Lives defined by gender and social class. An analysis of the situation of British working-class women in the 1970s based on Pat Barker’s novel, Union Street

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to discuss Pat Barker’s Union Street with regard to the situation of British working-class women in the 1970s. The thesis presents the women of the 1970s as an extraordinary group whose lives were full of challenges and discrimination because of their social class and gender. Chapter One provides a description of a general situation in the UK in the 1970s, as well as the characterization of the typical British working-class women and their main struggles. It discusses the Second Wave of Feminism and its role in the lives of working-class people. It also presents Pat Barker as a feminist writer and answers the questions of why she had chosen to write about working-class women, and whether she continues this theme in her further career. Chapter Two discusses the womanhood presented in Union Street. It is divided into three subcategories that focus on different aspects of women’s lives, such as general life situation, motherhood and relationships, and traumatic experiences of female characters, which gives the reader a full outline of their situation. This thesis explores issues such as poverty, motherhood, violence, rape, abortion, procreation, labour, and the consequences of long-term unemployment. It argues that the aggravating situation of working-class women was not of interest to any movement at that time, which meant that they could count only on themselves.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy jest analiza powieści ,,Union Street” autorstwa Pat Barker, w odniesieniu do sytuacji kobiet z klasy robotniczej w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Praca udowadnia, że losy brytyjskich kobiet z klasy pracowniczej były uwarunkowane ze względu na ich płeć i klasę społeczną, a ich życie było zdecydowanie bardziej wymagające w porównaniu z resztą społeczeństwa. Rozdział pierwszy przedstawia zarys sytuacji politycznej i ekonomicznej w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Opisuje również życie przeciętnych kobiet z klasy pracowniczej oraz ich główne problemy. Uwzględnia opis drugiej fali feminizmu oraz przedstawia jej rolę w życiu kobiet z klasy pracowniczej. Ten rozdział przedstawia również Pat Barker jako feministyczną pisarkę. Odpowiada na pytanie dlaczego autorka zdecydowała się pisać o problemach kobiet z klasy pracowniczej oraz czy Barker wraca do tej tematyki w swojej dalszej karierze. Rozdział drugi omawia kobiecość przedstawioną w powieści „Union Street”. Został on podzielony na trzy podkategorie, które skupiają się na różnych aspektach z życia ówczesnych kobiet, takich jak: ogólne warunki życia, macierzyństwo i relacje społeczne, jak również traumatyczne doświadczenia postaci kobiecych. Praca zgłębia temat biedy, macierzyństwa, przemocy, gwałtu, aborcji, prokreacji, pracy oraz konsekwencji długotrwałego bezrobocia. Dowodzi ona, że pogarszająca się sytuacja kobiet z klasy robotniczej nie była wówczas przedmiotem zainteresowania żadnego ruchu społecznego, co oznaczało, że te kobiety mogły liczyć tylko na siebie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCuryłło-Klag, Izabela - 127606 pl
dc.contributor.authorChronowska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerCuryłło-Klag, Izabela - 127606 pl
dc.contributor.reviewerKowal, Ewa - 145290 pl
dc.date.accessioned2021-11-08T22:45:06Z
dc.date.available2021-11-08T22:45:06Z
dc.date.submitted2021-09-14pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-152625-259305pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283151
dc.languageengpl
dc.subject.enPat Barker, feminism, working-class women, 1970s, motherhood, abortion, rapepl
dc.subject.plPat Barker, feminizm, kobiety z klasy robotniczej, lata 70., macierzyństwo, aborcja, gwałtpl
dc.titleLives defined by gender and social class. An analysis of the situation of British working-class women in the 1970s based on Pat Barker’s novel, Union Streetpl
dc.title.alternativeLosy uwarunkowane przez płeć oraz klasę społeczną. Analiza sytuacji brytyjskich kobiet z klasy robotniczej w latach 70. na podstawie powieści Pat Barker, „Union Street”.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to discuss Pat Barker’s Union Street with regard to the situation of British working-class women in the 1970s. The thesis presents the women of the 1970s as an extraordinary group whose lives were full of challenges and discrimination because of their social class and gender. Chapter One provides a description of a general situation in the UK in the 1970s, as well as the characterization of the typical British working-class women and their main struggles. It discusses the Second Wave of Feminism and its role in the lives of working-class people. It also presents Pat Barker as a feminist writer and answers the questions of why she had chosen to write about working-class women, and whether she continues this theme in her further career. Chapter Two discusses the womanhood presented in Union Street. It is divided into three subcategories that focus on different aspects of women’s lives, such as general life situation, motherhood and relationships, and traumatic experiences of female characters, which gives the reader a full outline of their situation. This thesis explores issues such as poverty, motherhood, violence, rape, abortion, procreation, labour, and the consequences of long-term unemployment. It argues that the aggravating situation of working-class women was not of interest to any movement at that time, which meant that they could count only on themselves.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy jest analiza powieści ,,Union Street” autorstwa Pat Barker, w odniesieniu do sytuacji kobiet z klasy robotniczej w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Praca udowadnia, że losy brytyjskich kobiet z klasy pracowniczej były uwarunkowane ze względu na ich płeć i klasę społeczną, a ich życie było zdecydowanie bardziej wymagające w porównaniu z resztą społeczeństwa. Rozdział pierwszy przedstawia zarys sytuacji politycznej i ekonomicznej w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Opisuje również życie przeciętnych kobiet z klasy pracowniczej oraz ich główne problemy. Uwzględnia opis drugiej fali feminizmu oraz przedstawia jej rolę w życiu kobiet z klasy pracowniczej. Ten rozdział przedstawia również Pat Barker jako feministyczną pisarkę. Odpowiada na pytanie dlaczego autorka zdecydowała się pisać o problemach kobiet z klasy pracowniczej oraz czy Barker wraca do tej tematyki w swojej dalszej karierze. Rozdział drugi omawia kobiecość przedstawioną w powieści „Union Street”. Został on podzielony na trzy podkategorie, które skupiają się na różnych aspektach z życia ówczesnych kobiet, takich jak: ogólne warunki życia, macierzyństwo i relacje społeczne, jak również traumatyczne doświadczenia postaci kobiecych. Praca zgłębia temat biedy, macierzyństwa, przemocy, gwałtu, aborcji, prokreacji, pracy oraz konsekwencji długotrwałego bezrobocia. Dowodzi ona, że pogarszająca się sytuacja kobiet z klasy robotniczej nie była wówczas przedmiotem zainteresowania żadnego ruchu społecznego, co oznaczało, że te kobiety mogły liczyć tylko na siebie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Curyłło-Klag, Izabela - 127606
dc.contributor.authorpl
Chronowska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Curyłło-Klag, Izabela - 127606
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Ewa - 145290
dc.date.accessioned
2021-11-08T22:45:06Z
dc.date.available
2021-11-08T22:45:06Z
dc.date.submittedpl
2021-09-14
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-152625-259305
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283151
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Pat Barker, feminism, working-class women, 1970s, motherhood, abortion, rape
dc.subject.plpl
Pat Barker, feminizm, kobiety z klasy robotniczej, lata 70., macierzyństwo, aborcja, gwałt
dc.titlepl
Lives defined by gender and social class. An analysis of the situation of British working-class women in the 1970s based on Pat Barker’s novel, Union Street
dc.title.alternativepl
Losy uwarunkowane przez płeć oraz klasę społeczną. Analiza sytuacji brytyjskich kobiet z klasy robotniczej w latach 70. na podstawie powieści Pat Barker, „Union Street”.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Bradford
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Belfast
1
Brentford
1
Dublin
1
Durham
1
Katowice
1
Leiden
1
Manchester
1

No access

No Thumbnail Available