Podatki w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor thesis contains information on the general tax characteristics based on the analysis of tax systems in the Republic of Poland, the Republic of Cyprus, the Republic of Finland, the Republic of Greece and the Republic of Portugal. Understanding the mechanisms and procedures of taxation in each of the above-mentioned countries has led to the demonstration of systemic differences and the resulting benefits or threats. Due to the fact that each of the countries described is a member of the European Union in one part of the work the rates of the most important taxes are presented collected in all Member States and their impact on EU and each countries’ budget revenues.pl
dc.abstract.plW pracy zawarto informacje dotyczącą ogólnej charakterystyki podatków opartej na analizie systemów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Cypryjskiej, Republice Finlandii, Republice Grecji oraz Republice Portugalii. Zrozumienie mechanizmów i procedur opodatkowania, w każdym z wyżej wymienionych państw doprowadziło do wykazania różnic systemowych i wynikających z tego korzyści bądź zagrożeń. Z racji tego, iż każde z opisanych państw jest członkiem Unii Europejskiej przedstawione zostały stawki najbardziej istotnych podatków pobieranych we wszystkich państwach Wspólnoty. W pracy zawarto również wnioski dotyczące wpływu podatków na dochody budżetowe UE oraz poszczególnych państw członkowskich.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorWojtecka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:29:13Z
dc.date.available2020-07-27T16:29:13Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-123892-209288pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228208
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union, taxespl
dc.subject.plpodatki, Unia Europejskapl
dc.titlePodatki w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeTaxes in Poland against selected European Union countries.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor thesis contains information on the general tax characteristics based on the analysis of tax systems in the Republic of Poland, the Republic of Cyprus, the Republic of Finland, the Republic of Greece and the Republic of Portugal. Understanding the mechanisms and procedures of taxation in each of the above-mentioned countries has led to the demonstration of systemic differences and the resulting benefits or threats. Due to the fact that each of the countries described is a member of the European Union in one part of the work the rates of the most important taxes are presented collected in all Member States and their impact on EU and each countries’ budget revenues.
dc.abstract.plpl
W pracy zawarto informacje dotyczącą ogólnej charakterystyki podatków opartej na analizie systemów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Cypryjskiej, Republice Finlandii, Republice Grecji oraz Republice Portugalii. Zrozumienie mechanizmów i procedur opodatkowania, w każdym z wyżej wymienionych państw doprowadziło do wykazania różnic systemowych i wynikających z tego korzyści bądź zagrożeń. Z racji tego, iż każde z opisanych państw jest członkiem Unii Europejskiej przedstawione zostały stawki najbardziej istotnych podatków pobieranych we wszystkich państwach Wspólnoty. W pracy zawarto również wnioski dotyczące wpływu podatków na dochody budżetowe UE oraz poszczególnych państw członkowskich.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Wojtecka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:29:13Z
dc.date.available
2020-07-27T16:29:13Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-123892-209288
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228208
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union, taxes
dc.subject.plpl
podatki, Unia Europejska
dc.titlepl
Podatki w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Taxes in Poland against selected European Union countries.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Legionowo
3
Wieluń
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Boardman
1
Dębica
1
Krakow
1
Niepolomice
1

No access

No Thumbnail Available