entrapment efficiency (94,89- 108,79%) of amorphous piroxicam. In vitro 8 hours- drug release test showed slower release rate of drug from microspheres. The results indicate Eudragit L100 and S100 could be utilized to formulate sustained-release microparticles as ophthalmic drug delivery system.
dc.abstract.plpl
Mikrosfery są układami wielokompartmentowymi w których substancja lecznicza jest inkorporowana w matrycę zbudowaną z polimeru.Stosowane są m.in. w okulistyce w celu poprawy biodostępności substancji leczniczej. W zależności od zastosowanego polimeru, mikrocząstki charakteryzująsie odpowiednią biozgodnością, biodegradacją oraz dobrą adhezją do rogówki. Najczęściej stosowanymi polimerami substancje są pochodzenia naturalnego kwas hialuronowy, chitozan, pektyna oraz syntetyczne- polimery kwasy glikolowego i mlekowego poly- ε- kaprolakton i kopolimery kwasu metakrylowego- Eudragity. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania Eudragitu L100 i S100 jako nośniki mikrosfer z piroksykamem i ocena ich właściwości w zależności od ilości zastosowanego polimeru. Mikrocząstki otrzymano metodą suszenia rozpyłowego w temperaturze 45°C stosując etanol i aceton jako rozpuszczalnik. Tylko pojedyncze cząstki miały kulisty kształt i gładką powierzchnię, jednak charakteryzowały sięwysoką zdolnością zamykania piroksykamu w postaci amorficznej (94,89- 108,79%). 8-godzinne badanie szybkości uwalniania wykonano metodą przepływową w temperaturze 37°C. Wykazało ono spowolnione uwalnianie piroksykamu z mikrosfer. Wyniki wykazują,że Eudragit S100 i L100 mogą być wykorzystywane do otrzymywania mikrocząstek o przedłuzonym uwalnianiu jako postać leku stosowana do oka.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czech, Anna - 129096
dc.contributor.advisorpl
Jachowicz, Renata - 129780
dc.contributor.authorpl
Pytel, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Jachowicz, Renata - 129780
dc.contributor.reviewerpl
Czech, Anna - 129096
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:04:22Z
dc.date.available
2020-07-23T22:04:22Z
dc.date.submittedpl
2012-03-06
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-63790-62131
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eudragit, microspheres, piroxicam, spray-drying
dc.subject.plpl
Eudragit, mikrosfery, piroksykam, suszenie rozpyłowe
dc.titlepl
Ocena wpływu rodzaju nośnika na właściwości fizykochemiczne mikrosfer z piroksykamem
dc.title.alternativepl
Evaluation the impact of carrier type on the physicochemical properties of the microspheres with piroxicam.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available