Ocena efektywności projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

master
dc.abstract.enThis master’s thesis presents the problem of assessing the effectiveness of the training projects financed from EU funds - the European Social Fund. This is the analysis of possible sources of funding in this area, the barriers to the use of EU funds, how to identify training needs and tools to determine the effectiveness of the training projects. Based on the selected instance there are also propositions of solutions for fixing the results of training and strengthening the effectiveness of after training. Work shall evaluate the situation the industry training services in Poland, the trend of development and several of the problems of this sector, and also introduces a new financial perspective for 2014-2020.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono problematykę oceny efektywności projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Analizie poddane zostały możliwe źródła finansowania w tym zakresie, bariery w wykorzystaniu środków unijnych, metody identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz narzędzia mające na celu określenie efektywności projektów szkoleniowych. Na podstawie wybranego przykładu zaproponowane zostały również rozwiązania dotyczące utrwalania rezultatów szkoleń i wzmacniania efektywności poszkoleniowej. Praca poddaje ocenie sytuację branży usług szkoleniowych w Polsce, tendencje rozwoju wraz z występującymi problemami tego sektora, a także przedstawia nową perspektywę finansowania na lata 2014-2020.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorBrożyna, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:33:48Z
dc.date.available2020-07-24T16:33:48Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-75187-98314pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187996
dc.languagepolpl
dc.subject.enassessment of the effectiveness of training - European Social Found – evaluation – identification of training needs - training services market.pl
dc.subject.plEuropejski Fundusz Społeczny - ewaluacja - identyfikacja potrzeb szkoleniowych - ocena efektywności szkoleń – rynek usług szkoleniowych.pl
dc.titleOcena efektywności projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.pl
dc.title.alternativeAssessment of the effectiveness of training projects financed by European Union.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis presents the problem of assessing the effectiveness of the training projects financed from EU funds - the European Social Fund. This is the analysis of possible sources of funding in this area, the barriers to the use of EU funds, how to identify training needs and tools to determine the effectiveness of the training projects. Based on the selected instance there are also propositions of solutions for fixing the results of training and strengthening the effectiveness of after training. Work shall evaluate the situation the industry training services in Poland, the trend of development and several of the problems of this sector, and also introduces a new financial perspective for 2014-2020.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono problematykę oceny efektywności projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Analizie poddane zostały możliwe źródła finansowania w tym zakresie, bariery w wykorzystaniu środków unijnych, metody identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz narzędzia mające na celu określenie efektywności projektów szkoleniowych. Na podstawie wybranego przykładu zaproponowane zostały również rozwiązania dotyczące utrwalania rezultatów szkoleń i wzmacniania efektywności poszkoleniowej. Praca poddaje ocenie sytuację branży usług szkoleniowych w Polsce, tendencje rozwoju wraz z występującymi problemami tego sektora, a także przedstawia nową perspektywę finansowania na lata 2014-2020.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Brożyna, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:33:48Z
dc.date.available
2020-07-24T16:33:48Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-75187-98314
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
assessment of the effectiveness of training - European Social Found – evaluation – identification of training needs - training services market.
dc.subject.plpl
Europejski Fundusz Społeczny - ewaluacja - identyfikacja potrzeb szkoleniowych - ocena efektywności szkoleń – rynek usług szkoleniowych.
dc.titlepl
Ocena efektywności projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
dc.title.alternativepl
Assessment of the effectiveness of training projects financed by European Union.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
4
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available