Zastosowanie białek rekombinowanych w badaniach potencjalnych leków antynowotworowych.

licenciate
dc.abstract.enThe equilibrium of proteins concentration in eukaryotic cells is mainly established by the ubiquitination proteasome pathway. Damaged or redundant proteins are labeled by attaching ubiquitin molecule and then recognized and degraded via the protesome. Ezymes that catalyze the breaking bond between ubiquitin and protein substrate are called deubiquitinating enzymes (DUBs). Overexpression of these proteins has been observed in various types of tumor cells. The higher activity of DUBs is a reason of accumulation of incorrect proteins in cell. Therefore, it is needed to identify compounds which are able to inhibit deubiquitinating enzymes in order to invent the effective anticancer therapy. This BSc Thesis concerns the isolation and purification of ubiquitin and the examination of activity of deubiquitinating enzymes potential inhibitors. Recombinant ubiquitin was expressed in Escherichia coli strain, isolated from bacterial cells and purified through immobilized metal ion affinity chromatography and gel – filtration chromatography. Kinetic measurements of enzymatic reaction in presence of four potential USP2 inhibitors were conducted. For this purpose, one of high-throughput screening methods – Ub-AMC hydrolysis assay was performed with just-purified recombinant ubiquitin used as positive control. One of testing compounds was identified as potential USP2 ligand.pl
dc.abstract.plKontrola białek w komórkach organizmów eukariotycznych odbywa się głównie poprzez szlak ubikwityna-proteasom. Uszkodzone i zbędne białka są naznaczane poprzez przyłączenie cząsteczek ubikwityny, a następnie rozpoznawane i degradowane przez proteasom. Enzymy, które katalizują cięcie wiązań pomiędzy ubikwityną a białkowym substratem określane są enzymami deubikwitynującymi (DUB). Nadekspresja białek z rodziny DUB została zaobserwowana w licznych typach komórek nowotworowych. Zwiększona aktywność tych enzymów jest przyczyną zalegania w komórce nieprawidłowych białek przeznaczonych do zniszczenia. Z tego powodu poszukuje się cząsteczek zdolnych do hamowania aktywności enzymów deubiwkitynujących w celu opracowania skutecznej terapii antynowotworowej. Niniejsza praca dotyczy izolacji i oczyszczenia enzymu odpowiedzialnego za naznaczanie i inicjowanie degradacji białek – ubikwityny oraz poszukiwania i badania aktywności związków inhibitujących proces deubikwitynacji. Przeprowadzono ekspresję rekombinowanej ubikwityny w szczepie Escherichia coli, wyizolowano uzyskane białko z komórek bakteryjnych, a następnie oczyszczono stosując chromatografię metalopowinowactwa i sączenie molekularne. Zbadano cztery związki będące potencjalnymi inhibitorami enzymu USP2, wykonując pomiary kinetyczne reakcji enzymatycznej w obecności tych związków. W tym celu wykorzystano jedną z metod high-throughput screening – Ub-AMC hydrolysis assay, stosując w kontroli pozytywnej otrzymanego mutanta ubikwityny. Zidentyfikowano związek będący potencjalnym ligandem białka USP2.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorHolak, Tadeuszpl
dc.contributor.authorRębisz, Dariuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.contributor.reviewerHolak, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:09:34Z
dc.date.available2020-07-26T11:09:34Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94144-163713pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201773
dc.languagepolpl
dc.subject.enUbiquitin; USP; Ub-AMC hydrolysis assay; DUBpl
dc.subject.plUbikwityna; USP; Ub-AMC hydrolysis assay; DUBpl
dc.titleZastosowanie białek rekombinowanych w badaniach potencjalnych leków antynowotworowych.pl
dc.title.alternativeThe use of recombinant proteins in anticancer-drugs screening.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The equilibrium of proteins concentration in eukaryotic cells is mainly established by the ubiquitination proteasome pathway. Damaged or redundant proteins are labeled by attaching ubiquitin molecule and then recognized and degraded via the protesome. Ezymes that catalyze the breaking bond between ubiquitin and protein substrate are called deubiquitinating enzymes (DUBs). Overexpression of these proteins has been observed in various types of tumor cells. The higher activity of DUBs is a reason of accumulation of incorrect proteins in cell. Therefore, it is needed to identify compounds which are able to inhibit deubiquitinating enzymes in order to invent the effective anticancer therapy. This BSc Thesis concerns the isolation and purification of ubiquitin and the examination of activity of deubiquitinating enzymes potential inhibitors. Recombinant ubiquitin was expressed in Escherichia coli strain, isolated from bacterial cells and purified through immobilized metal ion affinity chromatography and gel – filtration chromatography. Kinetic measurements of enzymatic reaction in presence of four potential USP2 inhibitors were conducted. For this purpose, one of high-throughput screening methods – Ub-AMC hydrolysis assay was performed with just-purified recombinant ubiquitin used as positive control. One of testing compounds was identified as potential USP2 ligand.
dc.abstract.plpl
Kontrola białek w komórkach organizmów eukariotycznych odbywa się głównie poprzez szlak ubikwityna-proteasom. Uszkodzone i zbędne białka są naznaczane poprzez przyłączenie cząsteczek ubikwityny, a następnie rozpoznawane i degradowane przez proteasom. Enzymy, które katalizują cięcie wiązań pomiędzy ubikwityną a białkowym substratem określane są enzymami deubikwitynującymi (DUB). Nadekspresja białek z rodziny DUB została zaobserwowana w licznych typach komórek nowotworowych. Zwiększona aktywność tych enzymów jest przyczyną zalegania w komórce nieprawidłowych białek przeznaczonych do zniszczenia. Z tego powodu poszukuje się cząsteczek zdolnych do hamowania aktywności enzymów deubiwkitynujących w celu opracowania skutecznej terapii antynowotworowej. Niniejsza praca dotyczy izolacji i oczyszczenia enzymu odpowiedzialnego za naznaczanie i inicjowanie degradacji białek – ubikwityny oraz poszukiwania i badania aktywności związków inhibitujących proces deubikwitynacji. Przeprowadzono ekspresję rekombinowanej ubikwityny w szczepie Escherichia coli, wyizolowano uzyskane białko z komórek bakteryjnych, a następnie oczyszczono stosując chromatografię metalopowinowactwa i sączenie molekularne. Zbadano cztery związki będące potencjalnymi inhibitorami enzymu USP2, wykonując pomiary kinetyczne reakcji enzymatycznej w obecności tych związków. W tym celu wykorzystano jedną z metod high-throughput screening – Ub-AMC hydrolysis assay, stosując w kontroli pozytywnej otrzymanego mutanta ubikwityny. Zidentyfikowano związek będący potencjalnym ligandem białka USP2.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Holak, Tadeusz
dc.contributor.authorpl
Rębisz, Dariusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.contributor.reviewerpl
Holak, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:09:34Z
dc.date.available
2020-07-26T11:09:34Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94144-163713
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201773
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ubiquitin; USP; Ub-AMC hydrolysis assay; DUB
dc.subject.plpl
Ubikwityna; USP; Ub-AMC hydrolysis assay; DUB
dc.titlepl
Zastosowanie białek rekombinowanych w badaniach potencjalnych leków antynowotworowych.
dc.title.alternativepl
The use of recombinant proteins in anticancer-drugs screening.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Wroclaw
11
Warsaw
6
Lodz
2
Bratkowice
1
Chełm
1
Dublin
1
Gdansk
1
Opole
1
Ostrów Wielkopolski
1
Pabianice
1

No access

No Thumbnail Available