Armenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflict

Armenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflict

licenciate
dc.abstract.enThis dissertation investigates the historical aspects and the challenging development of Armenian-Azerbaijani relations since the beginning of the 20th century until today. It examines the burning contradicting issues like self-determination claimed by Armenian side and territorial integrity claimed by Azerbaijani side based on both USSR Constitution and International Law. It also illustrates the perspectives of the international arena toward the issue, especially from the OSCE Minsk Group, the EU, the USA and Russia’s point of view. It analyzes the incentives, motives of their integration to the conflict resolution and current policies for the conflict settlement. The thesis includes that in order to resolve the conflict, there is a need for more weighty integration of international actors and there is a need of implementation of soft power tool, through which it will be possible to ease the hatred between the two communities to solve the conflict in a peaceful and reasonable way without exercising any hard power.pl
dc.abstract.plNiniejsza rozprawa bada aspekty historyczne i skomplikowany rozwój stosunków armeńsko-azerbejdżańskich od początku XX wieku do dziś. Bada sprzeczne kwestie, takie jak samostanowienie żądane przez stronę armeńską i integralność terytorialną, której domaga się strona azerbejdżańska w oparciu o konstytucję ZSRR i prawo międzynarodowe. Ilustruje również perspektywę międzynarodowej społeczności w tej kwestii, zwłaszcza ze strony Grupy Mińskiej OBWE, UE, USA i Rosji. Analizuje impulsy, motywy ich integracji do rozwiązywania konfliktów i bieżącą politykę rozwiązywania ich. Teza stanowi, że w celu rozwiązania konfliktu istnieje potrzeba ważniejszej integracji podmiotów międzynarodowych i potrzeba wdrożenia narzędzia „miękkiej siły”, dzięki któremu możliwe będzie złagodzenie nienawiści między dwiema społecznościami w celu rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy i rozsądny, bez użytku ”twardej siły”.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorHarutyunyan, Arminepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFatalski, Marcin - 160624 pl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:47:04Z
dc.date.available2020-07-28T00:47:04Z
dc.date.submitted2019-06-24pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-133565-224214pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235855
dc.languageengpl
dc.subject.enSelf-Determination, Territorial Integrity, USSR Constitution, Law on Secession, International Recognitionpl
dc.subject.plSamostanowienie, Integralność Terytorialna, Konstytucja ZSRR, Ustawa o Secesji,Uznanie Międzynarodowepl
dc.titleArmenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflictpl
dc.titleArmenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflictpl
dc.title.alternativeARMENIA - RELACJE AZERBEJDŻAŃSKIE Z PERSPEKTYWY KONFLIKTU NAGORNO - KARABAKHpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation investigates the historical aspects and the challenging development of Armenian-Azerbaijani relations since the beginning of the 20th century until today. It examines the burning contradicting issues like self-determination claimed by Armenian side and territorial integrity claimed by Azerbaijani side based on both USSR Constitution and International Law. It also illustrates the perspectives of the international arena toward the issue, especially from the OSCE Minsk Group, the EU, the USA and Russia’s point of view. It analyzes the incentives, motives of their integration to the conflict resolution and current policies for the conflict settlement. The thesis includes that in order to resolve the conflict, there is a need for more weighty integration of international actors and there is a need of implementation of soft power tool, through which it will be possible to ease the hatred between the two communities to solve the conflict in a peaceful and reasonable way without exercising any hard power.
dc.abstract.plpl
Niniejsza rozprawa bada aspekty historyczne i skomplikowany rozwój stosunków armeńsko-azerbejdżańskich od początku XX wieku do dziś. Bada sprzeczne kwestie, takie jak samostanowienie żądane przez stronę armeńską i integralność terytorialną, której domaga się strona azerbejdżańska w oparciu o konstytucję ZSRR i prawo międzynarodowe. Ilustruje również perspektywę międzynarodowej społeczności w tej kwestii, zwłaszcza ze strony Grupy Mińskiej OBWE, UE, USA i Rosji. Analizuje impulsy, motywy ich integracji do rozwiązywania konfliktów i bieżącą politykę rozwiązywania ich. Teza stanowi, że w celu rozwiązania konfliktu istnieje potrzeba ważniejszej integracji podmiotów międzynarodowych i potrzeba wdrożenia narzędzia „miękkiej siły”, dzięki któremu możliwe będzie złagodzenie nienawiści między dwiema społecznościami w celu rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy i rozsądny, bez użytku ”twardej siły”.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Harutyunyan, Armine
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Fatalski, Marcin - 160624
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:47:04Z
dc.date.available
2020-07-28T00:47:04Z
dc.date.submittedpl
2019-06-24
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-133565-224214
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235855
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Self-Determination, Territorial Integrity, USSR Constitution, Law on Secession, International Recognition
dc.subject.plpl
Samostanowienie, Integralność Terytorialna, Konstytucja ZSRR, Ustawa o Secesji,Uznanie Międzynarodowe
dc.titlepl
Armenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflict
dc.titlepl
Armenia - Azerbhijan Relations from the Perspective of Nagorno - Karabakh Conflict
dc.title.alternativepl
ARMENIA - RELACJE AZERBEJDŻAŃSKIE Z PERSPEKTYWY KONFLIKTU NAGORNO - KARABAKH
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Council Bluffs
1
Dublin
1
Krakow
1
Toronto
1

No access

No Thumbnail Available