Rewizja finansowa jako instrument nadzoru finansowego

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is the characteristics of the financial audit and analysis of the audit market in Poland. Auditing of financial statements is the basic scope of financial audit. It allows users to obtain information about the situation of the enterprise to be confident that the data presented in the financial statements present a true and fair view of the enterprise. The audit of the financial statements is carried out by entities authorized to do so, whose operating conditions are specified in the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision. The register of entities authorized to audit financial statements is kept by the Polish Agency for Audit Supervision.The number of audit firms in Poland is decreasing. The reasons for this situation include regulatory changes, stricter supervision, additional costs. Moreover, the audit market in Poland is highly concentrated. Nevertheless, there is a chance for smaller entities, among others building a network of audit firms. The analysis carried out by the author indicates that the overall situation of the audit industry should not deteriorate in the near future.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest charakterystyka audytu finansowego oraz analiza rynku audytu w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego jest podstawowym zakresem audytu finansowego. Umożliwia zdobycie użytkownikom informacji o sytuacji przedsiębiorstwa pewności, że dane pokazane w sprawozdaniu finansowym przedstawiają rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji jednostki. Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, których warunki działalności wskazuje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rejestr podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego jest prowadzony przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Liczba firm audytorskich w Polsce maleje. Powodem tej sytuacji są m.in. zamiany regulacyjne, zaostrzenie nadzoru, zwiększenie dodatkowych kosztów. Ponadto rynek audytu w Polsce jest mocno skoncentrowany. Mimo to można dostrzec na rynku szansę dla mniejszych podmiotów m.in. budowa sieci firm audytorskich. Przeprowadzona przez autorkę analiza wskazuje na to, że ogólna sytuacja branży audytorskiej w najbliższym okresie nie powinna ulec pogorszeniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławik, Annapl
dc.contributor.authorŁuczyszyn, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:07:29Z
dc.date.available2020-07-28T06:07:29Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-140478-265221pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240680
dc.languagepolpl
dc.subject.enaudit – auditor – examination – statement – revision.pl
dc.subject.plaudyt – audytor - badanie – sprawozdanie – rewizjapl
dc.titleRewizja finansowa jako instrument nadzoru finansowegopl
dc.title.alternativeFinancial audit as an instrument of financial supervisionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is the characteristics of the financial audit and analysis of the audit market in Poland. Auditing of financial statements is the basic scope of financial audit. It allows users to obtain information about the situation of the enterprise to be confident that the data presented in the financial statements present a true and fair view of the enterprise. The audit of the financial statements is carried out by entities authorized to do so, whose operating conditions are specified in the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision. The register of entities authorized to audit financial statements is kept by the Polish Agency for Audit Supervision.The number of audit firms in Poland is decreasing. The reasons for this situation include regulatory changes, stricter supervision, additional costs. Moreover, the audit market in Poland is highly concentrated. Nevertheless, there is a chance for smaller entities, among others building a network of audit firms. The analysis carried out by the author indicates that the overall situation of the audit industry should not deteriorate in the near future.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest charakterystyka audytu finansowego oraz analiza rynku audytu w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego jest podstawowym zakresem audytu finansowego. Umożliwia zdobycie użytkownikom informacji o sytuacji przedsiębiorstwa pewności, że dane pokazane w sprawozdaniu finansowym przedstawiają rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji jednostki. Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, których warunki działalności wskazuje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rejestr podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego jest prowadzony przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Liczba firm audytorskich w Polsce maleje. Powodem tej sytuacji są m.in. zamiany regulacyjne, zaostrzenie nadzoru, zwiększenie dodatkowych kosztów. Ponadto rynek audytu w Polsce jest mocno skoncentrowany. Mimo to można dostrzec na rynku szansę dla mniejszych podmiotów m.in. budowa sieci firm audytorskich. Przeprowadzona przez autorkę analiza wskazuje na to, że ogólna sytuacja branży audytorskiej w najbliższym okresie nie powinna ulec pogorszeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławik, Anna
dc.contributor.authorpl
Łuczyszyn, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:07:29Z
dc.date.available
2020-07-28T06:07:29Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-140478-265221
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240680
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
audit – auditor – examination – statement – revision.
dc.subject.plpl
audyt – audytor - badanie – sprawozdanie – rewizja
dc.titlepl
Rewizja finansowa jako instrument nadzoru finansowego
dc.title.alternativepl
Financial audit as an instrument of financial supervision
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
7
Katowice
5
Gdynia
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdansk
2
Bielsko-Biala
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available