Baśń jako forma inspiracji dla twórców z wybranych dziedzin kultury

master
dc.abstract.enFairy tales are among the stories that accompanied man since the beginning of its existence. They passed several reincarnations , to eventually become the emblem of literature for children . Information contained therein explain to children the reality and the world around them . Despite their age does not lose its relevance . They are the foundation of our culture and tradition. However, there are constant genre. Subject to change , especially today , in the era of globalization. The aim of this study is to show the cultural role of fairy tales and description of the phenomenon of the presence of fairy-tale motifs in various fields of art : graphics , photography and advertising. The work is divided into four chapters . The first chapter contains the research methodology and conceptualization of the main concepts. The second chapter is devoted to fairy tales as an element of culture. The third chapter concerns the fairy tale in the perspective of globalization. The fourth chapter is the analysis of the study . The work also contains an annex in which are placed reproductions of photos and prints with motifs of fairy .pl
dc.abstract.plBaśnie należą do grona opowieści, które towarzyszył człowiekowi od początków jego istnienia. Przechodziły one liczne reinkarnacje, by ostatecznie stać się emblematem literatury dla dzieci. Zawarte w nich informacje tłumaczą dzieciom rzeczywistość i otaczający ich świat. Wyjaśniają sposoby zachowań oraz uczą pożądanych form zachowań. Mimo swego wieku nie tracą swej aktualności. Stanowią fundament naszej kultury i tradycji. Nie są jednak gatunkiem stałym. Podlegają zmianom, szczególnie dzisiaj, w dobie globalizacji. Celem niniejszej pracy jest ukazanie kulturotwórczej roli baśni oraz opis zjawiska jakim jest występowanie motywów baśniowych w różnych dziedzinach sztuki: grafice, fotografii i reklamie. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera metodologię badań oraz konceptualizację głównych pojęć. Rozdział drugi poświęcony jest baśni jako elementowi kultury. Trzeci rozdział dotyczy baśni w perspektywie globalizacji. Rozdział czwarty zaś jest analizą przeprowadzonych badań. Praca zawiera również aneks, w którym umieszczone zostały reprodukcje zdjęć i grafik z motywami baśniowymi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKonarski, Wawrzyniec - 200395 pl
dc.contributor.authorPińkowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKonarski, Wawrzyniec - 200395 pl
dc.contributor.reviewerKołaczek, Małgorzatapl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:34:28Z
dc.date.available2020-07-26T22:34:28Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-105862-198827pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212199
dc.languagepolpl
dc.subject.enfairy-tales, fairy-tale motifs, culture, globalization, advertisement,graphics, photographypl
dc.subject.plbaśń, motywy baśniowe, kultura, globalizacja, reklama, grafika, fotografiapl
dc.titleBaśń jako forma inspiracji dla twórców z wybranych dziedzin kulturypl
dc.title.alternativeFairy tale as a form of inspiration for the creators of the selected fields of culturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Fairy tales are among the stories that accompanied man since the beginning of its existence. They passed several reincarnations , to eventually become the emblem of literature for children . Information contained therein explain to children the reality and the world around them . Despite their age does not lose its relevance . They are the foundation of our culture and tradition. However, there are constant genre. Subject to change , especially today , in the era of globalization. The aim of this study is to show the cultural role of fairy tales and description of the phenomenon of the presence of fairy-tale motifs in various fields of art : graphics , photography and advertising. The work is divided into four chapters . The first chapter contains the research methodology and conceptualization of the main concepts. The second chapter is devoted to fairy tales as an element of culture. The third chapter concerns the fairy tale in the perspective of globalization. The fourth chapter is the analysis of the study . The work also contains an annex in which are placed reproductions of photos and prints with motifs of fairy .
dc.abstract.plpl
Baśnie należą do grona opowieści, które towarzyszył człowiekowi od początków jego istnienia. Przechodziły one liczne reinkarnacje, by ostatecznie stać się emblematem literatury dla dzieci. Zawarte w nich informacje tłumaczą dzieciom rzeczywistość i otaczający ich świat. Wyjaśniają sposoby zachowań oraz uczą pożądanych form zachowań. Mimo swego wieku nie tracą swej aktualności. Stanowią fundament naszej kultury i tradycji. Nie są jednak gatunkiem stałym. Podlegają zmianom, szczególnie dzisiaj, w dobie globalizacji. Celem niniejszej pracy jest ukazanie kulturotwórczej roli baśni oraz opis zjawiska jakim jest występowanie motywów baśniowych w różnych dziedzinach sztuki: grafice, fotografii i reklamie. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera metodologię badań oraz konceptualizację głównych pojęć. Rozdział drugi poświęcony jest baśni jako elementowi kultury. Trzeci rozdział dotyczy baśni w perspektywie globalizacji. Rozdział czwarty zaś jest analizą przeprowadzonych badań. Praca zawiera również aneks, w którym umieszczone zostały reprodukcje zdjęć i grafik z motywami baśniowymi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Konarski, Wawrzyniec - 200395
dc.contributor.authorpl
Pińkowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Konarski, Wawrzyniec - 200395
dc.contributor.reviewerpl
Kołaczek, Małgorzata
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:34:28Z
dc.date.available
2020-07-26T22:34:28Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-105862-198827
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212199
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fairy-tales, fairy-tale motifs, culture, globalization, advertisement,graphics, photography
dc.subject.plpl
baśń, motywy baśniowe, kultura, globalizacja, reklama, grafika, fotografia
dc.titlepl
Baśń jako forma inspiracji dla twórców z wybranych dziedzin kultury
dc.title.alternativepl
Fairy tale as a form of inspiration for the creators of the selected fields of culture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
4
Rzeszów
4
Warsaw
3
Dublin
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Gdansk
1
Grojec
1
Lubin
1

No access

No Thumbnail Available