Promowanie zdrowego stylu życia przez instruktorów fitness

master
dc.abstract.enThis work presents the level of physical activity and healthy lifestyle among people attendingthe gym. The purpose of this work is to present methods for promoting sports, especially thefitness industry, and how to promote a healthy lifestyle among our clients by fitnessinstructors. To achieve this, the author of the work extended the concepts of sportmanagement, fitness industry and introduced a definition of sport in itself. In order to presentthe situation in Poland and in the world, the data from the Central Statistical Office and theWorld Health Organization were used by examining documents. The research tools used inthe work were: questionnaires of the author's survey conducted among clients and fitnessinstructors as well and expert interview with a personal trainer. The first chapter describestheoretical issues related to sport. The next chapter was to introduce the history of the fitnessindustry both in the world and in the country. The third chapter presents the results of ownresearch, and the summary includes the conclusions that were the result of the work.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiono poziom aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśródosób uczęszczających na siłownię. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod promocjisportu, szczególnie branży fitness oraz sposobu promowania zdrowego stylu życia wśródswoich klientów przez instruktorów fitness. Aby to zrealizować autor pracy rozszerzył pojęciaz zakresu zarządzania sportem, branżą fitness oraz przedstawił definicję sportu samego wsobie. Chcąc przybliżyć sytuację w Polsce i na świecie posłużono się danymi GłównegoUrzędu Statystycznego oraz Światowej Organizacji zdrowia poprzez badanie dokumentów.Narzędzia badawcze, które posłużyły w pracy to: kwestionariusze autorskiej ankietyprzeprowadzone wśród klientów jak i instruktorów fitness oraz wywiad ekspercki z trenerempersonalnym. W pierwszym rozdziale opisano teoretyczne kwestie związane ze sportem.Kolejny rozdział miał na celu przybliżenie historii branży fitness zarówno na świecie i wkraju. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań własnych, a w podsumowaniu ujętownioski, które były rezultatem pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorŁojek, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:08:16Z
dc.date.available2020-07-28T06:08:16Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-140514-194458pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240693
dc.languagepolpl
dc.subject.enFITNESS - HEALTHY LIFESTYLE - PHYSICAL ACTIVITY - SPORT - SPORT MANAGEMENTpl
dc.subject.plAKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - FITNESS - SPORT - ZARZĄDZANIE SPORTEM - ZDROWY STYL ŻYCIApl
dc.titlePromowanie zdrowego stylu życia przez instruktorów fitnesspl
dc.title.alternativePromoting a healthy lifestyle by fitness instructorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the level of physical activity and healthy lifestyle among people attendingthe gym. The purpose of this work is to present methods for promoting sports, especially thefitness industry, and how to promote a healthy lifestyle among our clients by fitnessinstructors. To achieve this, the author of the work extended the concepts of sportmanagement, fitness industry and introduced a definition of sport in itself. In order to presentthe situation in Poland and in the world, the data from the Central Statistical Office and theWorld Health Organization were used by examining documents. The research tools used inthe work were: questionnaires of the author's survey conducted among clients and fitnessinstructors as well and expert interview with a personal trainer. The first chapter describestheoretical issues related to sport. The next chapter was to introduce the history of the fitnessindustry both in the world and in the country. The third chapter presents the results of ownresearch, and the summary includes the conclusions that were the result of the work.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiono poziom aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśródosób uczęszczających na siłownię. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod promocjisportu, szczególnie branży fitness oraz sposobu promowania zdrowego stylu życia wśródswoich klientów przez instruktorów fitness. Aby to zrealizować autor pracy rozszerzył pojęciaz zakresu zarządzania sportem, branżą fitness oraz przedstawił definicję sportu samego wsobie. Chcąc przybliżyć sytuację w Polsce i na świecie posłużono się danymi GłównegoUrzędu Statystycznego oraz Światowej Organizacji zdrowia poprzez badanie dokumentów.Narzędzia badawcze, które posłużyły w pracy to: kwestionariusze autorskiej ankietyprzeprowadzone wśród klientów jak i instruktorów fitness oraz wywiad ekspercki z trenerempersonalnym. W pierwszym rozdziale opisano teoretyczne kwestie związane ze sportem.Kolejny rozdział miał na celu przybliżenie historii branży fitness zarówno na świecie i wkraju. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań własnych, a w podsumowaniu ujętownioski, które były rezultatem pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.authorpl
Łojek, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:08:16Z
dc.date.available
2020-07-28T06:08:16Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-140514-194458
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240693
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FITNESS - HEALTHY LIFESTYLE - PHYSICAL ACTIVITY - SPORT - SPORT MANAGEMENT
dc.subject.plpl
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - FITNESS - SPORT - ZARZĄDZANIE SPORTEM - ZDROWY STYL ŻYCIA
dc.titlepl
Promowanie zdrowego stylu życia przez instruktorów fitness
dc.title.alternativepl
Promoting a healthy lifestyle by fitness instructors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
6
Suszec
6
Pogorzel
4
Poznan
4
Płock
4
Szczecin
4
Brzezia Laka
3
Gdansk
3
Rotterdam
3

No access

No Thumbnail Available