Senat i Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa

master
dc.abstract.enThe theme of this work is the Senate and the Assembly of Representatives of the Free City of Krakow. Work is divided into 3 parts. The first part deals with the origins of the Free City and its international legal status. The second part refers to the Senate, and more specifically the legal basis for the functioning of the institution, its structure, organization and competence. The third chapter was devoted to the Parliament of the Free City. Similarly, as in the case of the executive discussed the legal basis under which based its activities parliament Krakow, its structure and powers. Therefore, the work was devoted to the two central institutions of the Free City of Krakow, which combined both similarities and differences, which I will try to point out in this paper.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest Senat i Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa. Praca dzieli się na 3 części. Pierwsza część dotyczy genezy Wolnego Miasta i jego statusu prawno-międzynarodowego. Druga część odnosi się do Senatu, a ściślej podstaw prawnych funkcjonowania tej instytucji, jej struktury, organizacji i kompetencji. Rozdział trzeci poświęcony został parlamentowi Wolnego Miasta. Podobnie, jak w przypadku władzy wykonawczej omówione zostały podstawy prawne na mocy, których opierał swoją działalność sejm krakowski, jego struktura i kompetencje. W związku z powyższym praca poświęcona została dwóm instytucjom centralnym Wolnego Miasta Krakowa, które łączyły zarówno podobieństwa, jak i różnice, które postaram się wskazać w niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.authorStochel, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Michał - 142042 pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:55:15Z
dc.date.available2020-07-24T19:55:15Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-81539-151463pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191140
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Free City of Krakowpl
dc.subject.plSenat Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miastapl
dc.titleSenat i Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowapl
dc.title.alternativeThe Senate and the Assembly of Representatives of the Free City of Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work is the Senate and the Assembly of Representatives of the Free City of Krakow. Work is divided into 3 parts. The first part deals with the origins of the Free City and its international legal status. The second part refers to the Senate, and more specifically the legal basis for the functioning of the institution, its structure, organization and competence. The third chapter was devoted to the Parliament of the Free City. Similarly, as in the case of the executive discussed the legal basis under which based its activities parliament Krakow, its structure and powers. Therefore, the work was devoted to the two central institutions of the Free City of Krakow, which combined both similarities and differences, which I will try to point out in this paper.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest Senat i Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa. Praca dzieli się na 3 części. Pierwsza część dotyczy genezy Wolnego Miasta i jego statusu prawno-międzynarodowego. Druga część odnosi się do Senatu, a ściślej podstaw prawnych funkcjonowania tej instytucji, jej struktury, organizacji i kompetencji. Rozdział trzeci poświęcony został parlamentowi Wolnego Miasta. Podobnie, jak w przypadku władzy wykonawczej omówione zostały podstawy prawne na mocy, których opierał swoją działalność sejm krakowski, jego struktura i kompetencje. W związku z powyższym praca poświęcona została dwóm instytucjom centralnym Wolnego Miasta Krakowa, które łączyły zarówno podobieństwa, jak i różnice, które postaram się wskazać w niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.authorpl
Stochel, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Michał - 142042
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:55:15Z
dc.date.available
2020-07-24T19:55:15Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-81539-151463
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191140
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Free City of Krakow
dc.subject.plpl
Senat Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta
dc.titlepl
Senat i Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa
dc.title.alternativepl
The Senate and the Assembly of Representatives of the Free City of Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Stargard
1

No access

No Thumbnail Available