Rękojmia przy umowie sprzedaży

licenciate
dc.abstract.enA Sales warranty.Sales agreement is the most common transaction in the economy.The warranty for physical and legal defects means that the seller is obliged to accept the customer's claims and cover the potential costs.The first chapter is devoted to the subject of the sales agreement. The possible forms and ways of contract conclusion well as the duties of sellers and buyers have been discussed.The second chapter deals with the issue of the warranty given in the sales agreement. It has been shated that the defect form the basis for the claims or legal action.In the third section, the differences between the warranty and guarantee have been presented.pl
dc.abstract.plRękojmia przy sprzedazy.Umowa sprzedaży to najbardziej rozpowszechniona transakcja w całej gospodarce.Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy polega na tym, że sprzedawca odpowiada przed kupującym wówczas, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.Pierwszy rozdział stanowi charakterystykę umowy sprzedaży. Przedstawiono w nim formy oraz sposoby zawierania tej umowy, a także obowiązki znajdujące się po stronie sprzedawcy oraz kupującego. Rozdział drugi dotyczy rękojmi przy umowie sprzedaży. Omówiono w nim wadę towaru jako podstawę do skorzystania z rękojmi oraz proces rękojmi. Rozdział trzeci dotyczy zaprezentowania różnić między rękojmią a gwarancją.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStus, Marekpl
dc.contributor.authorParaniak, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStus, Marekpl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Michał - 142042 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:35:23Z
dc.date.available2020-07-28T03:35:23Z
dc.date.submitted2019-09-13pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-136382-219639pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238331
dc.languagepolpl
dc.subject.ena defecta warrantya sales agreementa damagea complainta guaranteepl
dc.subject.plwada towarurękojmiaumowa sprzedażyuszkodzeniereklamacjagwarancjapl
dc.titleRękojmia przy umowie sprzedażypl
dc.title.alternativeA sales warranty.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A Sales warranty.Sales agreement is the most common transaction in the economy.The warranty for physical and legal defects means that the seller is obliged to accept the customer's claims and cover the potential costs.The first chapter is devoted to the subject of the sales agreement. The possible forms and ways of contract conclusion well as the duties of sellers and buyers have been discussed.The second chapter deals with the issue of the warranty given in the sales agreement. It has been shated that the defect form the basis for the claims or legal action.In the third section, the differences between the warranty and guarantee have been presented.
dc.abstract.plpl
Rękojmia przy sprzedazy.Umowa sprzedaży to najbardziej rozpowszechniona transakcja w całej gospodarce.Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy polega na tym, że sprzedawca odpowiada przed kupującym wówczas, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.Pierwszy rozdział stanowi charakterystykę umowy sprzedaży. Przedstawiono w nim formy oraz sposoby zawierania tej umowy, a także obowiązki znajdujące się po stronie sprzedawcy oraz kupującego. Rozdział drugi dotyczy rękojmi przy umowie sprzedaży. Omówiono w nim wadę towaru jako podstawę do skorzystania z rękojmi oraz proces rękojmi. Rozdział trzeci dotyczy zaprezentowania różnić między rękojmią a gwarancją.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stus, Marek
dc.contributor.authorpl
Paraniak, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stus, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Michał - 142042
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:35:23Z
dc.date.available
2020-07-28T03:35:23Z
dc.date.submittedpl
2019-09-13
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-136382-219639
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238331
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a defecta warrantya sales agreementa damagea complainta guarantee
dc.subject.plpl
wada towarurękojmiaumowa sprzedażyuszkodzeniereklamacjagwarancja
dc.titlepl
Rękojmia przy umowie sprzedaży
dc.title.alternativepl
A sales warranty.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Torun
8
Krakow
7
Poznan
5
Warsaw
5
Katowice
4
Dublin
2
Gdansk
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available