Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

2017
book section
article
dc.abstract.enThis paper depicts some selected aspects of workplace information literacy as well as a qualitative research procedure called critical incident technique (CIT), from the perspective of using that method to study information competencies at work. It has been noted, based on a critical literature review, that information skills required in the workplace context differ considerably from those needed within formal education systems (i.e. schools, universities). Also, the most important features of CIT have been described and the concept of the critical incident itself has been defined. In addition, a few arguments for using the critical incident method to study workplace information literacy are given, including its flexibility and naturalistic, local nature.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia wybrane aspekty kompetencji informacyjnych w miejscu pracy (workplace information literacy) oraz jakościowej procedury badawczej zwanej techniką incydentów krytycznych (CIT), w perspektywie możliwości wykorzystania tej metody do diagnozowania wskazanych kompetencji. Na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa stwierdzono m.in., iż umiejętności informacyjne pożądane w środowisku pracy różnią się zasadniczo od tych, które są niezbędne w ramach edukacji formalnej, np. w trakcie studiów. Opisano także najważniejsze cechy CIT oraz zdefiniowano pojęcie zdarzenia krytycznego. Przedstawiono również argumenty na rzecz stosowania omawianej metody w diagnostyce kompetencji informacyjnych w środowisku zawodowym, w tym elastyczność i naturalistyczny, lokalny charakter.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwapl
dc.contributor.authorCisek, Sabina - 127597 pl
dc.contributor.editorSapa, Remigiusz - 131798 pl
dc.date.accessioned2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.available2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 138-141pl
dc.description.physical129-141pl
dc.description.publication0,77pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-946655-9-3pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48814
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsLicencja Open Access BJ*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21;pl
dc.subject.enCITpl
dc.subject.encritical incident techniquepl
dc.subject.endiagnosticspl
dc.subject.enworkplace information literacypl
dc.subject.plCITpl
dc.subject.pldiagnostykapl
dc.subject.plkompetencje informacyjne w miejscu pracypl
dc.subject.pltechnika incydentów krytycznychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDiagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznychpl
dc.title.alternativeDiagnosis of workplace information literacy : the critical incident techniquepl
dc.title.containerDiagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologicznapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper depicts some selected aspects of workplace information literacy as well as a qualitative research procedure called critical incident technique (CIT), from the perspective of using that method to study information competencies at work. It has been noted, based on a critical literature review, that information skills required in the workplace context differ considerably from those needed within formal education systems (i.e. schools, universities). Also, the most important features of CIT have been described and the concept of the critical incident itself has been defined. In addition, a few arguments for using the critical incident method to study workplace information literacy are given, including its flexibility and naturalistic, local nature.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia wybrane aspekty kompetencji informacyjnych w miejscu pracy (workplace information literacy) oraz jakościowej procedury badawczej zwanej techniką incydentów krytycznych (CIT), w perspektywie możliwości wykorzystania tej metody do diagnozowania wskazanych kompetencji. Na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa stwierdzono m.in., iż umiejętności informacyjne pożądane w środowisku pracy różnią się zasadniczo od tych, które są niezbędne w ramach edukacji formalnej, np. w trakcie studiów. Opisano także najważniejsze cechy CIT oraz zdefiniowano pojęcie zdarzenia krytycznego. Przedstawiono również argumenty na rzecz stosowania omawianej metody w diagnostyce kompetencji informacyjnych w środowisku zawodowym, w tym elastyczność i naturalistyczny, lokalny charakter.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dc.contributor.authorpl
Cisek, Sabina - 127597
dc.contributor.editorpl
Sapa, Remigiusz - 131798
dc.date.accessioned
2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.available
2018-01-16T11:56:26Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 138-141
dc.description.physicalpl
129-141
dc.description.publicationpl
0,77
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-946655-9-3
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48814
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Biblioteka Jagiellońska
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Licencja Open Access BJ
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21;
dc.subject.enpl
CIT
dc.subject.enpl
critical incident technique
dc.subject.enpl
diagnostics
dc.subject.enpl
workplace information literacy
dc.subject.plpl
CIT
dc.subject.plpl
diagnostyka
dc.subject.plpl
kompetencje informacyjne w miejscu pracy
dc.subject.plpl
technika incydentów krytycznych
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych
dc.title.alternativepl
Diagnosis of workplace information literacy : the critical incident technique
dc.title.containerpl
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
1
Przemyśl
1
Downloads
cisek_diagnostyka_kompetencji_informacyjnych_w_miejscu_pracy_2017.pdf
23