Ocena zachowań żywieniowych związanych z przyjmowaniem leków u pacjentów starszych z wielochorobowością.

master
dc.abstract.enIntroduction: The advancing aging process of population and the increase in the incidence of civilization diseases are compounding the problem of multimorbidity in the geriatric population. This creates many challenges that health care professionals must face. One of them is the frequently occurring appearance of polytherapy. Providing appropriate care to patients requiring concurrent use of multiple medications requires consideration not only of interactions between the preparations used, but also between medications and dietary supplements, herbs and food ingredients.Methods: The study included 43 patients, hospitalized in the Department of Internal Medicine and Geriatrics at the University Hospital in Krakow. Inclusion criteria for the study were the patient's age of 60 years or older, maintenance of good cognitive function and the presence of two or more chronic diseases. The study used a proprietary questionnaire designed to learn about dietary habits, patients' beliefs about drug-food interactions and sources of information about medication intake. Medical records were reviewed for diseases present and medications taken, and nutritional status was assessed using the MNA-SF questionnaire and appetite was assessed using the CNAQ questionnaire.Results: The results of the survey show that 74.4% of the patients made at least 1 medication-related mistake. Among them, 42% of patients incorrectly take the drug in relation to a meal, while 40% of people are at risk of drug-food interaction. In addition, only 16% of patients received information on the effect of food on drug action and absorption, most of which came from mass media sources. Conclusions: The problem of polytherapy and potential drug-food interactions affects a high percentage of the old patients. Conducting pharmacotherapy for many chronic diseases should include appropriate patient education on proper drug intake and potential drug-food interactions.pl
dc.abstract.plWstęp: Postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz wzrost występowania chorób cywilizacyjnych potęgują problem wielochorobowości w populacji geriatrycznej. Stwarza to wiele wyzwań, z którymi muszą mierzyć się pracownicy ochrony zdrowia. Jednym z nich jest często występujące zjawisko politerapii. Zapewnienie odpowiedniej opieki chorym wymagającym równoczasowego stosowania wielu leków wymaga uwzględnienia nie tylko interakcji pomiędzy stosowanymi preparatami, ale również pomiędzy lekami a suplementami diety, ziołami oraz składnikami żywności.Metody: W badaniu wzięło udział 43 pacjentów, przebywających w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kryteriami włączenia do badania były: wiek pacjenta 60 lat i więcej, zachowanie dobrych funkcji poznawczych oraz występowanie dwóch lub więcej chorób przewlekłych. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz mający na celu poznanie zwyczajów żywieniowych, przekonań pacjentów na temat interakcji leków z pożywieniem oraz źródeł informacji o sposobie przyjmowania leków. Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej pod kątem występujących chorób i przyjmowanych leków, przeprowadzono ocenę stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza MNA-SF oraz ocenę apetytu przy użyciu kwestionariusza CNAQ.Wyniki: Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że 74,4 % badanych popełnia co najmniej 1 błąd związany z przyjmowaniem leków. Wśród nich, 42% pacjentów błędnie przyjmuje lek w stosunku do posiłku, natomiast 40% osób jest narażonych na ryzyko interakcji leku z pożywieniem. Ponadto tylko 16% pacjentów uzyskało informację na temat wpływu pożywienia na działanie i wchłanianie leków, większość z nich pochodziła z źródeł masowego przekazu. Wnioski: Problem politerapii i potencjalnych interakcji leków z pożywieniem dotyczy wysokiego odsetka osób starszych. Prowadzenie farmakoterapii wielu chorób przewlekłych powinno uwzględniać odpowiednią edukację pacjentów w zakresie prawidłowego przyjmowania leków oraz potencjalnych interakcji leków z pożywieniem.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiotrowicz, Karolinapl
dc.contributor.authorHerbut, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerPiotrowicz, Karolinapl
dc.contributor.reviewerSkowron, Agnieszka - 133411 pl
dc.date.accessioned2023-07-14T22:14:52Z
dc.date.available2023-07-14T22:14:52Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-168253-244772pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316561
dc.languagepolpl
dc.subject.engeriatrics, drug-food interactions, nutrition, multimorbiditypl
dc.subject.plgeriatria, interakcje leków z pożywieniem, żywienie, wielochorobowośćpl
dc.titleOcena zachowań żywieniowych związanych z przyjmowaniem leków u pacjentów starszych z wielochorobowością.pl
dc.title.alternativeAssessment of eating behaviour associated with taking medication in the old patients with multimorbiditypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The advancing aging process of population and the increase in the incidence of civilization diseases are compounding the problem of multimorbidity in the geriatric population. This creates many challenges that health care professionals must face. One of them is the frequently occurring appearance of polytherapy. Providing appropriate care to patients requiring concurrent use of multiple medications requires consideration not only of interactions between the preparations used, but also between medications and dietary supplements, herbs and food ingredients.Methods: The study included 43 patients, hospitalized in the Department of Internal Medicine and Geriatrics at the University Hospital in Krakow. Inclusion criteria for the study were the patient's age of 60 years or older, maintenance of good cognitive function and the presence of two or more chronic diseases. The study used a proprietary questionnaire designed to learn about dietary habits, patients' beliefs about drug-food interactions and sources of information about medication intake. Medical records were reviewed for diseases present and medications taken, and nutritional status was assessed using the MNA-SF questionnaire and appetite was assessed using the CNAQ questionnaire.Results: The results of the survey show that 74.4% of the patients made at least 1 medication-related mistake. Among them, 42% of patients incorrectly take the drug in relation to a meal, while 40% of people are at risk of drug-food interaction. In addition, only 16% of patients received information on the effect of food on drug action and absorption, most of which came from mass media sources. Conclusions: The problem of polytherapy and potential drug-food interactions affects a high percentage of the old patients. Conducting pharmacotherapy for many chronic diseases should include appropriate patient education on proper drug intake and potential drug-food interactions.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz wzrost występowania chorób cywilizacyjnych potęgują problem wielochorobowości w populacji geriatrycznej. Stwarza to wiele wyzwań, z którymi muszą mierzyć się pracownicy ochrony zdrowia. Jednym z nich jest często występujące zjawisko politerapii. Zapewnienie odpowiedniej opieki chorym wymagającym równoczasowego stosowania wielu leków wymaga uwzględnienia nie tylko interakcji pomiędzy stosowanymi preparatami, ale również pomiędzy lekami a suplementami diety, ziołami oraz składnikami żywności.Metody: W badaniu wzięło udział 43 pacjentów, przebywających w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kryteriami włączenia do badania były: wiek pacjenta 60 lat i więcej, zachowanie dobrych funkcji poznawczych oraz występowanie dwóch lub więcej chorób przewlekłych. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz mający na celu poznanie zwyczajów żywieniowych, przekonań pacjentów na temat interakcji leków z pożywieniem oraz źródeł informacji o sposobie przyjmowania leków. Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej pod kątem występujących chorób i przyjmowanych leków, przeprowadzono ocenę stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza MNA-SF oraz ocenę apetytu przy użyciu kwestionariusza CNAQ.Wyniki: Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że 74,4 % badanych popełnia co najmniej 1 błąd związany z przyjmowaniem leków. Wśród nich, 42% pacjentów błędnie przyjmuje lek w stosunku do posiłku, natomiast 40% osób jest narażonych na ryzyko interakcji leku z pożywieniem. Ponadto tylko 16% pacjentów uzyskało informację na temat wpływu pożywienia na działanie i wchłanianie leków, większość z nich pochodziła z źródeł masowego przekazu. Wnioski: Problem politerapii i potencjalnych interakcji leków z pożywieniem dotyczy wysokiego odsetka osób starszych. Prowadzenie farmakoterapii wielu chorób przewlekłych powinno uwzględniać odpowiednią edukację pacjentów w zakresie prawidłowego przyjmowania leków oraz potencjalnych interakcji leków z pożywieniem.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piotrowicz, Karolina
dc.contributor.authorpl
Herbut, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowicz, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Skowron, Agnieszka - 133411
dc.date.accessioned
2023-07-14T22:14:52Z
dc.date.available
2023-07-14T22:14:52Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-168253-244772
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316561
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geriatrics, drug-food interactions, nutrition, multimorbidity
dc.subject.plpl
geriatria, interakcje leków z pożywieniem, żywienie, wielochorobowość
dc.titlepl
Ocena zachowań żywieniowych związanych z przyjmowaniem leków u pacjentów starszych z wielochorobowością.
dc.title.alternativepl
Assessment of eating behaviour associated with taking medication in the old patients with multimorbidity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Działdowo
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available
Collections