Wartość przyjaźni u dzieci w wieku przedszkolnym

master
dc.abstract.enThe subject of my master's thesis is "The value of friendship in preschooler's mind". It is a try to understand what preschoolers think about friendship based on their opinions and drawings.The goal of the thesis is to conduct a research and provide answers to the following questions: How do preschoolers define friendship? What do they expect in making new friends? Where does friendship fall in hierarchy of values? Who is a true friend? What are the differences in making friends between boys and girls?The theoretic part of the thesis provides a pedagogic, psychological and philosophical point of view. It describes many different aspects of friendship. Friendship is also presented as a relation with respect to gender. Preschooling age has been scrutinized in respect to cognicious, emotional, social and moral development.The empirical research has been conducted in the Nowy Sacz area among thirty children. Techniques used involved survey and drawing analysis.Preschoolers think that friendship is about being liked and being good to one another. The most valuable thing for them is to have a loving family, play with friends and exchange toys. Kids make friends with peers who are like them, have the same gender, dress up in a similiar fashion and have the same interests.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy magisterskiej pt.: „Wartość przyjaźni u dzieci w wieku przedszkolnym” jest próba uzyskania odpowiedzi nt. rozumienia przyjaźni na podstawie opinii dzieci oraz analizy rysunku.Celem pracy jest interpretacja wyników badań, ustalenie co dzieci, rozumieją pod pojęciem „przyjaźń”, czego oczekują w zawieraniu przyjaźni, jak lokuje się ona w systemie wartości, oraz ukazanie cech prawdziwego przyjaciela a także różnic w postrzeganiu i nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy chłopcami a dziewczynkami.Część teoretyczna pracy przybliża pojęcie wartości w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, filozoficznym oraz cechy i typologię wartości. Omówiono przyjaźń jej cechy, rodzaje oraz przybliżono przyjaźń jako relację ze względu na płeć. Dokonano charakterystyki wieku przedszkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój poznawczy, motoryczny, emocjonalny i społeczno-moralny.Badania empiryczne zostały przeprowadzone w przedszkolu na terenie Nowego Sącza wśród 30 dzieci. Posłużono się metodą sondażową tj. techniką wywiadu jak i również analizą rysunków dzieci w wieku przedszkolnym.Według badanych dzieci wartość przyjaźni jest rozumiana poprzez obustronną relację, zachodzącą między dwojgiem ludzi opartą głównie na lubieniu się, byciu dobrym dla siebie, gdzie najwyżej cenione jest posiadanie kochającej rodziny, wspólne zabawy z przyjaciółmi, oraz pożyczanie sobie zabawek. Dzieci wybierają przyjaciół wśród osób, które są podobne do nich, pod względem wieku, płci, sposobu ubierania się a także zainteresowań i preferencji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.authorOgórek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:56:44Z
dc.date.available2020-07-14T17:56:44Z
dc.date.submitted2011-06-15pl
dc.fieldofstudypedagogika wczesnoszkolnapl
dc.identifier.apddiploma-54483-117140pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169485
dc.subject.envalue, friendship, preschooling agepl
dc.subject.otherwartość, przyjaźń, wiek przedszkolnypl
dc.titleWartość przyjaźni u dzieci w wieku przedszkolnympl
dc.title.alternativeThe value of friendship in preschooler's mindpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master's thesis is "The value of friendship in preschooler's mind". It is a try to understand what preschoolers think about friendship based on their opinions and drawings.The goal of the thesis is to conduct a research and provide answers to the following questions: How do preschoolers define friendship? What do they expect in making new friends? Where does friendship fall in hierarchy of values? Who is a true friend? What are the differences in making friends between boys and girls?The theoretic part of the thesis provides a pedagogic, psychological and philosophical point of view. It describes many different aspects of friendship. Friendship is also presented as a relation with respect to gender. Preschooling age has been scrutinized in respect to cognicious, emotional, social and moral development.The empirical research has been conducted in the Nowy Sacz area among thirty children. Techniques used involved survey and drawing analysis.Preschoolers think that friendship is about being liked and being good to one another. The most valuable thing for them is to have a loving family, play with friends and exchange toys. Kids make friends with peers who are like them, have the same gender, dress up in a similiar fashion and have the same interests.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy magisterskiej pt.: „Wartość przyjaźni u dzieci w wieku przedszkolnym” jest próba uzyskania odpowiedzi nt. rozumienia przyjaźni na podstawie opinii dzieci oraz analizy rysunku.Celem pracy jest interpretacja wyników badań, ustalenie co dzieci, rozumieją pod pojęciem „przyjaźń”, czego oczekują w zawieraniu przyjaźni, jak lokuje się ona w systemie wartości, oraz ukazanie cech prawdziwego przyjaciela a także różnic w postrzeganiu i nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy chłopcami a dziewczynkami.Część teoretyczna pracy przybliża pojęcie wartości w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, filozoficznym oraz cechy i typologię wartości. Omówiono przyjaźń jej cechy, rodzaje oraz przybliżono przyjaźń jako relację ze względu na płeć. Dokonano charakterystyki wieku przedszkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój poznawczy, motoryczny, emocjonalny i społeczno-moralny.Badania empiryczne zostały przeprowadzone w przedszkolu na terenie Nowego Sącza wśród 30 dzieci. Posłużono się metodą sondażową tj. techniką wywiadu jak i również analizą rysunków dzieci w wieku przedszkolnym.Według badanych dzieci wartość przyjaźni jest rozumiana poprzez obustronną relację, zachodzącą między dwojgiem ludzi opartą głównie na lubieniu się, byciu dobrym dla siebie, gdzie najwyżej cenione jest posiadanie kochającej rodziny, wspólne zabawy z przyjaciółmi, oraz pożyczanie sobie zabawek. Dzieci wybierają przyjaciół wśród osób, które są podobne do nich, pod względem wieku, płci, sposobu ubierania się a także zainteresowań i preferencji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.authorpl
Ogórek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:56:44Z
dc.date.available
2020-07-14T17:56:44Z
dc.date.submittedpl
2011-06-15
dc.fieldofstudypl
pedagogika wczesnoszkolna
dc.identifier.apdpl
diploma-54483-117140
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169485
dc.subject.enpl
value, friendship, preschooling age
dc.subject.otherpl
wartość, przyjaźń, wiek przedszkolny
dc.titlepl
Wartość przyjaźni u dzieci w wieku przedszkolnym
dc.title.alternativepl
The value of friendship in preschooler's mind
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
168
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
24
Poznan
14
Bialystok
10
Wroclaw
8
Lublin
5
Rzeszów
5
Bydgoszcz
4
Gdansk
4
Kalisz
3

No access

No Thumbnail Available