Coaching jako narzędzie do motywowania pracowników.

master
dc.abstract.enKubik, Daria (2020). Coaching as a tool to motivate employees. Master's thesis under direction of dr Magdalena Jaworek, Krakow: Institute of Economics and Management, Jagiellonian University, 110 pp., 48 pos. bibl, 33 chartes, 16 tables, 4 pictures, 1 annex.The purpose of the work was to examine coaching as a tool to work on improving employee motivation. The study was conducted in September 2020. A questionnaire was used to carry out the study. 50 respondents who are professional coaches participated in the survey. The work was divided into four parts.The study showed that coaching is a good tool to work on improving employee motivation and that the services of professional coaches are most often used by people in managerial and managerial positions.pl
dc.abstract.plKubik, Daria (2020). Coaching jako narzędzie do motywowania pracowników. Praca magisterska pod kierunkiem dr. Magdaleny Jaworek, Kraków: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, 110 s., 48 poz. bibl., 33 wykresy, 16 tabel, 4 rysunki, 1 załącznik.Celem pracy było zbadanie coachingu, jako narzędzia do pracy nad poprawą motywacji pracowników. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2020r. Do wykonania badania posłużono się kwestionariuszem ankiety. W badaniu wzięło udział 50 respondentów, którzy są zawodowymi coachami. Pracę podzielono na cztery części.Badanie wykazało, że coaching jest dobrym narzędziem do pracy nad poprawą motywacji pracowników oraz, że z usług profesjonalnych coachów najczęściej korzystają osoby na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorKubik, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:11:43Z
dc.date.available2020-11-08T23:11:43Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139614-262372pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253053
dc.languagepolpl
dc.subject.enCoach - Coaching - Coaching process - Motivation - Employee motivation.pl
dc.subject.plCoach - Coaching - Proces coachingu - Motywacja - Motywacja pracowników.pl
dc.titleCoaching jako narzędzie do motywowania pracowników.pl
dc.title.alternativeCoaching as a tool to motivate employees.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Kubik, Daria (2020). Coaching as a tool to motivate employees. Master's thesis under direction of dr Magdalena Jaworek, Krakow: Institute of Economics and Management, Jagiellonian University, 110 pp., 48 pos. bibl, 33 chartes, 16 tables, 4 pictures, 1 annex.The purpose of the work was to examine coaching as a tool to work on improving employee motivation. The study was conducted in September 2020. A questionnaire was used to carry out the study. 50 respondents who are professional coaches participated in the survey. The work was divided into four parts.The study showed that coaching is a good tool to work on improving employee motivation and that the services of professional coaches are most often used by people in managerial and managerial positions.
dc.abstract.plpl
Kubik, Daria (2020). Coaching jako narzędzie do motywowania pracowników. Praca magisterska pod kierunkiem dr. Magdaleny Jaworek, Kraków: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, 110 s., 48 poz. bibl., 33 wykresy, 16 tabel, 4 rysunki, 1 załącznik.Celem pracy było zbadanie coachingu, jako narzędzia do pracy nad poprawą motywacji pracowników. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2020r. Do wykonania badania posłużono się kwestionariuszem ankiety. W badaniu wzięło udział 50 respondentów, którzy są zawodowymi coachami. Pracę podzielono na cztery części.Badanie wykazało, że coaching jest dobrym narzędziem do pracy nad poprawą motywacji pracowników oraz, że z usług profesjonalnych coachów najczęściej korzystają osoby na stanowiskach kierowniczych i zarządczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Kubik, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:11:43Z
dc.date.available
2020-11-08T23:11:43Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139614-262372
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253053
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Coach - Coaching - Coaching process - Motivation - Employee motivation.
dc.subject.plpl
Coach - Coaching - Proces coachingu - Motywacja - Motywacja pracowników.
dc.titlepl
Coaching jako narzędzie do motywowania pracowników.
dc.title.alternativepl
Coaching as a tool to motivate employees.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
73
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Warsaw
8
Katowice
5
Krakow
5
Lodz
5
Częstochowa
4
Żywiec
4
Poznan
3
Kozlowo
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available