Procedura self-cleaning w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych

master
dc.abstract.enThe study covers the characteristics of the institution of self-cleaning introduced into the Polish legal system by way of implementation of the Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement. A comparative legal thread was developed, which included a comparative analysis of the way in which the institution of self-cleaning was introduced in selected European Union countries, in order to present the complexity of public procurement systems in selected EU Member States. Due to the complexity of the self-cleaning procedure and the ambiguous way in which it is precisely interpreted, it is currently one of the most frequently examined problems in appeal proceedings before the National Appeal Chamber, which is described in this thesis. The study discusses interpretation doubts and disputes in the Polish public procurement system related to the self-cleaning procedure for selected grounds for exclusion from public procurement procedures. At the end, the author described the conclusions that result from this thesis, focusing mainly on a summary of the desired direction of development of the self-cleaning procedure. The author also evaluated the current regulations in this area and suggested his own de lege ferenda solutions.pl
dc.abstract.plTematyka pracy obejmuje charakterystykę instytucji self-cleaningu (samooczyszczenia) wprowadzonej do polskiego systemu prawnego w drodze implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W celu przedstawienia złożoności systemów zamówień publicznych w wybranych państwach członkowskich UE opracowano wątek prawnoporównawczy, w ramach którego dokonano analizy porównawczej sposobu wprowadzenia instytucji self-cleaningu w wybranych państwach członkowskch Unii Europejskiej. Ze względu na złożoność procedury self-cleaningu oraz niejednoznaczny sposób jej precyzyjnej interpretacji, jest ona obecnie jednym z najczęściej badanych problemów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, co zostało opisane w niniejszej pracy. W opracowaniu omówiono wątpliwości interpretacyjne i spory w polskim systemie zamówień publicznych związane z procedurą self-cleningu w odniesieniu do wybranych przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakończeniu opisane zostały wnioski, które wynikają z niniejszej pracy, skupiając się przede wszystkim na podsumowaniu pożądanego kierunku rozwoju procedury self-cleaningu. Autor ocenił również obowiązujące regulacje w tym zakresie oraz zaproponował własne rozwiązania de lege ferenda.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorKulig, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.reviewerWoroniecki, Paweł - 199164 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T22:14:11Z
dc.date.available2022-07-05T22:14:11Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160954-244272pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294837
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic procurement procedure; self-cleaning; economic operator; contracting authority; exclusion; classic directivepl
dc.subject.plpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; samooczyszczenie; wykonawca; zamawiający; wykluczenie; dyrektywa klasycznapl
dc.titleProcedura self-cleaning w polskim i unijnym prawie zamówień publicznychpl
dc.title.alternativeSelf-cleaning procedure in Polish and EU public procurement lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study covers the characteristics of the institution of self-cleaning introduced into the Polish legal system by way of implementation of the Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement. A comparative legal thread was developed, which included a comparative analysis of the way in which the institution of self-cleaning was introduced in selected European Union countries, in order to present the complexity of public procurement systems in selected EU Member States. Due to the complexity of the self-cleaning procedure and the ambiguous way in which it is precisely interpreted, it is currently one of the most frequently examined problems in appeal proceedings before the National Appeal Chamber, which is described in this thesis. The study discusses interpretation doubts and disputes in the Polish public procurement system related to the self-cleaning procedure for selected grounds for exclusion from public procurement procedures. At the end, the author described the conclusions that result from this thesis, focusing mainly on a summary of the desired direction of development of the self-cleaning procedure. The author also evaluated the current regulations in this area and suggested his own de lege ferenda solutions.
dc.abstract.plpl
Tematyka pracy obejmuje charakterystykę instytucji self-cleaningu (samooczyszczenia) wprowadzonej do polskiego systemu prawnego w drodze implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W celu przedstawienia złożoności systemów zamówień publicznych w wybranych państwach członkowskich UE opracowano wątek prawnoporównawczy, w ramach którego dokonano analizy porównawczej sposobu wprowadzenia instytucji self-cleaningu w wybranych państwach członkowskch Unii Europejskiej. Ze względu na złożoność procedury self-cleaningu oraz niejednoznaczny sposób jej precyzyjnej interpretacji, jest ona obecnie jednym z najczęściej badanych problemów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, co zostało opisane w niniejszej pracy. W opracowaniu omówiono wątpliwości interpretacyjne i spory w polskim systemie zamówień publicznych związane z procedurą self-cleningu w odniesieniu do wybranych przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakończeniu opisane zostały wnioski, które wynikają z niniejszej pracy, skupiając się przede wszystkim na podsumowaniu pożądanego kierunku rozwoju procedury self-cleaningu. Autor ocenił również obowiązujące regulacje w tym zakresie oraz zaproponował własne rozwiązania de lege ferenda.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Kulig, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.reviewerpl
Woroniecki, Paweł - 199164
dc.date.accessioned
2022-07-05T22:14:11Z
dc.date.available
2022-07-05T22:14:11Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160954-244272
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294837
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public procurement procedure; self-cleaning; economic operator; contracting authority; exclusion; classic directive
dc.subject.plpl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; samooczyszczenie; wykonawca; zamawiający; wykluczenie; dyrektywa klasyczna
dc.titlepl
Procedura self-cleaning w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych
dc.title.alternativepl
Self-cleaning procedure in Polish and EU public procurement law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
5

No access

No Thumbnail Available
Collections