Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia muzeów, bez zakłócenia odbioru sztuki

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present in the form of an essay ways to use new technologies to increase interest in museum exhibitions and increase the interest in these institutions, without too much impact on the interpretation of art itself, and prove their positive impact on the exhibitions. In the first chapter there were discussed definitions of the issues raised and the interpretation of art. The second chapter includes topics such as the pros and cons of using new technologies in museums, the reasons for using new technologies, and problems that may arise. The third chapter will discuss individual new technologies along with examples of their use borrowed from examples of exhibitions from around the world. The information contained in the work was taken from professional museum and technology literature and websites describing individual exhibitions that were presented in the text. In the thesis it was justified that technologies can have a positive impact on increasing interest in museums, and by using examples of exhibitions it has been proven that this can be done without disturbing the interpretation of art.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie w formie eseju sposobów na wykorzystanie nowych technologii do zwiększenia zainteresowania wystawami muzealnymi oraz powiększeniu atrakcyjności tych instytucji, bez zbyt dużego wpływu na odbiór samej sztuki oraz udowodnienie ich pozytywnego wpływu na ekspozycje. W pierwszej części pracy omówione zostały definicje poruszanych zagadnień, oraz obiór sztuki. W drugim rozdziale pojawiają się tematy takie jak wady i zalety stosowania nowych technologii w muzeach, powody stosowania nowych technologii oraz problemy które mogą się pojawić. W trzecim rozdziale omówione zostaną poszczególne nowe technologie wraz z przykładami ich wykorzystania zapożyczone z przykładów wystaw z całego świata. Informacje umieszczone w pracy zostały zaczerpnięte z fachowej literatury dotyczącej tematyki muzealniczej oraz technologii i stron internetowych opisujących poszczególne ekspozycje, które zostały przedstawione w tekście. W pracy uzasadniono że technologie mogą mieć pozytywny wpływ na zwiększenie zainteresowania muzeami, a za pomocą przykładów ekspozycji udowodniono, że da się tego dokonać bez zakłócania odbioru sztuki odwiedzającym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.authorDzioboń, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:29:58Z
dc.date.available2020-07-28T07:29:58Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-142649-250374pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241946
dc.languagepolpl
dc.subject.en- museum- new technologies- exhibitions- interpretation of art- museum visitorspl
dc.subject.pl- muzeum - nowe technologie- wystawy- odbiór sztuki- odwiedzający muzeapl
dc.titleWykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia muzeów, bez zakłócenia odbioru sztukipl
dc.title.alternativeThe use of new technologies to make museums better without disrupting the interpretation of artpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present in the form of an essay ways to use new technologies to increase interest in museum exhibitions and increase the interest in these institutions, without too much impact on the interpretation of art itself, and prove their positive impact on the exhibitions. In the first chapter there were discussed definitions of the issues raised and the interpretation of art. The second chapter includes topics such as the pros and cons of using new technologies in museums, the reasons for using new technologies, and problems that may arise. The third chapter will discuss individual new technologies along with examples of their use borrowed from examples of exhibitions from around the world. The information contained in the work was taken from professional museum and technology literature and websites describing individual exhibitions that were presented in the text. In the thesis it was justified that technologies can have a positive impact on increasing interest in museums, and by using examples of exhibitions it has been proven that this can be done without disturbing the interpretation of art.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie w formie eseju sposobów na wykorzystanie nowych technologii do zwiększenia zainteresowania wystawami muzealnymi oraz powiększeniu atrakcyjności tych instytucji, bez zbyt dużego wpływu na odbiór samej sztuki oraz udowodnienie ich pozytywnego wpływu na ekspozycje. W pierwszej części pracy omówione zostały definicje poruszanych zagadnień, oraz obiór sztuki. W drugim rozdziale pojawiają się tematy takie jak wady i zalety stosowania nowych technologii w muzeach, powody stosowania nowych technologii oraz problemy które mogą się pojawić. W trzecim rozdziale omówione zostaną poszczególne nowe technologie wraz z przykładami ich wykorzystania zapożyczone z przykładów wystaw z całego świata. Informacje umieszczone w pracy zostały zaczerpnięte z fachowej literatury dotyczącej tematyki muzealniczej oraz technologii i stron internetowych opisujących poszczególne ekspozycje, które zostały przedstawione w tekście. W pracy uzasadniono że technologie mogą mieć pozytywny wpływ na zwiększenie zainteresowania muzeami, a za pomocą przykładów ekspozycji udowodniono, że da się tego dokonać bez zakłócania odbioru sztuki odwiedzającym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Dzioboń, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:29:58Z
dc.date.available
2020-07-28T07:29:58Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-142649-250374
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241946
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
- museum- new technologies- exhibitions- interpretation of art- museum visitors
dc.subject.plpl
- muzeum - nowe technologie- wystawy- odbiór sztuki- odwiedzający muzea
dc.titlepl
Wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia muzeów, bez zakłócenia odbioru sztuki
dc.title.alternativepl
The use of new technologies to make museums better without disrupting the interpretation of art
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lowicz
1

No access

No Thumbnail Available