Scyntygrafia diagnostyczna a skuteczność leczenia zróżnicowanego raka tarczycy (DTC) radiojodem 131I

2006
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction: Since the effect of pre-therapeutic scintigraphy on the outcome of DTC treatment is debated, we evaluated factors affecting the effectiveness of 131I therapy with respect to the delay between diagnostic scintigraphy and the application of radioiodine. Material and methods: In the studied group of 60 patients with DTC, mean age 54.6 ± 13.0 years, four weeks prior to the planned diagnostics, L-thyroxine was withdrawn and the following tests performed: 131I (4 MBq) uptake above the neck, thyroid volume by USG, TSH and hTg level. Wholebody scintigraphy (37 MBq) was performed. The time between this diagnostic scintigraphy and application of 131I (3657 MBq) was calculated. Based on whole-body 131I scintigraphy (74 MBq) performed 1 year after radioiodine treatment, the patients were divided into: group I - 42 patients with no tracer accumulation, and group II - 18 patients who continued to accumulate 131I in the neck. Results: The differences between the median values of 131I uptake and of thyroid volumes, and between the TSH and hTg median values in the two groups of patients were found not to be statistically significant. The average times between diagnostic scintigraphy and 131I treatment in group I and II (9.4 vs. 8.3 weeks, respectively) were not significantly different either. Conclusion: Despite the different effectiveness of supplementary 131I treatment, patients in group I and group II showed no statistically significant differences in the studied parameters. It appears that the diagnostic 131I activity of 37 MBq and the time between diagnostic scintigraphy and application of 131I did not have any effect on the results of the treatment in our group of patients.pl
dc.abstract.plWstęp: Ponieważ dyskutowany jest wpływ scyntygrafii preterapeutycznej na przebieg leczenia zróżnicowanych raków tarczycy (DTC, differentiated thyroid carcinoma) radiojodem 131I, w pracy dokonano retrospektywnej analizy czynników mogących wpływać na skuteczność leczenia uzupełniającego, w tym czasu, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem scyntygrafii diagnostycznej a podaniem aktywności leczniczej. Mateiiał i metody: Badaną grupę stanowiło 60 pacjentów z DTC, ze średnią wieku 54,6 ± 13 lat, którym 4 tygodnie przed planowaną diagnostyką odstawiano L-tyroksynę, następnie oceniano wychwyt 131I (4 MBq) nad szyją, objętość tarczycy (TV, thyroid volume) metodą USG, oznaczano stężenie hormonu tyreotropowego (TSH, thyroid stimulating hormone) i tyreoglobuliny (hTg, thyroglobulin) oraz wykonywano scyntygrafię całego ciała 131I (37 MBq). Obliczono czas, jaki dzielił scyntygrafię diagnostyczną od leczenia 131I (3657 MBq). Na podstawie scyntygrafii całego ciała (74 MBq) wykonanej rok po leczeniu, pacjentów podzielono na: grupę I składającą się z 42 pacjentów, u których nie stwierdzono gromadzenia znacznika na szyi, oraz grupę II — 18 pacjentów, którzy nadal gromadzili 131I. Wyniki: Stwierdzono brak znamiennej różnicy pomiędzy medianami wychwytu 131I i TV dla obu grup pacjentów. Podobnie, nie różniły się znamiennie mediany stężeń TSH i hTg. Mediany czasu pomiędzy wykonaniem scyntygrafii diagnostycznej a leczeniem 131I w grupie I i II nie różniły się istotnie i wynosiły odpowiednio 9,4 vs. 8,3 tygodnia. Wnioski: Pomimo różnej skuteczności leczenia uzupełniającego pacjenci grupy I i II nie różnili się znamiennie pod względem badanych parametrów. Wydaje się, że stosowana w diagnostyce aktywność 37 MBq 131I i czas, jaki dzielił scyntygrafię diagnostyczną od leczenia 131I, nie wpłynął istotnie na wyniki leczenia w badanej grupie pacjentów.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Endokrynologiipl
dc.contributor.authorBałdys-Waligórska, Agata - 128648 pl
dc.contributor.authorBuziak-Bereza, Monika - 161540 pl
dc.contributor.authorHuszno, Bohdan - 352434 pl
dc.contributor.authorWilczak, Annapl
dc.date.accession2021-03-18pl
dc.date.accessioned2021-03-18T07:32:17Z
dc.date.available2021-03-18T07:32:17Z
dc.date.issued2006pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 385pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical380-385pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume57pl
dc.identifier.eissn2299-8306pl
dc.identifier.issn0423-104Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267660
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25719pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endifferentiated thyroid cancerpl
dc.subject.enwhole body scintigraphypl
dc.subject.plzróżnicowany rak tarczycypl
dc.subject.plscyntygrafia całego ciałapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleScyntygrafia diagnostyczna a skuteczność leczenia zróżnicowanego raka tarczycy (DTC) radiojodem 131Ipl
dc.title.alternativeDiagnostic scintigraphy and effectiveness of 131I radioiodine therapy in differentiated thyroid carcinoma (DTC)pl
dc.title.journalEndokrynologia Polskapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Since the effect of pre-therapeutic scintigraphy on the outcome of DTC treatment is debated, we evaluated factors affecting the effectiveness of 131I therapy with respect to the delay between diagnostic scintigraphy and the application of radioiodine. Material and methods: In the studied group of 60 patients with DTC, mean age 54.6 ± 13.0 years, four weeks prior to the planned diagnostics, L-thyroxine was withdrawn and the following tests performed: 131I (4 MBq) uptake above the neck, thyroid volume by USG, TSH and hTg level. Wholebody scintigraphy (37 MBq) was performed. The time between this diagnostic scintigraphy and application of 131I (3657 MBq) was calculated. Based on whole-body 131I scintigraphy (74 MBq) performed 1 year after radioiodine treatment, the patients were divided into: group I - 42 patients with no tracer accumulation, and group II - 18 patients who continued to accumulate 131I in the neck. Results: The differences between the median values of 131I uptake and of thyroid volumes, and between the TSH and hTg median values in the two groups of patients were found not to be statistically significant. The average times between diagnostic scintigraphy and 131I treatment in group I and II (9.4 vs. 8.3 weeks, respectively) were not significantly different either. Conclusion: Despite the different effectiveness of supplementary 131I treatment, patients in group I and group II showed no statistically significant differences in the studied parameters. It appears that the diagnostic 131I activity of 37 MBq and the time between diagnostic scintigraphy and application of 131I did not have any effect on the results of the treatment in our group of patients.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ponieważ dyskutowany jest wpływ scyntygrafii preterapeutycznej na przebieg leczenia zróżnicowanych raków tarczycy (DTC, differentiated thyroid carcinoma) radiojodem 131I, w pracy dokonano retrospektywnej analizy czynników mogących wpływać na skuteczność leczenia uzupełniającego, w tym czasu, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem scyntygrafii diagnostycznej a podaniem aktywności leczniczej. Mateiiał i metody: Badaną grupę stanowiło 60 pacjentów z DTC, ze średnią wieku 54,6 ± 13 lat, którym 4 tygodnie przed planowaną diagnostyką odstawiano L-tyroksynę, następnie oceniano wychwyt 131I (4 MBq) nad szyją, objętość tarczycy (TV, thyroid volume) metodą USG, oznaczano stężenie hormonu tyreotropowego (TSH, thyroid stimulating hormone) i tyreoglobuliny (hTg, thyroglobulin) oraz wykonywano scyntygrafię całego ciała 131I (37 MBq). Obliczono czas, jaki dzielił scyntygrafię diagnostyczną od leczenia 131I (3657 MBq). Na podstawie scyntygrafii całego ciała (74 MBq) wykonanej rok po leczeniu, pacjentów podzielono na: grupę I składającą się z 42 pacjentów, u których nie stwierdzono gromadzenia znacznika na szyi, oraz grupę II — 18 pacjentów, którzy nadal gromadzili 131I. Wyniki: Stwierdzono brak znamiennej różnicy pomiędzy medianami wychwytu 131I i TV dla obu grup pacjentów. Podobnie, nie różniły się znamiennie mediany stężeń TSH i hTg. Mediany czasu pomiędzy wykonaniem scyntygrafii diagnostycznej a leczeniem 131I w grupie I i II nie różniły się istotnie i wynosiły odpowiednio 9,4 vs. 8,3 tygodnia. Wnioski: Pomimo różnej skuteczności leczenia uzupełniającego pacjenci grupy I i II nie różnili się znamiennie pod względem badanych parametrów. Wydaje się, że stosowana w diagnostyce aktywność 37 MBq 131I i czas, jaki dzielił scyntygrafię diagnostyczną od leczenia 131I, nie wpłynął istotnie na wyniki leczenia w badanej grupie pacjentów.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii
dc.contributor.authorpl
Bałdys-Waligórska, Agata - 128648
dc.contributor.authorpl
Buziak-Bereza, Monika - 161540
dc.contributor.authorpl
Huszno, Bohdan - 352434
dc.contributor.authorpl
Wilczak, Anna
dc.date.accessionpl
2021-03-18
dc.date.accessioned
2021-03-18T07:32:17Z
dc.date.available
2021-03-18T07:32:17Z
dc.date.issuedpl
2006
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 385
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
380-385
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
57
dc.identifier.eissnpl
2299-8306
dc.identifier.issnpl
0423-104X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267660
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25719
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
differentiated thyroid cancer
dc.subject.enpl
whole body scintigraphy
dc.subject.plpl
zróżnicowany rak tarczycy
dc.subject.plpl
scyntygrafia całego ciała
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Scyntygrafia diagnostyczna a skuteczność leczenia zróżnicowanego raka tarczycy (DTC) radiojodem 131I
dc.title.alternativepl
Diagnostic scintigraphy and effectiveness of 131I radioiodine therapy in differentiated thyroid carcinoma (DTC)
dc.title.journalpl
Endokrynologia Polska
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Lublin
2
Ashburn
1
Bialka Tatrzanska
1
Dobra
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Katowice
1
Downloads
baldys-waligorska_et-al_scyntygrafia_diagnostyczna_a_skutecznosc_leczenia_2006.pdf
34