Efektywność programu Szkoły Rodzenia a zachowania zdrowotne ciężarnych uczęszczających do Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Opolu

master
dc.abstract.enPhysical and psychological preparation of women for birth giving is a type of training in itself. For years, schools of birth have been educating couples and single parents how to give birth to and raise their children. Schools of birth follow a set programme, containing modules on pregnancy, labour, postnatal period and care of a new born baby. Participation in the aforementioned classes prepares parents for their new roles and responsibilities. Not only do they learn about the physiological aspects of childbirth, but also find out about the psychological dimension of the process – the sphere concerning emotions, motivations and abilities needed to be a parent is also covered. The whole process allows the parents-to-be to become more health conscious and positively change their habits and lifestyles. This thesis aims to analyse the work of the School of Birth by the Municipal Hospital in Opole. Research has been undertaken among the attendees of the school as well as midwives teaching there. The results of the research indicate huge demand for such institutions with participants finding the knowledge useful and applicable during their pregnancies and childbirth.pl
dc.abstract.plPrzygotowanie psychiczne i fizyczne kobiety do porodu to pewnego rodzaju trening. Od wielu lat zajmują się tym szkoły rodzenia, które są nastawione na edukację rodziców, czy samotnych matek do podjęcia obowiązków związanych w urodzeniem i wychowaniem swojego potomstwa. Szkoły rodzenia realizują pewien określony program nauczania, który obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia przygotowuje rodziców do nowych ról, postawi obowiązków. Uczą się oni zarówno aspektów fizjologicznych porodu jak i aspektu psychologicznego – całej sfery przeżyć z tym związanych, uczuć, motywacji czy radzenia sobie w nowej sytuacji. Jest to także nabycie pewnych zachowań zdrowotnych, pozytywnych dla naszego samopoczucia oraz kondycji fizycznej i psychicznej.W niniejszej pracy podjęto próbę oceny programu Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Opolu. W tym celu zbadano uczestniczki zajęć oraz prowadzące zajęcia położne. Wyniki analizowanych badań wskazują na zadowolenie ze strony uczestniczek oraz chęć i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas porodu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorKoza, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:21:25Z
dc.date.available2020-07-24T14:21:25Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-73035-150517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185933
dc.languagepolpl
dc.subject.enschool of birth, health behaviourpl
dc.subject.plszkoła rodzenia, zachowania zdrowotnepl
dc.titleEfektywność programu Szkoły Rodzenia a zachowania zdrowotne ciężarnych uczęszczających do Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Opolupl
dc.title.alternativeThe effectiveness of antenatal program and health behavior of pregnant women attending antenatal classes at the City Hospital in Opolepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Physical and psychological preparation of women for birth giving is a type of training in itself. For years, schools of birth have been educating couples and single parents how to give birth to and raise their children. Schools of birth follow a set programme, containing modules on pregnancy, labour, postnatal period and care of a new born baby. Participation in the aforementioned classes prepares parents for their new roles and responsibilities. Not only do they learn about the physiological aspects of childbirth, but also find out about the psychological dimension of the process – the sphere concerning emotions, motivations and abilities needed to be a parent is also covered. The whole process allows the parents-to-be to become more health conscious and positively change their habits and lifestyles. This thesis aims to analyse the work of the School of Birth by the Municipal Hospital in Opole. Research has been undertaken among the attendees of the school as well as midwives teaching there. The results of the research indicate huge demand for such institutions with participants finding the knowledge useful and applicable during their pregnancies and childbirth.
dc.abstract.plpl
Przygotowanie psychiczne i fizyczne kobiety do porodu to pewnego rodzaju trening. Od wielu lat zajmują się tym szkoły rodzenia, które są nastawione na edukację rodziców, czy samotnych matek do podjęcia obowiązków związanych w urodzeniem i wychowaniem swojego potomstwa. Szkoły rodzenia realizują pewien określony program nauczania, który obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia przygotowuje rodziców do nowych ról, postawi obowiązków. Uczą się oni zarówno aspektów fizjologicznych porodu jak i aspektu psychologicznego – całej sfery przeżyć z tym związanych, uczuć, motywacji czy radzenia sobie w nowej sytuacji. Jest to także nabycie pewnych zachowań zdrowotnych, pozytywnych dla naszego samopoczucia oraz kondycji fizycznej i psychicznej.W niniejszej pracy podjęto próbę oceny programu Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Opolu. W tym celu zbadano uczestniczki zajęć oraz prowadzące zajęcia położne. Wyniki analizowanych badań wskazują na zadowolenie ze strony uczestniczek oraz chęć i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas porodu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Koza, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:21:25Z
dc.date.available
2020-07-24T14:21:25Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73035-150517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185933
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
school of birth, health behaviour
dc.subject.plpl
szkoła rodzenia, zachowania zdrowotne
dc.titlepl
Efektywność programu Szkoły Rodzenia a zachowania zdrowotne ciężarnych uczęszczających do Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Opolu
dc.title.alternativepl
The effectiveness of antenatal program and health behavior of pregnant women attending antenatal classes at the City Hospital in Opole
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Bytom
4
Jastrzębie Zdrój
3
Bialystok
2
Opole
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gieraltowice
1
Krakow
1
Nysa
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available