Opinia kobiet na temat domów narodzin miejsca świadczenia opieki okołoporodowej przez położne.

master
dc.abstract.enIntroduction Birth centres are the maternity settings where the caregivers during birth are midwives. The care during childbirth is provided in the way which enables its natural, undisturbed progress while achieving the result of medical care in the form of a healthy mother and a healthy child. The conditions that are guaranteed in birth centre are similar to those for domestic or hotel rooms, but provide the medical facilities necessary to assist in the accident of complications.Aim of the study The aim was to find out women's opinions on midwife-led model of care in birth centres. The purpose of the study was also to describe characteristics of this model of care and its functioning.Materials and methods A survey was conducted among 116 women aged 21 to 49 which agreed to participate in the study. The questionnaire made by the author was used in the study. The survey was distributed from January to May 2017 via Internet or on paper.Results The knowledge of the birth centre as a form of perinatal care provided by midwives was reported by 44% (N = 67) respondents. Almost 79% of the respondents declared that the delivery in the natural way is interesting for them. The analysis showed a statistically significant relationship between the interest in delivery in the birth centre and women’s asassessment of the level of satisfaction of the current model of care, their opinion about the safety of childbirth in the birth centre and the perception of childbirth as a normal life event (p <0.05).pl
dc.abstract.plWstęp Domy narodzin to placówki, w których opiekę nad rodzącą sprawują położne. Poród prowadzony jest w taki sposób, by umożliwić mu jego naturalny, niezakłócony przebieg jednocześnie osiągając w wyniku prowadzonej opieki efekt medyczny w postaci zdrowej matki oraz zdrowego dziecka. Warunki, które gwarantowane są w domach narodzin zbliżone są z wyglądu do pokojów domowych lub hotelowych, zapewniają jednak zaplecze medyczne konieczne do udzielenia pomocy w razie powikłań. Cel pracy Celem pracy było poznanie opinii kobiet na temat opieki okołoporodowej w domach narodzin. oraz przedstawienie cech charakterystycznych modelu opieki okołoporodowej sprawowanej przez położne w domach narodzin, ich sposobu funkcjonowania. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 116 kobiet posiadających dzieci lub bezdzietne w wieku 21- 49 lat., które zgłosiły się w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w badaniu wyrażając chęć uczestnictwa i wypełniły kwestionariusz. Zastosowano w badaniu metodę sondażu diagnostycznego. Na potrzeby badania stworzono i wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia do maja 2017 roku. Dane zbierane były drogą internetową oraz tradycyjnie. Wyniki Znajomość modelu instytucji domów narodzin, jako formy sprawowania opieki okołoporodowej przez położne zadeklarowało 44 % (N=67) respondentek. Jednocześnie zainteresowanie odbyciem porodu w naturalnym rytmie pod opieką położnej zadeklarowało niemal 79% respondentek. Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy zainteresowaniem porodem w domu narodzin, a ich oceną poziomu satysfakcji położnic ze obecnej postaci opieki okołoporodowej, opinią na temat bezpieczeństwa porodu w domu narodzin oraz postrzeganiem porodu jako wydarzenia fizjologicznego (p < 0,05). Wnioski Kobiety wykazują zainteresowanie opieką w domach narodzin. Opinie kobiet na ten temat wiążą się z postrzeganiem porodu jako wydarzenia najczęściej przebiegającego w sposób fizjologiczny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.authorNawrot, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:36:30Z
dc.date.available2020-07-27T07:36:30Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-115141-96624pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220500
dc.languagepolpl
dc.subject.enmidwife-led care, birth centre, normal birthpl
dc.subject.plopieka położnej, domy narodzin, poród naturalnypl
dc.titleOpinia kobiet na temat domów narodzin miejsca świadczenia opieki okołoporodowej przez położne.pl
dc.title.alternativeWomen's opinion on midwife-led model of care in birth centrespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction Birth centres are the maternity settings where the caregivers during birth are midwives. The care during childbirth is provided in the way which enables its natural, undisturbed progress while achieving the result of medical care in the form of a healthy mother and a healthy child. The conditions that are guaranteed in birth centre are similar to those for domestic or hotel rooms, but provide the medical facilities necessary to assist in the accident of complications.Aim of the study The aim was to find out women's opinions on midwife-led model of care in birth centres. The purpose of the study was also to describe characteristics of this model of care and its functioning.Materials and methods A survey was conducted among 116 women aged 21 to 49 which agreed to participate in the study. The questionnaire made by the author was used in the study. The survey was distributed from January to May 2017 via Internet or on paper.Results The knowledge of the birth centre as a form of perinatal care provided by midwives was reported by 44% (N = 67) respondents. Almost 79% of the respondents declared that the delivery in the natural way is interesting for them. The analysis showed a statistically significant relationship between the interest in delivery in the birth centre and women’s asassessment of the level of satisfaction of the current model of care, their opinion about the safety of childbirth in the birth centre and the perception of childbirth as a normal life event (p <0.05).
dc.abstract.plpl
Wstęp Domy narodzin to placówki, w których opiekę nad rodzącą sprawują położne. Poród prowadzony jest w taki sposób, by umożliwić mu jego naturalny, niezakłócony przebieg jednocześnie osiągając w wyniku prowadzonej opieki efekt medyczny w postaci zdrowej matki oraz zdrowego dziecka. Warunki, które gwarantowane są w domach narodzin zbliżone są z wyglądu do pokojów domowych lub hotelowych, zapewniają jednak zaplecze medyczne konieczne do udzielenia pomocy w razie powikłań. Cel pracy Celem pracy było poznanie opinii kobiet na temat opieki okołoporodowej w domach narodzin. oraz przedstawienie cech charakterystycznych modelu opieki okołoporodowej sprawowanej przez położne w domach narodzin, ich sposobu funkcjonowania. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 116 kobiet posiadających dzieci lub bezdzietne w wieku 21- 49 lat., które zgłosiły się w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w badaniu wyrażając chęć uczestnictwa i wypełniły kwestionariusz. Zastosowano w badaniu metodę sondażu diagnostycznego. Na potrzeby badania stworzono i wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia do maja 2017 roku. Dane zbierane były drogą internetową oraz tradycyjnie. Wyniki Znajomość modelu instytucji domów narodzin, jako formy sprawowania opieki okołoporodowej przez położne zadeklarowało 44 % (N=67) respondentek. Jednocześnie zainteresowanie odbyciem porodu w naturalnym rytmie pod opieką położnej zadeklarowało niemal 79% respondentek. Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy zainteresowaniem porodem w domu narodzin, a ich oceną poziomu satysfakcji położnic ze obecnej postaci opieki okołoporodowej, opinią na temat bezpieczeństwa porodu w domu narodzin oraz postrzeganiem porodu jako wydarzenia fizjologicznego (p < 0,05). Wnioski Kobiety wykazują zainteresowanie opieką w domach narodzin. Opinie kobiet na ten temat wiążą się z postrzeganiem porodu jako wydarzenia najczęściej przebiegającego w sposób fizjologiczny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.authorpl
Nawrot, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:36:30Z
dc.date.available
2020-07-27T07:36:30Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-115141-96624
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220500
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
midwife-led care, birth centre, normal birth
dc.subject.plpl
opieka położnej, domy narodzin, poród naturalny
dc.titlepl
Opinia kobiet na temat domów narodzin miejsca świadczenia opieki okołoporodowej przez położne.
dc.title.alternativepl
Women's opinion on midwife-led model of care in birth centres
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Dublin
3
Radostowice
3
Legnica
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Kaunas
1
Krakow
1
Mikołów
1
Ustrzyki Dolne
1

No access

No Thumbnail Available