Wpływ zachowań żywieniowych i kontekstu kulturowego na ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród studentek kierunku Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: The frequency of eating disorders among girls and young women is constantly increasing. It is particularly related with various cultural factors impact on the perception of the human body. Students of Cosmetology and Physical Education may be notably exposed to eating disorders due to future professions focusing on the aspect of corporality and the contemporary canons of beauty.AIM OF THE STUDY: Evaluation of the relationship between nutritional habits and cultural context, and the risk of eating disorders among female students of the 2nd year of Cosmetology and Physical Education at the Academy of Physical Education in Krakow.RESOURCES AND METHODS: The study was conducted on a group of 122 2nd year students of the University of Physical Education in Krakow, including 62 students of cosmetology and 60 students of physical education, aged 21-24. The survey was made using Beliefs and Eating Habits Questionnaire supplemented with own questions and the Questionnaire on Sociocultural Context. The statistical analysis of the data was conducted by PQStat version 1.6.4.122 computer software.RESULTS: Normal BMI for cosmetology students was 78.33% and 90.32% for physical education students. BMI below the norm was observed in 18,34% of cosmetology students and 1,61% of physical education students. Most of the students, despite having normal or too low current body weight, would like to weigh less. Among students of both faculties, 20% of women, whose BMI was normal, did not consider their body weight to be normal. There were no differences between the current student's BMI and the amount of food consumed by them. There was no relationship identified between how students measure their diet and knowledge about nutrition. The students did not differ in the frequency of follow slimming diets and starvation diets. Students whose parents were on a diet because of an illness was more likely to be on a slimming diet too. For cosmetology students importance of thinness was more valuable than for PE students. Students for whom having control is all-important in life assessed their nutritional knowledge and diet better. Higher self-assessment of nutritional knowledge was observed at students who assess negatively family context. Students with lower BMI more often felt pressure to be lean. Students who followed slimming diets, felt higher importance of thinness and control and assessed negatively family context.CONCLUSIONS: Students of Cosmetology and Physical Education may have higher risk of eating disorders due to the influence of socio-cultural factors on the perception of oneself.pl
dc.abstract.plWPROWADZENIE: Częstość zaburzeń odżywiania wśród dziewcząt i młodych kobiet stale wzrasta. Jest to szczególnie związane z oddziaływaniem różnych czynników kulturowych na postrzeganie ciała człowieka. Studentki kosmetologii i Wychowania Fizycznego mogą być w szczególny sposób narażone na zaburzenia odżywiania, ze względu na przyszły zawód, skupiający uwagę na aspekcie cielesności i współczesnym kanonie piękna.CEL PRACY: Ocena zależności między zachowaniami żywieniowymi i odczuwaniem presji kulturowej, a ryzykiem wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród studentek 2 roku kierunków Kosmetologia oraz Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 122 studentki II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w tym 62 studentki kosmetologii i 60 studentek W-F, w wieku 21-24 lat. Do badania wykorzystano Skrócony Kwestionariusz do Badania Poglądów i Zachowań Żywieniowych uzupełniony pytaniami własnymi oraz Kwestionariusz Kontekstu Socjo-Kulturowego. Przy użyciu programu PQStat wersja 1.6.4.122 dokonano analizy statystycznej zebranych danych.WYNIKI: Prawidłową masę ciała miało 78,33% studentek kosmetologii i 90,32% studentek W-F. Wskaźnik BMI poniżej normy zaobserwowano u 18,34% studentek kosmetologii i 1,61% studentek W-F. Większość studentek pomimo prawidłowej lub za niskiej aktualnej masy ciała chciałaby ważyć mniej. Wśród studentek obydwu kierunków 20% kobiet, których BMI było w normie, nie uważało swojej masy ciała za prawidłową. Nie zaobserwowano różnic między aktualnym BMI studentek, a ilością spożywanych przez nie pokarmów. Sposób odżywiania się studentek oraz wiedza żywieniowa nie różniły się między grupami. Studentki nie różniły się między sobą w częstości stosowania diet odchudzających i głodówek. Zaobserwowano częstsze stosowanie diet wśród studentek, których rodzice stosowali diety wynikające z choroby. Studentki kosmetologii przypisywały chudości większe znaczenie w życiu w porównaniu do studentek W-F. Studentki, dla których kontrola odgrywała ważną rolę, lepiej oceniały swoją wiedzę żywieniową i sposób żywienia. Wyższa samoocena wiedzy żywieniowej miała miejsce u studentek, które negatywnie oceniały kontekst rodzinny.. Studentki z niższym BMI odczuwały większą presję bycia osobą chudą. Studentki stosujące diety odchudzające przypisywały większe znaczenie chudości, kontroli w życiu oraz negatywnie oceniały kontekst rodzinny.WNIOSKI: Wśród studentek kosmetologii i W-F może występować zwiększone ryzyko zaburzeń odżywiania związane z wpływem czynników socjo- kulturowych na postrzeganie siebie.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJózefik, Barbara - 129919 pl
dc.contributor.authorNawojowska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerJózefik, Barbara - 129919 pl
dc.contributor.reviewerFurgał, Mariusz - 129398 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:57:42Z
dc.date.available2020-07-27T15:57:42Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-123349-187574pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227733
dc.languagepolpl
dc.subject.eneating disorders, eating habits, students of cosmetology and physical educationpl
dc.subject.plzaburzenia odżywiania, zachowania żywieniowe, , studenci kosmetologii i wychowania fizycznegopl
dc.titleWpływ zachowań żywieniowych i kontekstu kulturowego na ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród studentek kierunku Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowiepl
dc.title.alternativeInfluence of nutritional habits and cultural context on the risk of eating disorders among students of Cosmetology and Physical Education at the University School of Physical Education in Krakówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: The frequency of eating disorders among girls and young women is constantly increasing. It is particularly related with various cultural factors impact on the perception of the human body. Students of Cosmetology and Physical Education may be notably exposed to eating disorders due to future professions focusing on the aspect of corporality and the contemporary canons of beauty.AIM OF THE STUDY: Evaluation of the relationship between nutritional habits and cultural context, and the risk of eating disorders among female students of the 2nd year of Cosmetology and Physical Education at the Academy of Physical Education in Krakow.RESOURCES AND METHODS: The study was conducted on a group of 122 2nd year students of the University of Physical Education in Krakow, including 62 students of cosmetology and 60 students of physical education, aged 21-24. The survey was made using Beliefs and Eating Habits Questionnaire supplemented with own questions and the Questionnaire on Sociocultural Context. The statistical analysis of the data was conducted by PQStat version 1.6.4.122 computer software.RESULTS: Normal BMI for cosmetology students was 78.33% and 90.32% for physical education students. BMI below the norm was observed in 18,34% of cosmetology students and 1,61% of physical education students. Most of the students, despite having normal or too low current body weight, would like to weigh less. Among students of both faculties, 20% of women, whose BMI was normal, did not consider their body weight to be normal. There were no differences between the current student's BMI and the amount of food consumed by them. There was no relationship identified between how students measure their diet and knowledge about nutrition. The students did not differ in the frequency of follow slimming diets and starvation diets. Students whose parents were on a diet because of an illness was more likely to be on a slimming diet too. For cosmetology students importance of thinness was more valuable than for PE students. Students for whom having control is all-important in life assessed their nutritional knowledge and diet better. Higher self-assessment of nutritional knowledge was observed at students who assess negatively family context. Students with lower BMI more often felt pressure to be lean. Students who followed slimming diets, felt higher importance of thinness and control and assessed negatively family context.CONCLUSIONS: Students of Cosmetology and Physical Education may have higher risk of eating disorders due to the influence of socio-cultural factors on the perception of oneself.
dc.abstract.plpl
WPROWADZENIE: Częstość zaburzeń odżywiania wśród dziewcząt i młodych kobiet stale wzrasta. Jest to szczególnie związane z oddziaływaniem różnych czynników kulturowych na postrzeganie ciała człowieka. Studentki kosmetologii i Wychowania Fizycznego mogą być w szczególny sposób narażone na zaburzenia odżywiania, ze względu na przyszły zawód, skupiający uwagę na aspekcie cielesności i współczesnym kanonie piękna.CEL PRACY: Ocena zależności między zachowaniami żywieniowymi i odczuwaniem presji kulturowej, a ryzykiem wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród studentek 2 roku kierunków Kosmetologia oraz Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 122 studentki II roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w tym 62 studentki kosmetologii i 60 studentek W-F, w wieku 21-24 lat. Do badania wykorzystano Skrócony Kwestionariusz do Badania Poglądów i Zachowań Żywieniowych uzupełniony pytaniami własnymi oraz Kwestionariusz Kontekstu Socjo-Kulturowego. Przy użyciu programu PQStat wersja 1.6.4.122 dokonano analizy statystycznej zebranych danych.WYNIKI: Prawidłową masę ciała miało 78,33% studentek kosmetologii i 90,32% studentek W-F. Wskaźnik BMI poniżej normy zaobserwowano u 18,34% studentek kosmetologii i 1,61% studentek W-F. Większość studentek pomimo prawidłowej lub za niskiej aktualnej masy ciała chciałaby ważyć mniej. Wśród studentek obydwu kierunków 20% kobiet, których BMI było w normie, nie uważało swojej masy ciała za prawidłową. Nie zaobserwowano różnic między aktualnym BMI studentek, a ilością spożywanych przez nie pokarmów. Sposób odżywiania się studentek oraz wiedza żywieniowa nie różniły się między grupami. Studentki nie różniły się między sobą w częstości stosowania diet odchudzających i głodówek. Zaobserwowano częstsze stosowanie diet wśród studentek, których rodzice stosowali diety wynikające z choroby. Studentki kosmetologii przypisywały chudości większe znaczenie w życiu w porównaniu do studentek W-F. Studentki, dla których kontrola odgrywała ważną rolę, lepiej oceniały swoją wiedzę żywieniową i sposób żywienia. Wyższa samoocena wiedzy żywieniowej miała miejsce u studentek, które negatywnie oceniały kontekst rodzinny.. Studentki z niższym BMI odczuwały większą presję bycia osobą chudą. Studentki stosujące diety odchudzające przypisywały większe znaczenie chudości, kontroli w życiu oraz negatywnie oceniały kontekst rodzinny.WNIOSKI: Wśród studentek kosmetologii i W-F może występować zwiększone ryzyko zaburzeń odżywiania związane z wpływem czynników socjo- kulturowych na postrzeganie siebie.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Józefik, Barbara - 129919
dc.contributor.authorpl
Nawojowska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Józefik, Barbara - 129919
dc.contributor.reviewerpl
Furgał, Mariusz - 129398
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:57:42Z
dc.date.available
2020-07-27T15:57:42Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-123349-187574
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227733
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
eating disorders, eating habits, students of cosmetology and physical education
dc.subject.plpl
zaburzenia odżywiania, zachowania żywieniowe, , studenci kosmetologii i wychowania fizycznego
dc.titlepl
Wpływ zachowań żywieniowych i kontekstu kulturowego na ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród studentek kierunku Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Influence of nutritional habits and cultural context on the risk of eating disorders among students of Cosmetology and Physical Education at the University School of Physical Education in Kraków
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
3
Lubin
1
Otwock
1

No access

No Thumbnail Available