Fenomen mobbingu w pracy w ocenie kobiet i mężczyzn.

master
dc.abstract.enA mobbing is a specific type of the emotional abuse current on-the-job which is disturbing the interpersonal relationship and negatively influences the quality of the performed work.According to the legal definition under comprehending the mobbing to understand belongs action or behaviours concerning the employee, consisting on persistent and long-term harassing or intimidating the employee, triggering at him the lowered evaluation of the professional usefulness, indignity causing or being aimed or ridiculing the employee, separating or eliminating from the team partners.Many different reasons for promoting the that kind of violence on-the-job and a lot exist diverse of it of consequence.At this work it was demonstrated, that both causing factors the appearance of the mobbing as well as effects of his riot depend on the sex of the victim. Women are more sensitive, tactful, emotional, more quickly it is possible to hurt them and to reduce to tears. Next men are braver, readier to take a risk, more easily forget and aren't taking personally all words directed at them.pl
dc.abstract.plMobbing to specyficzny rodzaj przemocy psychicznej obecny w miejscu pracy, który zaburza relacje interpersonalne i negatywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy. Zgodnie z prawną definicją pod pojęciem mobbingu rozumieć należy działania lub zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istnieje wiele różnych przyczyn szerzenia tego rodzaju przemocy w miejscu pracy oraz wiele różnorodnych tego konsekwencji. W niniejszej pracy wykazane zostało, że zarówno czynniki będące przyczyną pojawienie się mobbingu jak również skutki jego wystąpienia zależą od płci ofiary. Kobiety są bardziej wrażliwe, subtelne, emocjonalne, szybciej można je zranić i doprowadzić do łez. Z kolei mężczyźni są odważniejsi, bardziej gotowi ponosić ryzyko, łatwiej zapominają i nie biorą do siebie wszystkich skierowanych do nich słów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorNasiadka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:07:09Z
dc.date.available2020-07-24T20:07:09Z
dc.date.submitted2013-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-81729-134150pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191319
dc.languagepolpl
dc.subject.enMOBBING, VICTIM, PERSECUTORpl
dc.subject.plMOBBING, OFIARA, PRZEŚLADOWCApl
dc.titleFenomen mobbingu w pracy w ocenie kobiet i mężczyzn.pl
dc.title.alternativePhenomenon of the mobbing in the work in the assessment of women and menpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A mobbing is a specific type of the emotional abuse current on-the-job which is disturbing the interpersonal relationship and negatively influences the quality of the performed work.According to the legal definition under comprehending the mobbing to understand belongs action or behaviours concerning the employee, consisting on persistent and long-term harassing or intimidating the employee, triggering at him the lowered evaluation of the professional usefulness, indignity causing or being aimed or ridiculing the employee, separating or eliminating from the team partners.Many different reasons for promoting the that kind of violence on-the-job and a lot exist diverse of it of consequence.At this work it was demonstrated, that both causing factors the appearance of the mobbing as well as effects of his riot depend on the sex of the victim. Women are more sensitive, tactful, emotional, more quickly it is possible to hurt them and to reduce to tears. Next men are braver, readier to take a risk, more easily forget and aren't taking personally all words directed at them.
dc.abstract.plpl
Mobbing to specyficzny rodzaj przemocy psychicznej obecny w miejscu pracy, który zaburza relacje interpersonalne i negatywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy. Zgodnie z prawną definicją pod pojęciem mobbingu rozumieć należy działania lub zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istnieje wiele różnych przyczyn szerzenia tego rodzaju przemocy w miejscu pracy oraz wiele różnorodnych tego konsekwencji. W niniejszej pracy wykazane zostało, że zarówno czynniki będące przyczyną pojawienie się mobbingu jak również skutki jego wystąpienia zależą od płci ofiary. Kobiety są bardziej wrażliwe, subtelne, emocjonalne, szybciej można je zranić i doprowadzić do łez. Z kolei mężczyźni są odważniejsi, bardziej gotowi ponosić ryzyko, łatwiej zapominają i nie biorą do siebie wszystkich skierowanych do nich słów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Nasiadka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:07:09Z
dc.date.available
2020-07-24T20:07:09Z
dc.date.submittedpl
2013-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-81729-134150
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191319
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MOBBING, VICTIM, PERSECUTOR
dc.subject.plpl
MOBBING, OFIARA, PRZEŚLADOWCA
dc.titlepl
Fenomen mobbingu w pracy w ocenie kobiet i mężczyzn.
dc.title.alternativepl
Phenomenon of the mobbing in the work in the assessment of women and men
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Koscierzyna
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available