Elementy kreacji oraz autokreacji wizerunku Kazika Staszewskiego na przykładzie tekstów dziennikarskich z miesięcznika „Teraz Rock” (2016-2017) oraz autobiografii muzyka pt. Idę tam gdzie idę

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this publication is to present the problem of image from two complementary perspectives: its creation and self-creation. For this purpose the author uses a case study of Kazimierz Staszewski. The images of musician emerging from the last two full years (2016-2017) of the "Teraz Rock" monthly and from the autobiography titled "Idę tam gdzie idę" have been analysed in details. The basic criteria according to which research material was analyzed were: subject matter, author / sender / producer of discourse, recipient, genre and conceptual frame, which consisted of vocabulary, valuation and bias. The research part of the publication is preceded by the theoretical part, in which the issues of image, stereotype, musicpress, autobiography, history of the "Teraz Rock" periodical and the biography of Staszewski were thoroughly considered by the author.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia wizerunku z dwóch uzupełniających się perspektyw: jego kreacji i autokreacji. Autorka wykorzystuje w tym celu casus Kazimierza Staszewskiego. Szczegółowym badaniom został poddany wizerunek muzyka wyłaniający się z dwóch ostatnich pełnych roczników (2016-2017) miesięcznika „Teraz Rock” oraz z autobiografii „Idę tam gdzie idę”. Podstawowymi kryteriami, wedle których analizowano materiał badawczy, były: tematyka, autor/nadawca/wytwórca dyskursu, odbiorcy, gatunek oraz rama konceptualna, na którą składało się słownictwo, wartościowanie i stronniczość. Część analityczną publikacji poprzedza część teoretyczna, w której autorka dogłębnie rozważyła pojęcia wizerunku, stereotypu, prasy muzycznej, autobiografii, a także historię periodyku „Teraz Rock” oraz życiorys Staszewskiego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.contributor.authorWrona, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŻyrek-Horodyska, Edytapl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:13:41Z
dc.date.available2020-07-27T15:13:41Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-122630-210174pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227061
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage, creation, self-creation, musicpress, stereotype, autobiography, monthly, Kazik Staszewski, "Teraz Rock", Idę tam gdzie idępl
dc.subject.plwizerunek, kreacja, autokreacja, prasa muzyczna, stereotyp, autobiografia, miesięcznik, Kazik Staszewski, „Teraz Rock”, Idę tam gdzie idępl
dc.titleElementy kreacji oraz autokreacji wizerunku Kazika Staszewskiego na przykładzie tekstów dziennikarskich z miesięcznika „Teraz Rock” (2016-2017) oraz autobiografii muzyka pt. Idę tam gdzie idępl
dc.title.alternativeThe components of creation and self-creation of the image of Kazik Staszewski based on journalistic texts from the "Teraz Rock" monthly (2016-2017) and the autobiography of musician titled Idę tam gdzie idępl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this publication is to present the problem of image from two complementary perspectives: its creation and self-creation. For this purpose the author uses a case study of Kazimierz Staszewski. The images of musician emerging from the last two full years (2016-2017) of the "Teraz Rock" monthly and from the autobiography titled "Idę tam gdzie idę" have been analysed in details. The basic criteria according to which research material was analyzed were: subject matter, author / sender / producer of discourse, recipient, genre and conceptual frame, which consisted of vocabulary, valuation and bias. The research part of the publication is preceded by the theoretical part, in which the issues of image, stereotype, musicpress, autobiography, history of the "Teraz Rock" periodical and the biography of Staszewski were thoroughly considered by the author.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia wizerunku z dwóch uzupełniających się perspektyw: jego kreacji i autokreacji. Autorka wykorzystuje w tym celu casus Kazimierza Staszewskiego. Szczegółowym badaniom został poddany wizerunek muzyka wyłaniający się z dwóch ostatnich pełnych roczników (2016-2017) miesięcznika „Teraz Rock” oraz z autobiografii „Idę tam gdzie idę”. Podstawowymi kryteriami, wedle których analizowano materiał badawczy, były: tematyka, autor/nadawca/wytwórca dyskursu, odbiorcy, gatunek oraz rama konceptualna, na którą składało się słownictwo, wartościowanie i stronniczość. Część analityczną publikacji poprzedza część teoretyczna, w której autorka dogłębnie rozważyła pojęcia wizerunku, stereotypu, prasy muzycznej, autobiografii, a także historię periodyku „Teraz Rock” oraz życiorys Staszewskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.contributor.authorpl
Wrona, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Żyrek-Horodyska, Edyta
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:13:41Z
dc.date.available
2020-07-27T15:13:41Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-122630-210174
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227061
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image, creation, self-creation, musicpress, stereotype, autobiography, monthly, Kazik Staszewski, "Teraz Rock", Idę tam gdzie idę
dc.subject.plpl
wizerunek, kreacja, autokreacja, prasa muzyczna, stereotyp, autobiografia, miesięcznik, Kazik Staszewski, „Teraz Rock”, Idę tam gdzie idę
dc.titlepl
Elementy kreacji oraz autokreacji wizerunku Kazika Staszewskiego na przykładzie tekstów dziennikarskich z miesięcznika „Teraz Rock” (2016-2017) oraz autobiografii muzyka pt. Idę tam gdzie idę
dc.title.alternativepl
The components of creation and self-creation of the image of Kazik Staszewski based on journalistic texts from the "Teraz Rock" monthly (2016-2017) and the autobiography of musician titled Idę tam gdzie idę
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Radomsko
11
Radom
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Konstantynow Lodzki
1
Lodz
1
Otwock
1
Swidnica
1

No access

No Thumbnail Available