Analiza elementów marketingu mix na przykładzie placówki usługowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

master
dc.abstract.enMarketing services attracted attention only in the eighties of the twentieth century. In terms of the conduct of comprehensive marketing services sector remains outside the manufacturing sector. This phenomenon is explained by a small competition in many service industries. The reason for this is the complexity of the services and the limited use of the traditional elements of marketing the sale of services (classic marketing services that are 4P: product, price, promotion, place). The specificity of marketing services requires extending the list of several elements. In the literature, many authors proposed increase to seven elements: product, price, promotion, place, people, processes, physical evidence. Aim of this study is to analyze the various elements of marketing mix, their importance and impact on the functioning of a service organization. Characterized marketing services as well as the various elements of marketing mix. Also discusses the main objectives and functions of marketing. For example, the Regional Public Library in Krakow was trying to assess the impact of various elements of marketing services for services provided by the organization and their applications.pl
dc.abstract.plMarketing w usługach wzbudził zainteresowanie dopiero w latach osiemdziesiątych XX-go wieku. Pod względem prowadzenia kompleksowych działań marketingowych sektor usług pozostaje poza sektorem produkcji. Zjawisko to tłumaczono małą konkurencją w wielu branżach usługowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest złożony charakter usług oraz ograniczone możliwości korzystania z tradycyjnych elementów marketingowych przy sprzedaży usług (klasyczny marketing usług to 4P; produkt, cena, promocja, dystrybucja). Specyfika marketingu usług wymaga poszerzenia tej listy o kilka elementów. W literaturze przedmiotu wielu autorów proponuje zwiększenie do siedmiu elementów takich jak: produkt, cena, promocja, dystrybucja, ludzie, procesy, świadectwo materialne. Celem pracy jest przeanalizowanie poszczególnych elementów marketingu mix, ich znaczenia i wpływu na funkcjonowanie organizacji usługowej. Scharakteryzowano marketing usług, jak również poszczególne elementy marketingu mix. Omówiono także najważniejsze cele i funkcje marketingu. Na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dokonano próby oceny wpływu poszczególnych elementów marketingu usług na usługi świadczone w organizacji oraz ich zastosowanie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorAdamczyk, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:58:56Z
dc.date.available2020-07-24T21:58:56Z
dc.date.submitted2013-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-83617-16800pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193060
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing services, marketing mix, library servicespl
dc.subject.plmarketing usług, marketing mix, usługi bibliotecznepl
dc.titleAnaliza elementów marketingu mix na przykładzie placówki usługowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.pl
dc.title.alternativeAnalysis of the marketing mix elements on the example of service facility Regional Public Library in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Marketing services attracted attention only in the eighties of the twentieth century. In terms of the conduct of comprehensive marketing services sector remains outside the manufacturing sector. This phenomenon is explained by a small competition in many service industries. The reason for this is the complexity of the services and the limited use of the traditional elements of marketing the sale of services (classic marketing services that are 4P: product, price, promotion, place). The specificity of marketing services requires extending the list of several elements. In the literature, many authors proposed increase to seven elements: product, price, promotion, place, people, processes, physical evidence. Aim of this study is to analyze the various elements of marketing mix, their importance and impact on the functioning of a service organization. Characterized marketing services as well as the various elements of marketing mix. Also discusses the main objectives and functions of marketing. For example, the Regional Public Library in Krakow was trying to assess the impact of various elements of marketing services for services provided by the organization and their applications.
dc.abstract.plpl
Marketing w usługach wzbudził zainteresowanie dopiero w latach osiemdziesiątych XX-go wieku. Pod względem prowadzenia kompleksowych działań marketingowych sektor usług pozostaje poza sektorem produkcji. Zjawisko to tłumaczono małą konkurencją w wielu branżach usługowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest złożony charakter usług oraz ograniczone możliwości korzystania z tradycyjnych elementów marketingowych przy sprzedaży usług (klasyczny marketing usług to 4P; produkt, cena, promocja, dystrybucja). Specyfika marketingu usług wymaga poszerzenia tej listy o kilka elementów. W literaturze przedmiotu wielu autorów proponuje zwiększenie do siedmiu elementów takich jak: produkt, cena, promocja, dystrybucja, ludzie, procesy, świadectwo materialne. Celem pracy jest przeanalizowanie poszczególnych elementów marketingu mix, ich znaczenia i wpływu na funkcjonowanie organizacji usługowej. Scharakteryzowano marketing usług, jak również poszczególne elementy marketingu mix. Omówiono także najważniejsze cele i funkcje marketingu. Na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dokonano próby oceny wpływu poszczególnych elementów marketingu usług na usługi świadczone w organizacji oraz ich zastosowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:58:56Z
dc.date.available
2020-07-24T21:58:56Z
dc.date.submittedpl
2013-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-83617-16800
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing services, marketing mix, library services
dc.subject.plpl
marketing usług, marketing mix, usługi biblioteczne
dc.titlepl
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie placówki usługowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
dc.title.alternativepl
Analysis of the marketing mix elements on the example of service facility Regional Public Library in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Lublin
3
Krakow
2
Lubraniec
2
Mysłowice
2
Wroclaw
2
Bobowa
1
Bydgoszcz
1
Częstochowa
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available