Reprezentacja poznawcza narracji u dzieci w okresie średniego dzieciństwa

master
dc.abstract.enThe work concerns the development of the cognitive representation of narrative in children during middle childhood. The study aimed to investigate the development of exchange taking place in the narrative, and cognitive representation of the knowledge of the narrative as well as changes in the competence of the narrative and its relationship with cognitive representation. Analyzed both implicit knowledge and explicit knowledge about narrative. The study involved children aged 3, 5 and 7 years. The study was conducted using tools developed for the study: a drawing test, test to recognize stories, analogies test and W. Ligęza In., An interview with the child and telling the story. According to the children's knowledge on the narrative extends over a period of mid-childhood and moves from implicit knowledge to explicit knowledge. The results showed the importance of understanding the analogy of a child for the transition from tacit knowledge to explicit knowledge. The analyzes also confirmed the assumption that narrative competence develops better in girls than in boys.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy rozwoju reprezentacji poznawczej narracji u dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Przeprowadzone badania miały na celu prześledzenie zamian zachodzących w rozwoju reprezentacji poznawczej narracji oraz zakresu wiedzy o narracji jak również zmian zachodzących w kompetencji narracyjnej i jej powiązań z reprezentacją poznawczą. Analizowano zarówno wiedzę ukrytą jak i wiedzę jawną dotyczącą narracji. W badaniu uczestniczyły dzieci w wieku 3 , 5 i 7 lat. Badania przeprowadzono za pomocą narzędzi stworzonych na potrzeby pracy: test rysunkowy, test rozpoznawania opowiadania, test analogii W. Ligęzy i In., wywiad z dzieckiem oraz opowiadanie . Zgodnie z założeniami wiedza dzieci dotycząca narracji poszerza się w okresie średniego dzieciństwa i przechodzi od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej werbalizowanej. Wyniki wykazały duże znaczenie rozumienia analogii przez dzieci dla przejścia od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej. Analizy potwierdziły też założenie, że kompetencja narracyjna rozwija się lepiej u dziewczynek niż u chłopców.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKielar-Turska, Maria - 128769 pl
dc.contributor.authorSiwiec-Ojirogbe, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.reviewerKielar-Turska, Maria - 128769 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:42:46Z
dc.date.available2020-07-24T10:42:46Z
dc.date.submitted2012-09-17pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-69441-66666pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182597
dc.languagepolpl
dc.subject.encognitive representation, narrative, knowledge about narrativepl
dc.subject.plreprezentacja poznawcza, narracja, wiedza o narracjipl
dc.titleReprezentacja poznawcza narracji u dzieci w okresie średniego dzieciństwapl
dc.title.alternativeCognitive representation of the narration at children in the period of the middle childhoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work concerns the development of the cognitive representation of narrative in children during middle childhood. The study aimed to investigate the development of exchange taking place in the narrative, and cognitive representation of the knowledge of the narrative as well as changes in the competence of the narrative and its relationship with cognitive representation. Analyzed both implicit knowledge and explicit knowledge about narrative. The study involved children aged 3, 5 and 7 years. The study was conducted using tools developed for the study: a drawing test, test to recognize stories, analogies test and W. Ligęza In., An interview with the child and telling the story. According to the children's knowledge on the narrative extends over a period of mid-childhood and moves from implicit knowledge to explicit knowledge. The results showed the importance of understanding the analogy of a child for the transition from tacit knowledge to explicit knowledge. The analyzes also confirmed the assumption that narrative competence develops better in girls than in boys.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy rozwoju reprezentacji poznawczej narracji u dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Przeprowadzone badania miały na celu prześledzenie zamian zachodzących w rozwoju reprezentacji poznawczej narracji oraz zakresu wiedzy o narracji jak również zmian zachodzących w kompetencji narracyjnej i jej powiązań z reprezentacją poznawczą. Analizowano zarówno wiedzę ukrytą jak i wiedzę jawną dotyczącą narracji. W badaniu uczestniczyły dzieci w wieku 3 , 5 i 7 lat. Badania przeprowadzono za pomocą narzędzi stworzonych na potrzeby pracy: test rysunkowy, test rozpoznawania opowiadania, test analogii W. Ligęzy i In., wywiad z dzieckiem oraz opowiadanie . Zgodnie z założeniami wiedza dzieci dotycząca narracji poszerza się w okresie średniego dzieciństwa i przechodzi od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej werbalizowanej. Wyniki wykazały duże znaczenie rozumienia analogii przez dzieci dla przejścia od wiedzy ukrytej do wiedzy jawnej. Analizy potwierdziły też założenie, że kompetencja narracyjna rozwija się lepiej u dziewczynek niż u chłopców.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kielar-Turska, Maria - 128769
dc.contributor.authorpl
Siwiec-Ojirogbe, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.reviewerpl
Kielar-Turska, Maria - 128769
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:42:46Z
dc.date.available
2020-07-24T10:42:46Z
dc.date.submittedpl
2012-09-17
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-69441-66666
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cognitive representation, narrative, knowledge about narrative
dc.subject.plpl
reprezentacja poznawcza, narracja, wiedza o narracji
dc.titlepl
Reprezentacja poznawcza narracji u dzieci w okresie średniego dzieciństwa
dc.title.alternativepl
Cognitive representation of the narration at children in the period of the middle childhood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Gdansk
3
Krakow
3
Poznan
3
Cielesnica
2
Dublin
2
Morownica
2
Niepolomice
2
Wroclaw
2
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available