Komunikacja marketingowa w Internecie na przykładzie działalności firmy inPost

master
dc.abstract.enThe subject of the work is marketing communication on the Internet, illustrated by an example of that conducted by InPost. The purpose of the work was to develop the concept of marketing communication, with particular emphasis on that conducted in the online space, and to supplement the theoretical aspect of the work with an element of empiricism, based on the example of digital marketing communication of InPost.All this has been framed in three chapters, in which the method of analysis and criticism of the literature (chapters 1, 2) and a case study (chapter 3) were implemented, using the author's selection of literature on the subject and electronic sources. In this paper, the following research questions were asked:1. What online communication tools does InPost use?2. Which communication tools used by InPost are of key nature?3. What is the character of InPost's digital marketing communication?4. How does the company address CSR-related issues in its communication?5. What content published by InPost generate the greatest audience engagement?The obtained results allowed for the formulation of conclusions that the brand's marketing communication is carried out in the implementation of the omnichannel strategy; is of promotional, direct, sometimes informative, humorous and positively engaging character, using to some extent elements of real-time marketing and CSR. The key communication channels of the brand turned out to be Facebook, TikTok and the website, while the content published by it, containing elements of real-time marketing, jokes, games or fun, CSR, curiosities, sales promotion and animations, was the most engaging. These data prompted the formulation of guidelines, regarding the recommended and not recommended, from the point of view of their effectiveness, communication practices on the Internet.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest tematyka komunikacji marketingowej w Internecie, zobrazowana przykładem tej prowadzonej przez firmę InPost. Cel pracy stanowiło rozwinięcie pojęcia komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem tej prowadzonej w przestrzeni online oraz uzupełnienie aspektu teoretycznego pracy o element empirii, na przykładzie cyfrowej komunikacji marketingowej firmy InPost.Wszystko to ujęto w ramy trzech rozdziałów, na przestrzeni których posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa (rozdziały 1.,2.) oraz studium przypadku (rozdział 3.), posiłkując się autorskim wyborem literatury przedmiotu i źródłami elektronicznymi. W niniejszej pracy postawiono następujące pytania badawcze:1. Z jakich narzędzi komunikacji online korzysta firma InPost?2. Które narzędzia komunikacji stosowane przez firmę InPost mają charakter kluczowy?3. Jaki charakter ma cyfrowa komunikacja marketingowa firmy InPost ?4. W jaki sposób firma adresuje w prowadzonej komunikacji kwestie związane z CSR?5. Jakie treści publikowane przez firmę InPost generują największe zaangażowanie obiorców?Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków, iż komunikacja marketingowa marki prowadzona jest w realizacji strategii omnichannel, ma charakter promocyjny, bezpośredni, niekiedy informujący, humorystyczny i pozytywnie angażujący, wdrażający w pewnym zakresie elementy real-time marketingu i CSR-u. Kluczowymi kanałami komunikacji marki okazały się Facebook, TikTok oraz strona WWW, podczas gdy największe zaangażowanie wzbudzały publikowane przez nią treści, zawierające elementy real-time marketingu, żartu, gry lub zabawy, CSR-u, ciekawostki, promocji sprzedaży oraz animacji.Dane te stały się asumptem do sformułowania wytycznych w zakresie pożądanych i niepożądanych, z punktu widzenia ich efektywności, praktyk komunikacyjnych w Internecie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.authorTomczyk, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2021-10-26T21:39:35Z
dc.date.available2021-10-26T21:39:35Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-148320-211461pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281789
dc.languagepolpl
dc.subject.en• Digital communication• Marketing communication• Online communication• Communication on the Internetpl
dc.subject.pl• Komunikacja cyfrowa• Komunikacja marketingowa• Komunikacja online• Komunikacja w Interneciepl
dc.titleKomunikacja marketingowa w Internecie na przykładzie działalności firmy inPostpl
dc.title.alternativeMarketing communication on the Internet on the example of InPostpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is marketing communication on the Internet, illustrated by an example of that conducted by InPost. The purpose of the work was to develop the concept of marketing communication, with particular emphasis on that conducted in the online space, and to supplement the theoretical aspect of the work with an element of empiricism, based on the example of digital marketing communication of InPost.All this has been framed in three chapters, in which the method of analysis and criticism of the literature (chapters 1, 2) and a case study (chapter 3) were implemented, using the author's selection of literature on the subject and electronic sources. In this paper, the following research questions were asked:1. What online communication tools does InPost use?2. Which communication tools used by InPost are of key nature?3. What is the character of InPost's digital marketing communication?4. How does the company address CSR-related issues in its communication?5. What content published by InPost generate the greatest audience engagement?The obtained results allowed for the formulation of conclusions that the brand's marketing communication is carried out in the implementation of the omnichannel strategy; is of promotional, direct, sometimes informative, humorous and positively engaging character, using to some extent elements of real-time marketing and CSR. The key communication channels of the brand turned out to be Facebook, TikTok and the website, while the content published by it, containing elements of real-time marketing, jokes, games or fun, CSR, curiosities, sales promotion and animations, was the most engaging. These data prompted the formulation of guidelines, regarding the recommended and not recommended, from the point of view of their effectiveness, communication practices on the Internet.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest tematyka komunikacji marketingowej w Internecie, zobrazowana przykładem tej prowadzonej przez firmę InPost. Cel pracy stanowiło rozwinięcie pojęcia komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem tej prowadzonej w przestrzeni online oraz uzupełnienie aspektu teoretycznego pracy o element empirii, na przykładzie cyfrowej komunikacji marketingowej firmy InPost.Wszystko to ujęto w ramy trzech rozdziałów, na przestrzeni których posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa (rozdziały 1.,2.) oraz studium przypadku (rozdział 3.), posiłkując się autorskim wyborem literatury przedmiotu i źródłami elektronicznymi. W niniejszej pracy postawiono następujące pytania badawcze:1. Z jakich narzędzi komunikacji online korzysta firma InPost?2. Które narzędzia komunikacji stosowane przez firmę InPost mają charakter kluczowy?3. Jaki charakter ma cyfrowa komunikacja marketingowa firmy InPost ?4. W jaki sposób firma adresuje w prowadzonej komunikacji kwestie związane z CSR?5. Jakie treści publikowane przez firmę InPost generują największe zaangażowanie obiorców?Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków, iż komunikacja marketingowa marki prowadzona jest w realizacji strategii omnichannel, ma charakter promocyjny, bezpośredni, niekiedy informujący, humorystyczny i pozytywnie angażujący, wdrażający w pewnym zakresie elementy real-time marketingu i CSR-u. Kluczowymi kanałami komunikacji marki okazały się Facebook, TikTok oraz strona WWW, podczas gdy największe zaangażowanie wzbudzały publikowane przez nią treści, zawierające elementy real-time marketingu, żartu, gry lub zabawy, CSR-u, ciekawostki, promocji sprzedaży oraz animacji.Dane te stały się asumptem do sformułowania wytycznych w zakresie pożądanych i niepożądanych, z punktu widzenia ich efektywności, praktyk komunikacyjnych w Internecie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.authorpl
Tomczyk, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2021-10-26T21:39:35Z
dc.date.available
2021-10-26T21:39:35Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-148320-211461
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
• Digital communication• Marketing communication• Online communication• Communication on the Internet
dc.subject.plpl
• Komunikacja cyfrowa• Komunikacja marketingowa• Komunikacja online• Komunikacja w Internecie
dc.titlepl
Komunikacja marketingowa w Internecie na przykładzie działalności firmy inPost
dc.title.alternativepl
Marketing communication on the Internet on the example of InPost
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
568
Views per month
Views per city
Warsaw
96
Krakow
86
Poznan
57
Wroclaw
47
Gdansk
19
Kalisz
19
Katowice
12
Lublin
12
Bialystok
10
Rybnik
10

No access

No Thumbnail Available