Development and implementation of Electronic Logbook for J-PET research group using Symfony2 framework

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis was to develop and implement an interactive Electronic Logbook for Jagiellonian Positron Emission Tomography research group. Using the modern and innovative Symfony2 framework, Bootstrap, jQuery and Angular.js technologies we have created a fully working client-server web application based on the Model-View-Controller architecture. The data storage was organized using two database engines: MySQL, and PostgreSQL, served in back-end by the Doctrine package. Application was designed in the Responsive Web Design (RWD) approach, making it possible to use it on the any portable devices (e.g. like tablets and smartphones). Application was prepared according to the functional requirements provided by the J-PET group. The main functionality of the application is a multifunctional and intuitive activity logging system, which allows to register and further monitor the situation of the experimental work. Secondly the application allows to associate the laboratory work information with the experimental parameters available from external database. Furthermore, we have implemented the error and warning handling system, allowing to monitor and report all the custom situations encountered during the laboratory work. Application was supplemented with the Shift Management module, allowing to organize weekly laboratory work of the research group.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy magisterskiej było zaprojektowanie i stworzenie interaktywnego dziennika badawczego dla grupy Pozytonowej Tomografii Emisyjnej J-PET. Korzystając z najnowszych i innowacyjnych technologi internetowych takich jak Symfony 2, Bootstrap, jQuery i Angular.js, stworzono w pełni działającą aplikacje o architekturze Klient-Serwer, oparta na wzorcu projektowych Model Widok-Kontroler (MVC). Dane aplikacji są przechowywane w dwóch niezależnych bazach danych: MySQL oraz PostgreSQL, obsługiwanych przez pakiet Doctrine. W trakcie projektowania i implementacji aplikacji zadbano aby strony były dostępne na dowolnych urządzeniach, w tym mobilnych takich jak tablet lub smartphone. Aplikacja została przygotowana zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi grupy J-PET. Główna funkcjonalnością aplikacji jest możliwość tworzenia indywidualnych wpisów dziennika badawczego. Dodatkowo każdy wpis dziennika można uzupełnić o dane eksperymentalne pobierane z zewnętrznej usługi bazodanowej. Ważna zaimplementowana funkcjonalnością jest system zgłaszania błędów i ostrzeżeń, pozwalający na bieżące monitorowanie iraportowanie wszystkich niestandardowych sytuacji zaistniałych w tracie pracy laboratoryjnej. Aplikacja została również wyposażona w funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie godzinami pracy w laboratorium, co przyczynia się do jej wydajnej organizacji.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Marcinpl
dc.contributor.authorHaber, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerMoskal, Paweł - 100401 pl
dc.contributor.reviewerZieliński, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:18:23Z
dc.date.available2020-07-26T16:18:23Z
dc.date.submitted2015-08-07pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-99386-127864pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206573
dc.languageengpl
dc.subject.enLogbook, Symfony2, Angular.js, J-Pet, Bootstrap, Doctrine, MVC, RWD, ORM, PHP5, Twig, CSS3, HTML5, JavaScript, FontAwesome, jQuery, MySQL, PostgreSQL, Git, CKEditor, MathJax, LaTeX, Gravatar, shift planner, error and warning handling systempl
dc.subject.plLogbook, dziennik badawczy, Symfony2, Angular.js, J-Pet, Bootstrap, Doctrine, MVC, RWD, ORM, PHP5, Twig, CSS3, HTML5, JavaScript, FontAwesome, jQuery, MySQL, PostgreSQL, Git, CKEditor, MathJax, LaTeX, Gravatar, kalendarz zadań, system obsługi błędówpl
dc.titleDevelopment and implementation of Electronic Logbook for J-PET research group using Symfony2 frameworkpl
dc.title.alternativeZaprojektowanie i zaimplementowanie elektronicznego dziennika badawczego dla eksperymentu J-PET z wykorzystaniem środowiska programistycznego Symfony2pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis was to develop and implement an interactive Electronic Logbook for Jagiellonian Positron Emission Tomography research group. Using the modern and innovative Symfony2 framework, Bootstrap, jQuery and Angular.js technologies we have created a fully working client-server web application based on the Model-View-Controller architecture. The data storage was organized using two database engines: MySQL, and PostgreSQL, served in back-end by the Doctrine package. Application was designed in the Responsive Web Design (RWD) approach, making it possible to use it on the any portable devices (e.g. like tablets and smartphones). Application was prepared according to the functional requirements provided by the J-PET group. The main functionality of the application is a multifunctional and intuitive activity logging system, which allows to register and further monitor the situation of the experimental work. Secondly the application allows to associate the laboratory work information with the experimental parameters available from external database. Furthermore, we have implemented the error and warning handling system, allowing to monitor and report all the custom situations encountered during the laboratory work. Application was supplemented with the Shift Management module, allowing to organize weekly laboratory work of the research group.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy magisterskiej było zaprojektowanie i stworzenie interaktywnego dziennika badawczego dla grupy Pozytonowej Tomografii Emisyjnej J-PET. Korzystając z najnowszych i innowacyjnych technologi internetowych takich jak Symfony 2, Bootstrap, jQuery i Angular.js, stworzono w pełni działającą aplikacje o architekturze Klient-Serwer, oparta na wzorcu projektowych Model Widok-Kontroler (MVC). Dane aplikacji są przechowywane w dwóch niezależnych bazach danych: MySQL oraz PostgreSQL, obsługiwanych przez pakiet Doctrine. W trakcie projektowania i implementacji aplikacji zadbano aby strony były dostępne na dowolnych urządzeniach, w tym mobilnych takich jak tablet lub smartphone. Aplikacja została przygotowana zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi grupy J-PET. Główna funkcjonalnością aplikacji jest możliwość tworzenia indywidualnych wpisów dziennika badawczego. Dodatkowo każdy wpis dziennika można uzupełnić o dane eksperymentalne pobierane z zewnętrznej usługi bazodanowej. Ważna zaimplementowana funkcjonalnością jest system zgłaszania błędów i ostrzeżeń, pozwalający na bieżące monitorowanie iraportowanie wszystkich niestandardowych sytuacji zaistniałych w tracie pracy laboratoryjnej. Aplikacja została również wyposażona w funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie godzinami pracy w laboratorium, co przyczynia się do jej wydajnej organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Marcin
dc.contributor.authorpl
Haber, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Moskal, Paweł - 100401
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:18:23Z
dc.date.available
2020-07-26T16:18:23Z
dc.date.submittedpl
2015-08-07
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-99386-127864
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206573
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Logbook, Symfony2, Angular.js, J-Pet, Bootstrap, Doctrine, MVC, RWD, ORM, PHP5, Twig, CSS3, HTML5, JavaScript, FontAwesome, jQuery, MySQL, PostgreSQL, Git, CKEditor, MathJax, LaTeX, Gravatar, shift planner, error and warning handling system
dc.subject.plpl
Logbook, dziennik badawczy, Symfony2, Angular.js, J-Pet, Bootstrap, Doctrine, MVC, RWD, ORM, PHP5, Twig, CSS3, HTML5, JavaScript, FontAwesome, jQuery, MySQL, PostgreSQL, Git, CKEditor, MathJax, LaTeX, Gravatar, kalendarz zadań, system obsługi błędów
dc.titlepl
Development and implementation of Electronic Logbook for J-PET research group using Symfony2 framework
dc.title.alternativepl
Zaprojektowanie i zaimplementowanie elektronicznego dziennika badawczego dla eksperymentu J-PET z wykorzystaniem środowiska programistycznego Symfony2
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Vlasikha
1

No access

No Thumbnail Available