Rola sponsoringu w działalności Klubu Sportowego Piast Gliwice SA

master
dc.abstract.enSzpinda Bartosz (2013) The role of sponsorship operations in sports club Piast Gliwice SA. Thesis under the kind supervision of PhD Radosław Targosz, Cracow. THE DEPARTMENT OF MANAGEMENT IN TOURISM. 88 pages, 35 bibliography items, 1 annexe + 20 tables, 7 drawings and 5 graphs.The subject of this thesis is to characterize sports sponsorship and football club Piast Gliwice SA. Sponsorship has been presented as a part of promotion used in the development of a sports organizations. Author would like to introduce elements in sports club sponsoring used in Piast Gliwice SA.Thesis is divided into four parts. The first one shows the sport as a marketing product. The second part describes the role of sponsorship in the sports market. The third part describes history and the functionality of Piast Gliwice SA. The last part covers the characteristics of empirical studies and indicates potential directions of improvement in sponsoring area in Piast Gliwice SA.pl
dc.abstract.plSzpinda Bartosz (2013) Rola sponsoringu w działalności Klubu Sportowego Piast Gliwice SA. Praca pod kierunkiem dr Radosława Targosza, Kraków. KATEDRA ZARZĄDZANIEM W TURYSTYCE. 88s., 35 pozycji bibliograficznych, 1 aneks + 20 tabel, 7 rysunków i 5 wykresów.Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka sponsoringu sportowego oraz Gliwickiego Klubu Sportowego Piast Gliwice SA. Celem pracy jest przedstawienie sponsoringu, jako elementu promocji wykorzystywanego w rozwoju organizacji sportowej. Autor będzie chciał przedstawić elementy sponsoringu wykorzystywane przez Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice SA.Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich przedstawiono sport jako produkt marketingowy. Druga część opisuje rolę sponsoringu na rynku sportowym. Część trzecia opisuje historię oraz sposób funkcjonowania Piasta Gliwice SA. Ostatnia część obejmuje charakterystykę badań empirycznych, a także wskazuje potencjalne kierunki doskonalenia działań sponsoringowych w Klubie Sportowym z Gliwic.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.authorSzpinda, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:53:02Z
dc.date.available2020-07-24T19:53:02Z
dc.date.submitted2013-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-81504-152465pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191105
dc.languagepolpl
dc.subject.enSport – football – sponsorship– Piast Gliwice SApl
dc.subject.plSport – piłka nożna – sponsoring – Piast Gliwice SApl
dc.titleRola sponsoringu w działalności Klubu Sportowego Piast Gliwice SApl
dc.title.alternativeThe role of sponsorship operations in sports club Piast Gliwice SApl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Szpinda Bartosz (2013) The role of sponsorship operations in sports club Piast Gliwice SA. Thesis under the kind supervision of PhD Radosław Targosz, Cracow. THE DEPARTMENT OF MANAGEMENT IN TOURISM. 88 pages, 35 bibliography items, 1 annexe + 20 tables, 7 drawings and 5 graphs.The subject of this thesis is to characterize sports sponsorship and football club Piast Gliwice SA. Sponsorship has been presented as a part of promotion used in the development of a sports organizations. Author would like to introduce elements in sports club sponsoring used in Piast Gliwice SA.Thesis is divided into four parts. The first one shows the sport as a marketing product. The second part describes the role of sponsorship in the sports market. The third part describes history and the functionality of Piast Gliwice SA. The last part covers the characteristics of empirical studies and indicates potential directions of improvement in sponsoring area in Piast Gliwice SA.
dc.abstract.plpl
Szpinda Bartosz (2013) Rola sponsoringu w działalności Klubu Sportowego Piast Gliwice SA. Praca pod kierunkiem dr Radosława Targosza, Kraków. KATEDRA ZARZĄDZANIEM W TURYSTYCE. 88s., 35 pozycji bibliograficznych, 1 aneks + 20 tabel, 7 rysunków i 5 wykresów.Przedmiotem niniejszej pracy jest charakterystyka sponsoringu sportowego oraz Gliwickiego Klubu Sportowego Piast Gliwice SA. Celem pracy jest przedstawienie sponsoringu, jako elementu promocji wykorzystywanego w rozwoju organizacji sportowej. Autor będzie chciał przedstawić elementy sponsoringu wykorzystywane przez Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice SA.Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich przedstawiono sport jako produkt marketingowy. Druga część opisuje rolę sponsoringu na rynku sportowym. Część trzecia opisuje historię oraz sposób funkcjonowania Piasta Gliwice SA. Ostatnia część obejmuje charakterystykę badań empirycznych, a także wskazuje potencjalne kierunki doskonalenia działań sponsoringowych w Klubie Sportowym z Gliwic.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.authorpl
Szpinda, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:53:02Z
dc.date.available
2020-07-24T19:53:02Z
dc.date.submittedpl
2013-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-81504-152465
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191105
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sport – football – sponsorship– Piast Gliwice SA
dc.subject.plpl
Sport – piłka nożna – sponsoring – Piast Gliwice SA
dc.titlepl
Rola sponsoringu w działalności Klubu Sportowego Piast Gliwice SA
dc.title.alternativepl
The role of sponsorship operations in sports club Piast Gliwice SA
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Gdynia
1
Malanow
1
Olkusz
1

No access

No Thumbnail Available