Ocena zastosowania metody spektrofotometrycznej do oznaczania wybranych kwasów fenolowych i luteiny

master
dc.abstract.enEllagic acid, caffeic acid and lutein are compounds that occur naturally in nature. Phenolic acids have mainly antioxidant activity and are used in the treatment of chronic diseases with oxidative imbalance and in the treatment of cancer. Lutein mainly plays a role in protecting photoreceptors from UV radiation.In this study, the usefulness of the quantification of ellagic acid and caffeic acid in mixtures with lutein with the use of spectrophotometric methods was assessed. We started with measuring the absorbance of the standard solutions of each substance and drawing calibration curves for the absorbance values. Then, the absorption spectra were converted into first derivatives and calibration curves for the values of the first derivatives were drawn. Analytical wavelengths were determined at the first derivative maximum and with the use of the "zero-crossing" technique. After preparing twelve mixtures with different compositions of phenolic acids and lutein, their absorbance was measured. The spectra obtained were converted into the first derivatives. The substance concentration was calculated from the absorbance values and the values of the first derivatives at the respective wavelengths. The methods were validated.The obtained results of the analyzes indicate that spectrophotometric methods give satisfactory results and can be used for quantification of phenolic acids in mixtures with lutein.pl
dc.abstract.plKwas elagowy, kwas kofeinowy i luteina są związkami występującymi naturalnie w przyrodzie. Kwasy fenolowe mają głównie działanie antyoksydacyjne i są wykorzystywane w leczeniu przewlekłych chorób z zaburzeniem równowagi oksydacyjnej oraz w leczeniu nowotworów. Luteina głównie pełni rolę w ochronie fotoreceptorów przed promieniowaniem UV.W niniejszej pracy oceniano przydatność ilościowego oznaczenia kwasu elagowego i kwasu kofeinowego w mieszaninach z luteiną z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Zaczęto od pomiarów absorbancji roztworów wzorcowych każdej substancji i wykreślenia krzywych wzorcowych dla wartości absorbancji. Następnie widma absorpcyjne przekształcono w pierwsze pochodne i wykreślono krzywe wzorcowe dla wartości pierwszych pochodnych. Wyznaczono analityczne długości fali przy maksimum wartości pierwszej pochodnej oraz z wykorzystaniem techniki „zero-crossing”. Po przygotowaniu dwunastu mieszanin o różnym składzie kwasów fenolowych i luteiny zmierzono ich absorbancję. Otrzymane widma przekształcono w krzywe pierwsze pochodne. Stężenie substancji obliczano z wartości absorbancji oraz z wartości pierwszych pochodnych przy odpowiednich długościach fali. Dokonano walidacji metod.Uzyskane wyniki analiz wskazują, że metody spektrofotometryczne dają zadowalające rezultaty i mogą być używane do ilościowych oznaczeń kwasów fenolowych w mieszaninach z luteiną.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorApola, Anna - 128433 pl
dc.contributor.authorMatejko, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerApola, Anna - 128433 pl
dc.contributor.reviewerHubicka, Urszula - 129734 pl
dc.date.accessioned2022-04-01T21:34:05Z
dc.date.available2022-04-01T21:34:05Z
dc.date.submitted2022-04-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-146649-231221pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289754
dc.languagepolpl
dc.subject.enphenolic acids, ellagic acid, coffeic acid, lutein, spectrophotometry, derivative spectrophotometry, quantificationpl
dc.subject.plkwasy fenolowe, kwas elagowy, kwas kofeinowy, luteina, spektrofotometria, spektrofotometria pochodna, oznaczanie ilościowepl
dc.titleOcena zastosowania metody spektrofotometrycznej do oznaczania wybranych kwasów fenolowych i luteinypl
dc.title.alternativeEvaluation of the application of the spectrophotometric method for the determination of selected phenolic acids and luteinpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ellagic acid, caffeic acid and lutein are compounds that occur naturally in nature. Phenolic acids have mainly antioxidant activity and are used in the treatment of chronic diseases with oxidative imbalance and in the treatment of cancer. Lutein mainly plays a role in protecting photoreceptors from UV radiation.In this study, the usefulness of the quantification of ellagic acid and caffeic acid in mixtures with lutein with the use of spectrophotometric methods was assessed. We started with measuring the absorbance of the standard solutions of each substance and drawing calibration curves for the absorbance values. Then, the absorption spectra were converted into first derivatives and calibration curves for the values of the first derivatives were drawn. Analytical wavelengths were determined at the first derivative maximum and with the use of the "zero-crossing" technique. After preparing twelve mixtures with different compositions of phenolic acids and lutein, their absorbance was measured. The spectra obtained were converted into the first derivatives. The substance concentration was calculated from the absorbance values and the values of the first derivatives at the respective wavelengths. The methods were validated.The obtained results of the analyzes indicate that spectrophotometric methods give satisfactory results and can be used for quantification of phenolic acids in mixtures with lutein.
dc.abstract.plpl
Kwas elagowy, kwas kofeinowy i luteina są związkami występującymi naturalnie w przyrodzie. Kwasy fenolowe mają głównie działanie antyoksydacyjne i są wykorzystywane w leczeniu przewlekłych chorób z zaburzeniem równowagi oksydacyjnej oraz w leczeniu nowotworów. Luteina głównie pełni rolę w ochronie fotoreceptorów przed promieniowaniem UV.W niniejszej pracy oceniano przydatność ilościowego oznaczenia kwasu elagowego i kwasu kofeinowego w mieszaninach z luteiną z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Zaczęto od pomiarów absorbancji roztworów wzorcowych każdej substancji i wykreślenia krzywych wzorcowych dla wartości absorbancji. Następnie widma absorpcyjne przekształcono w pierwsze pochodne i wykreślono krzywe wzorcowe dla wartości pierwszych pochodnych. Wyznaczono analityczne długości fali przy maksimum wartości pierwszej pochodnej oraz z wykorzystaniem techniki „zero-crossing”. Po przygotowaniu dwunastu mieszanin o różnym składzie kwasów fenolowych i luteiny zmierzono ich absorbancję. Otrzymane widma przekształcono w krzywe pierwsze pochodne. Stężenie substancji obliczano z wartości absorbancji oraz z wartości pierwszych pochodnych przy odpowiednich długościach fali. Dokonano walidacji metod.Uzyskane wyniki analiz wskazują, że metody spektrofotometryczne dają zadowalające rezultaty i mogą być używane do ilościowych oznaczeń kwasów fenolowych w mieszaninach z luteiną.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Apola, Anna - 128433
dc.contributor.authorpl
Matejko, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Apola, Anna - 128433
dc.contributor.reviewerpl
Hubicka, Urszula - 129734
dc.date.accessioned
2022-04-01T21:34:05Z
dc.date.available
2022-04-01T21:34:05Z
dc.date.submittedpl
2022-04-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-146649-231221
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289754
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
phenolic acids, ellagic acid, coffeic acid, lutein, spectrophotometry, derivative spectrophotometry, quantification
dc.subject.plpl
kwasy fenolowe, kwas elagowy, kwas kofeinowy, luteina, spektrofotometria, spektrofotometria pochodna, oznaczanie ilościowe
dc.titlepl
Ocena zastosowania metody spektrofotometrycznej do oznaczania wybranych kwasów fenolowych i luteiny
dc.title.alternativepl
Evaluation of the application of the spectrophotometric method for the determination of selected phenolic acids and lutein
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
5
Lodz
4
Lublin
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Gmina Jędrzejów
2
Katowice
2
Bydgoszcz
1
Ciechocinek
1

No access

No Thumbnail Available
Collections