Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach

licenciate
dc.abstract.enThe issue of management of operational risks in financial institutions is very common and important, as underlined by the crisis in 2013. The proper management of operational risk might be able 'to prevent' banks from financial losses and the loss of reputation, and protect the customers against fraud and bilking them of their money. The present paper was written under the influence of the latest events, and its purpose is to show the role which is currently played by operational risk and its management. The thesis attempts to investigate and compare the methods for operational risk management used by the three banks operating in Poland: ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. The analysis was based on the annual financial statements, the directors' reports and additional information published by the selected banks. The results of the analysis showed that there are some distinguishing features of the operational risk management practices used by the above. However, these features are insignificant. There were no differences resulting from, for example the size of a bank or the system's validity. There appear to be more similarities, which is probably a consequence of the existing arrangements of the New Basel Capital Accord.pl
dc.abstract.plTematyka zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych jest bardzo aktualna i ważna, co podkreślił kryzys 2008 roku. Właściwe zarządzanie ryzykiem operacyjnym może uchronić banki od strat finansowych i utraty dobrej opinii, zaś klientów ochronić przed oszustwami oraz wyłudzeniem pieniędzy. Niniejsza praca została napisana pod wpływem ostatnich wydarzeń, zaś jej celem jest ukazanie roli, jaką obecnie odgrywa ryzyko operacyjne oraz zarządzanie nim. W pracy podjęto próbę zbadania, przedstawienia oraz porównania metod zarządzania ryzykiem operacyjnym stosowanych przez trzy banki działające w Polsce: ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. Analiza przeprowadzana była na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu z działalności oraz informacji dodatkowych publikowanych przez wybrane banki. Otrzymane wyniki wykazały, iż występują pewne cechy różniące sposoby zarządzania ryzykiem operacyjnym wykorzystywane przez ww. banki, jednakże są to różnice małe i mało istotne. Nie zaobserwowano różnic wynikających z np. wielkości banku czy ważności systemowej. Występuje więcej podobieństw, co prawdopodobnie jest następstwem obowiązujących wszystkie badane banki ustaleń Nowej Umowy Kapitałowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorLampart, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:44:47Z
dc.date.available2020-07-24T17:44:47Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-76454-131264pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189107
dc.languagepolpl
dc.subject.enbanks – capital agreement – operational risk – operational risk managementpl
dc.subject.plbanki - ryzyko operacyjne - umowa kapitałowa - zarządzanie ryzykiem operacyjnympl
dc.titleZarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankachpl
dc.title.alternativeThe management of operational risks in bankspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of management of operational risks in financial institutions is very common and important, as underlined by the crisis in 2013. The proper management of operational risk might be able 'to prevent' banks from financial losses and the loss of reputation, and protect the customers against fraud and bilking them of their money. The present paper was written under the influence of the latest events, and its purpose is to show the role which is currently played by operational risk and its management. The thesis attempts to investigate and compare the methods for operational risk management used by the three banks operating in Poland: ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. The analysis was based on the annual financial statements, the directors' reports and additional information published by the selected banks. The results of the analysis showed that there are some distinguishing features of the operational risk management practices used by the above. However, these features are insignificant. There were no differences resulting from, for example the size of a bank or the system's validity. There appear to be more similarities, which is probably a consequence of the existing arrangements of the New Basel Capital Accord.
dc.abstract.plpl
Tematyka zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych jest bardzo aktualna i ważna, co podkreślił kryzys 2008 roku. Właściwe zarządzanie ryzykiem operacyjnym może uchronić banki od strat finansowych i utraty dobrej opinii, zaś klientów ochronić przed oszustwami oraz wyłudzeniem pieniędzy. Niniejsza praca została napisana pod wpływem ostatnich wydarzeń, zaś jej celem jest ukazanie roli, jaką obecnie odgrywa ryzyko operacyjne oraz zarządzanie nim. W pracy podjęto próbę zbadania, przedstawienia oraz porównania metod zarządzania ryzykiem operacyjnym stosowanych przez trzy banki działające w Polsce: ING Bank Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. Analiza przeprowadzana była na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu z działalności oraz informacji dodatkowych publikowanych przez wybrane banki. Otrzymane wyniki wykazały, iż występują pewne cechy różniące sposoby zarządzania ryzykiem operacyjnym wykorzystywane przez ww. banki, jednakże są to różnice małe i mało istotne. Nie zaobserwowano różnic wynikających z np. wielkości banku czy ważności systemowej. Występuje więcej podobieństw, co prawdopodobnie jest następstwem obowiązujących wszystkie badane banki ustaleń Nowej Umowy Kapitałowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Lampart, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:44:47Z
dc.date.available
2020-07-24T17:44:47Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-76454-131264
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189107
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
banks – capital agreement – operational risk – operational risk management
dc.subject.plpl
banki - ryzyko operacyjne - umowa kapitałowa - zarządzanie ryzykiem operacyjnym
dc.titlepl
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach
dc.title.alternativepl
The management of operational risks in banks
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
4
Gdansk
2
Wroclaw
2
Krasnystaw
1
Olkusz
1
Olsztyn
1
Piekary Slaskie
1
Sofia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available