Wiedza pielęgniarek na temat ADHD.

master
dc.abstract.enAttention Deficit Hyperactivity Disorder attention span is becoming more and more common problem, however, is still poorly understood and underestimate. It is a medical diagnosis, for which specifies diagnostic criteria. The main symptoms of ADHD are: attention deficit disorder, hyperactivity and impulsivity. Causes of not yet fully understood, but in the first place puts the genetic factors. Diagnosis requires the work of the whole team is multi-disciplinary and multi-step process. Professional medical knowledge regarding ADHD, will in time recognize the symptoms of the disease, giving the child a chance for proper development.The aim of this study was to determine the level of knowledge of nurses working in the University Children's Hospital in Krakow. Research technique used was a questionnaire. The survey method was used diagnostic survey.Analysis of the results of the research led to the following conclusions bring. Almost all respondents believe that ADHD is a real disorder affecting a certain percentage of the population. Patients with ADHD surveyed believe requires increased supervision during treatment and dedicate more attention than other patients. Unfortunately, the medical staff does not have a professional knowledge of the issues, but the most popular source of news gained by respondents are personal experiences.pl
dc.abstract.plZespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi jest problemem coraz bardziej powszechnym, jednak wciąż bagatelizowanym i źle pojmowanym. Jest rozpoznaniem medycznym, co do którego sprecyzowano kryteria diagnostyczne. Podstawowymi objawami ADHD są: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna aktywność i impulsywność. Przyczyny występowania nie są jeszcze do końca poznane, lecz na pierwszym miejscu stawia się czynniki genetyczne. Postawienie diagnozy wymaga pracy całego zespołu interdyscyplinarnego i jest procesem wieloetapowym. Profesjonalna wiedza personelu medycznego dotycząca ADHD, pomoże na czas rozpoznać symptomy choroby, dając dziecku szansę na właściwy rozwój.Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu wiedzy pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Zastosowaną techniką badawczą była ankieta. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Analiza wyników przeprowadzonych badań doprowadziła do postawienia następujących wniosków. Niemal wszyscy respondenci uważają, iż ADHD to rzeczywiste zaburzenie dotykające pewien procent populacji. Pacjent z ADHD zdaniem ankietowanych wymaga wzmożonego nadzoru w czasie leczenia oraz poświęcenia więcej uwagi niż inni pacjenci. Niestety personel medyczny nie posiada profesjonalnej wiedzy na temat zagadnienia, choć najpopularniejszym źródłem zdobywanych przez respondentów wiadomości są doświadczenia osobiste.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.authorMatuszyk, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:50:05Z
dc.date.available2020-07-24T10:50:05Z
dc.date.submitted2012-09-20pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-69559-134297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182713
dc.languagepolpl
dc.subject.enADHD, children, nurse, acceptancepl
dc.subject.plADHD, dzieci, pielęgniarka, akceptacjapl
dc.titleWiedza pielęgniarek na temat ADHD.pl
dc.title.alternativeNurses knowledge about ADHDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Attention Deficit Hyperactivity Disorder attention span is becoming more and more common problem, however, is still poorly understood and underestimate. It is a medical diagnosis, for which specifies diagnostic criteria. The main symptoms of ADHD are: attention deficit disorder, hyperactivity and impulsivity. Causes of not yet fully understood, but in the first place puts the genetic factors. Diagnosis requires the work of the whole team is multi-disciplinary and multi-step process. Professional medical knowledge regarding ADHD, will in time recognize the symptoms of the disease, giving the child a chance for proper development.The aim of this study was to determine the level of knowledge of nurses working in the University Children's Hospital in Krakow. Research technique used was a questionnaire. The survey method was used diagnostic survey.Analysis of the results of the research led to the following conclusions bring. Almost all respondents believe that ADHD is a real disorder affecting a certain percentage of the population. Patients with ADHD surveyed believe requires increased supervision during treatment and dedicate more attention than other patients. Unfortunately, the medical staff does not have a professional knowledge of the issues, but the most popular source of news gained by respondents are personal experiences.
dc.abstract.plpl
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi jest problemem coraz bardziej powszechnym, jednak wciąż bagatelizowanym i źle pojmowanym. Jest rozpoznaniem medycznym, co do którego sprecyzowano kryteria diagnostyczne. Podstawowymi objawami ADHD są: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna aktywność i impulsywność. Przyczyny występowania nie są jeszcze do końca poznane, lecz na pierwszym miejscu stawia się czynniki genetyczne. Postawienie diagnozy wymaga pracy całego zespołu interdyscyplinarnego i jest procesem wieloetapowym. Profesjonalna wiedza personelu medycznego dotycząca ADHD, pomoże na czas rozpoznać symptomy choroby, dając dziecku szansę na właściwy rozwój.Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu wiedzy pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Zastosowaną techniką badawczą była ankieta. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Analiza wyników przeprowadzonych badań doprowadziła do postawienia następujących wniosków. Niemal wszyscy respondenci uważają, iż ADHD to rzeczywiste zaburzenie dotykające pewien procent populacji. Pacjent z ADHD zdaniem ankietowanych wymaga wzmożonego nadzoru w czasie leczenia oraz poświęcenia więcej uwagi niż inni pacjenci. Niestety personel medyczny nie posiada profesjonalnej wiedzy na temat zagadnienia, choć najpopularniejszym źródłem zdobywanych przez respondentów wiadomości są doświadczenia osobiste.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.authorpl
Matuszyk, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:50:05Z
dc.date.available
2020-07-24T10:50:05Z
dc.date.submittedpl
2012-09-20
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-69559-134297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182713
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADHD, children, nurse, acceptance
dc.subject.plpl
ADHD, dzieci, pielęgniarka, akceptacja
dc.titlepl
Wiedza pielęgniarek na temat ADHD.
dc.title.alternativepl
Nurses knowledge about ADHD
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
15
Lublin
3
Dublin
2
Limanowa
2
Opole
2
Tychy
2
Chorzów
1
Jedlnia-Letnisko
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available