"Z żółwiem na smyczy - Antun Gustav Matos w nowoczesnej metropolii"

licenciate
dc.abstract.enIn this thesis I present the history of Antun Gustav Matoš’s stay in Paris at the turn of the 20th century, and I examine the way he tramped around the city, making it a subject of an art experiment. In the first chapter I argue that Matos was a typical traveller of the fin de siècle who aimed at connecting with the city that was his greatest inspiration. I examine the position of Paris as a capital of culture and the center of new trends in literature and art. I consider the bohemian circles of Paris and the status that the Croatian author acquired within them. I also write about his journalist career. In the second chapter I write about the way Matoš strolled about the city. I interpret flâneur as a type of a traveler that was brought to life by the changes in the nineteen century modern city. I examine the original elements of Matoš’s flâneur and I compare it with flâneurs of other writers. In the third chapter I examine how Matoš perceived the ugly, dangerous parts of the city. I analyze the way he made them a subject of an art experiment using Baudelaire’s concept of “aesthetics of uglyness.”pl
dc.abstract.otherW niniejszej pracy prezentuję historię podróży Antuna Gustava Matoša do Paryża na przełomie XIX i XX wieku oraz analizuję sposób, w jaki przemierzał on nowoczesne miasto oraz poddawał przestrzeń miejską artystycznemu eksperymentowi. W pierwszym rozdziale argumentuję, że był on typowym przykładem podróżnika przełomu wieków, który dążył do spotkania z miastem - inspiracją. Przyglądam się pozycji francuskiego miasta jako ówczesnej światowej stolicy kultury, centrum nowych kierunków w literaturze i malarstwie. W kolejnej części pierwszego rozdziału moja uwaga kierowana jest w stronę środowiska paryskiej bohemy a także miejsca, jakie zajmował w niej Chorwat. Poświęcam także sporo miejsca karierze dziennikarskiej Matoša, próbując przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie, jak istotna była dla samego autora twórczość przeznaczona dla prasy.Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcam sposobowi przemierzania przestrzeni miejskiej przez spacerowicza charakterystycznego dla XIX wieku. Interpretuję osobę flâneura jako typ wędrowca, którego powołały do życia przemiany w tkance miejskiej. Badam elementy oryginalne dla flâneura Matoša a także te, które dzieli on z wędrowcami innych pisarzy dziewiętnastowiecznych. Zwracam uwagę na charakterystyczne dla flâneura Matoša doświadczenie miejskiego tłumu. Ostatnią myślą rozdziału stanowi zwrócenie uwagi na fakt wieloznaczności flâneura, figury będącej zapowiedzią pojawienia się nowoczesnego intelektualisty, z łatwością wchodzącego wobec miasta w różne role.W trzecim rozdziale przedstawiam sposób, w jaki Matoš postrzegał te części nowoczesnego miasta, których cechami charakterystycznymi były brzydota i groza, zwracając uwagę na fakt, że dla paryskich felietonów charakterystyczny jest dysonans - występowanie obok siebie elementów z dwóch różnych paryskich światów. Przyglądam się oczyma Matoša wnętrzu jego mieszkania w jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Paryża, życiu bohemy oraz relacjom pisarza z przedstawicielami marginesu społecznego - rzezimieszkami oraz prostytutkami. Analizuję sposób, w jaki poddawał te części miasta artystycznemu eksperymentowi czerpiąc inspiracje z baudelaire’owskiej koncepcji estetyki brzydoty.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.contributor.authorDuda, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerDyras, Magdalena - 127846 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:59:35Z
dc.date.available2020-07-15T17:59:35Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańska - chorwackapl
dc.identifier.apddiploma-58701-79859pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172644
dc.subject.enMatos flaneur Parispl
dc.subject.otherMatos flaneur Paryż bohemapl
dc.title"Z żółwiem na smyczy - Antun Gustav Matos w nowoczesnej metropolii"pl
dc.title.alternativeThe turtle on a leash - Antun Gustav Matos on the streets of Parispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis I present the history of Antun Gustav Matoš’s stay in Paris at the turn of the 20th century, and I examine the way he tramped around the city, making it a subject of an art experiment. In the first chapter I argue that Matos was a typical traveller of the fin de siècle who aimed at connecting with the city that was his greatest inspiration. I examine the position of Paris as a capital of culture and the center of new trends in literature and art. I consider the bohemian circles of Paris and the status that the Croatian author acquired within them. I also write about his journalist career. In the second chapter I write about the way Matoš strolled about the city. I interpret flâneur as a type of a traveler that was brought to life by the changes in the nineteen century modern city. I examine the original elements of Matoš’s flâneur and I compare it with flâneurs of other writers. In the third chapter I examine how Matoš perceived the ugly, dangerous parts of the city. I analyze the way he made them a subject of an art experiment using Baudelaire’s concept of “aesthetics of uglyness.”
dc.abstract.otherpl
W niniejszej pracy prezentuję historię podróży Antuna Gustava Matoša do Paryża na przełomie XIX i XX wieku oraz analizuję sposób, w jaki przemierzał on nowoczesne miasto oraz poddawał przestrzeń miejską artystycznemu eksperymentowi. W pierwszym rozdziale argumentuję, że był on typowym przykładem podróżnika przełomu wieków, który dążył do spotkania z miastem - inspiracją. Przyglądam się pozycji francuskiego miasta jako ówczesnej światowej stolicy kultury, centrum nowych kierunków w literaturze i malarstwie. W kolejnej części pierwszego rozdziału moja uwaga kierowana jest w stronę środowiska paryskiej bohemy a także miejsca, jakie zajmował w niej Chorwat. Poświęcam także sporo miejsca karierze dziennikarskiej Matoša, próbując przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie, jak istotna była dla samego autora twórczość przeznaczona dla prasy.Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcam sposobowi przemierzania przestrzeni miejskiej przez spacerowicza charakterystycznego dla XIX wieku. Interpretuję osobę flâneura jako typ wędrowca, którego powołały do życia przemiany w tkance miejskiej. Badam elementy oryginalne dla flâneura Matoša a także te, które dzieli on z wędrowcami innych pisarzy dziewiętnastowiecznych. Zwracam uwagę na charakterystyczne dla flâneura Matoša doświadczenie miejskiego tłumu. Ostatnią myślą rozdziału stanowi zwrócenie uwagi na fakt wieloznaczności flâneura, figury będącej zapowiedzią pojawienia się nowoczesnego intelektualisty, z łatwością wchodzącego wobec miasta w różne role.W trzecim rozdziale przedstawiam sposób, w jaki Matoš postrzegał te części nowoczesnego miasta, których cechami charakterystycznymi były brzydota i groza, zwracając uwagę na fakt, że dla paryskich felietonów charakterystyczny jest dysonans - występowanie obok siebie elementów z dwóch różnych paryskich światów. Przyglądam się oczyma Matoša wnętrzu jego mieszkania w jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Paryża, życiu bohemy oraz relacjom pisarza z przedstawicielami marginesu społecznego - rzezimieszkami oraz prostytutkami. Analizuję sposób, w jaki poddawał te części miasta artystycznemu eksperymentowi czerpiąc inspiracje z baudelaire’owskiej koncepcji estetyki brzydoty.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.contributor.authorpl
Duda, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Dyras, Magdalena - 127846
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:59:35Z
dc.date.available
2020-07-15T17:59:35Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska - chorwacka
dc.identifier.apdpl
diploma-58701-79859
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172644
dc.subject.enpl
Matos flaneur Paris
dc.subject.otherpl
Matos flaneur Paryż bohema
dc.titlepl
"Z żółwiem na smyczy - Antun Gustav Matos w nowoczesnej metropolii"
dc.title.alternativepl
The turtle on a leash - Antun Gustav Matos on the streets of Paris
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available