Suburbanizacja w gminie Kocmyrzów – Luborzyca w świetle danych kartograficznych i teledetekcyjnych

master
dc.abstract.enThis study aimed at assessing the development of suburbanization in the commune of Kocmyrzów-Luborzyca with a particular focus on the development of buil-up areas. The analysis was performed using distance buffer zones, for the DW776 main road, which was considered the main factor influencing suburbanisation dynamics. The thesis used the Urban Atlas dataset. In addition, an assessment was made of the accuracy of other datasets, such as High Resolution Layers Imperviousness, with national topographic data (BDOT10k) serving as a reference. In addition, agricultural land and the transportation network were taken into account when analyzing changes resulting from the progressive phenomenon of suburbanization. Based on the obtained results, it was found that built-up areas are characterized by the greatest dynamics in comparison to other land use classes. Land use changes were also detected in designated distance zones, which illustrates the impact of the city of Krakow on the commune in question. The time analysis showed a decrease in agricultural land, in particular arable land, but it did not affect the agricultural nature of the commune.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca miała na celu ocenę rozwoju suburbanizacji w gminie Kocmyrzów-Luborzyca ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zabudowy. Analiza została wykonana z wyodrębnieniem stref odległości, wyznaczonych od drogi głównej DW776, która została uznana jako główny czynnik warunkujący dynamikę suburbanizacji. Wykorzystano zbiór danych Urban Atlas dla okresu 2006-2018. Ponadto, dokonano oceny dokładności innego zbioru danych: High Resolution Layers Imperviousness, jako dane referencyjne stosując Bazę Danych Obiektów Topograficznych. Na podstawie otrzymanych wyników, stwierdzono, że tereny zabudowane cechują się największą dynamiką wzrostu w porównaniu do innych klas użytkowania terenu. Zmiany użytkowania terenu wykryto również w wyznaczonych strefach odległości, co obrazuje wpływ miasta Kraków na omawianą gminę. Analiza czasowa wykazała spadek użytków rolnych, w szczególności gruntów ornych, jednak nie wpłynęło to rolniczy charakter gminy.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorKozak, Jacek - 129324 pl
dc.contributor.authorStefańczyk, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKozak, Jacek - 129324 pl
dc.contributor.reviewerTrzepacz, Piotr - 142908 pl
dc.date.accessioned2022-10-20T21:33:56Z
dc.date.available2022-10-20T21:33:56Z
dc.date.submitted2022-10-19pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146748-245432pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302181
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuburbanization, land use, distance buffer zones, Kocmyrzów-Luborzyca communepl
dc.subject.plsuburbanizacja, użytkowanie ziemi, strefy odległości, gmina Kocmyrzów-Luborzycapl
dc.titleSuburbanizacja w gminie Kocmyrzów – Luborzyca w świetle danych kartograficznych i teledetekcyjnychpl
dc.title.alternativeSuburbanization in the commune of Kocmyrzów - Luborzyca in the light of cartographic and remote sensing datapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aimed at assessing the development of suburbanization in the commune of Kocmyrzów-Luborzyca with a particular focus on the development of buil-up areas. The analysis was performed using distance buffer zones, for the DW776 main road, which was considered the main factor influencing suburbanisation dynamics. The thesis used the Urban Atlas dataset. In addition, an assessment was made of the accuracy of other datasets, such as High Resolution Layers Imperviousness, with national topographic data (BDOT10k) serving as a reference. In addition, agricultural land and the transportation network were taken into account when analyzing changes resulting from the progressive phenomenon of suburbanization. Based on the obtained results, it was found that built-up areas are characterized by the greatest dynamics in comparison to other land use classes. Land use changes were also detected in designated distance zones, which illustrates the impact of the city of Krakow on the commune in question. The time analysis showed a decrease in agricultural land, in particular arable land, but it did not affect the agricultural nature of the commune.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca miała na celu ocenę rozwoju suburbanizacji w gminie Kocmyrzów-Luborzyca ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zabudowy. Analiza została wykonana z wyodrębnieniem stref odległości, wyznaczonych od drogi głównej DW776, która została uznana jako główny czynnik warunkujący dynamikę suburbanizacji. Wykorzystano zbiór danych Urban Atlas dla okresu 2006-2018. Ponadto, dokonano oceny dokładności innego zbioru danych: High Resolution Layers Imperviousness, jako dane referencyjne stosując Bazę Danych Obiektów Topograficznych. Na podstawie otrzymanych wyników, stwierdzono, że tereny zabudowane cechują się największą dynamiką wzrostu w porównaniu do innych klas użytkowania terenu. Zmiany użytkowania terenu wykryto również w wyznaczonych strefach odległości, co obrazuje wpływ miasta Kraków na omawianą gminę. Analiza czasowa wykazała spadek użytków rolnych, w szczególności gruntów ornych, jednak nie wpłynęło to rolniczy charakter gminy.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.contributor.authorpl
Stefańczyk, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.contributor.reviewerpl
Trzepacz, Piotr - 142908
dc.date.accessioned
2022-10-20T21:33:56Z
dc.date.available
2022-10-20T21:33:56Z
dc.date.submittedpl
2022-10-19
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146748-245432
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302181
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suburbanization, land use, distance buffer zones, Kocmyrzów-Luborzyca commune
dc.subject.plpl
suburbanizacja, użytkowanie ziemi, strefy odległości, gmina Kocmyrzów-Luborzyca
dc.titlepl
Suburbanizacja w gminie Kocmyrzów – Luborzyca w świetle danych kartograficznych i teledetekcyjnych
dc.title.alternativepl
Suburbanization in the commune of Kocmyrzów - Luborzyca in the light of cartographic and remote sensing data
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Shanghai
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available
Collections