Ukraiński surżyk w sytuacji bilingwizmu i kontaktów językowych

master
dc.abstract.enThe subject of this work is surzhyk - a common form of mixed Ukrainian-Russian language. The first part presents the theoretical aspects of surzhyk: definition, history, the current state of research, linguistic status and related phenomena. In second chapter displayed those elements of language that are often included in surzhyk: russicisms, calques, pseudosurzhykisms and dialectisms. The influence of the Russian language on proper names has been also analyzed. The third chapter is a summary of research on Surzhyk in the speech of the inhabitants of one village. The distinguished elements of surzhyk have been divided into four groups: phonetic (including accentuation), morphological, lexical and grammatical sures. The important features of Surzhyk are the phonetic and morphological adaptations of elements of the Russian language on the Ukrainian linguistic levels.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest surżyk, czyli rozpowszechniona forma mieszanego języka ukraińsko-rosyjskiego. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne aspekty surżyku: definicja, historia, aktualny stan badań, status lingwistyczny oraz zjawiska pokrewne. W rozdziale drugim omówiono te elementy języka, które często są zaliczane do surżyku: rusycyzmy, kalki, pseudosurżykizmy i dialektyzmy. Przeanalizowano także wpływ języka rosyjskiego na nazwy własne. Trzeci rozdział jest podsumowaniem badań nad surżykiem w mowie mieszkańców jednej miejscowości. Wyodrębnione elementy surżyku zostały podzielone na cztery grupy: surżykizmy fonetyczne (w tym akcentuacyjne), morfologiczne, leksykalne i gramatyczne. Ważną cechą surżyku są fonetyczne i morfologiczne adaptacje elementów języka rosyjskiego na ukraińskiej płaszczyźnie językowej.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Norbertpl
dc.contributor.authorHaczyk, Alonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Norbertpl
dc.contributor.reviewerJakubczyk, Marcinpl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:48:43Z
dc.date.available2021-10-14T21:48:43Z
dc.date.submitted2021-09-24pl
dc.fieldofstudylingwistykapl
dc.identifier.apddiploma-154524-265720pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280570
dc.languagepolpl
dc.subject.enSurzhyk, surżykism, bilingualism, interference, language contact, code-swithing, code-mixing, creole language, pidgin, trasianka, literary language, spoken language, everyday language, calque, morphological calques, phraseological calques, semantic calques, pseudosurzhyk, dialect, phonetic adaptation, morphological adaptations.pl
dc.subject.plSurżyk, surżykizm, bilingwizm, interferencja, kontakty językowe, code-swithing, code-mixing, języki kreolskie, pidżin, trasianka, język literacki, język mówiony, język potoczny, kalka, kalki słowotwórcze, kalki semantyczne, kalki frazeologiczne, pseudosurżyk, dialekt, adaptacje fonetyczne, adaptacje morfologiczne.pl
dc.titleUkraiński surżyk w sytuacji bilingwizmu i kontaktów językowychpl
dc.title.alternativeUkrainian surzhyk in a situation of bilingualism and language contactpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is surzhyk - a common form of mixed Ukrainian-Russian language. The first part presents the theoretical aspects of surzhyk: definition, history, the current state of research, linguistic status and related phenomena. In second chapter displayed those elements of language that are often included in surzhyk: russicisms, calques, pseudosurzhykisms and dialectisms. The influence of the Russian language on proper names has been also analyzed. The third chapter is a summary of research on Surzhyk in the speech of the inhabitants of one village. The distinguished elements of surzhyk have been divided into four groups: phonetic (including accentuation), morphological, lexical and grammatical sures. The important features of Surzhyk are the phonetic and morphological adaptations of elements of the Russian language on the Ukrainian linguistic levels.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest surżyk, czyli rozpowszechniona forma mieszanego języka ukraińsko-rosyjskiego. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne aspekty surżyku: definicja, historia, aktualny stan badań, status lingwistyczny oraz zjawiska pokrewne. W rozdziale drugim omówiono te elementy języka, które często są zaliczane do surżyku: rusycyzmy, kalki, pseudosurżykizmy i dialektyzmy. Przeanalizowano także wpływ języka rosyjskiego na nazwy własne. Trzeci rozdział jest podsumowaniem badań nad surżykiem w mowie mieszkańców jednej miejscowości. Wyodrębnione elementy surżyku zostały podzielone na cztery grupy: surżykizmy fonetyczne (w tym akcentuacyjne), morfologiczne, leksykalne i gramatyczne. Ważną cechą surżyku są fonetyczne i morfologiczne adaptacje elementów języka rosyjskiego na ukraińskiej płaszczyźnie językowej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Norbert
dc.contributor.authorpl
Haczyk, Alona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Norbert
dc.contributor.reviewerpl
Jakubczyk, Marcin
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:48:43Z
dc.date.available
2021-10-14T21:48:43Z
dc.date.submittedpl
2021-09-24
dc.fieldofstudypl
lingwistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-154524-265720
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280570
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Surzhyk, surżykism, bilingualism, interference, language contact, code-swithing, code-mixing, creole language, pidgin, trasianka, literary language, spoken language, everyday language, calque, morphological calques, phraseological calques, semantic calques, pseudosurzhyk, dialect, phonetic adaptation, morphological adaptations.
dc.subject.plpl
Surżyk, surżykizm, bilingwizm, interferencja, kontakty językowe, code-swithing, code-mixing, języki kreolskie, pidżin, trasianka, język literacki, język mówiony, język potoczny, kalka, kalki słowotwórcze, kalki semantyczne, kalki frazeologiczne, pseudosurżyk, dialekt, adaptacje fonetyczne, adaptacje morfologiczne.
dc.titlepl
Ukraiński surżyk w sytuacji bilingwizmu i kontaktów językowych
dc.title.alternativepl
Ukrainian surzhyk in a situation of bilingualism and language contact
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Krakow
16
Poznan
13
Wroclaw
6
Warsaw
4
Dublin
3
Trento
3
Niepołomice
2
Bydgoszcz
1
Klaudyn
1
Krobia
1

No access

No Thumbnail Available