Ocena i doskonalenie systemu informacji turystycznej w rejonie Podbabiogórza

master
dc.abstract.enTourist information systems play an extremely important role at every stage of a tourist trip. They allow you to get the information needed from the perspective of tourists visiting the area. The IT system also operates on a very frequently visited Podbabiogorze area. The aim of this study was to evaluate selected elements of the tourist information system of Podbabiogorze area, ie. the tourist information points, tourist signs and the creation of an original concept of improvement. Its implementation is based on a survey conducted among 120 people who have had the opportunity to visit the region Podbabiogorze a tourist. According to respondents, the tourist information system operates in Podbabiogorze only on average level. At first, signage and functioning of tourist information points, marking hiking trails and placement of road signs was poorly rated. This made it possible to confirm the research hypothesis that the tourist information Podbabiogorze is insufficient and ineffective. Based on the results of the study own concept to improve the IT system of the area was suggested. It assumes the creation of mobile IT and independent stands at the most visited places, greater use of digital information and the improvement of tourist signs. These changes are intended to contribute to the construction of an integrated and modern IT system, which will improve the information service of tourists visiting the region of Podbabiogorze.pl
dc.abstract.plSystemy informacji turystycznej odgrywają niezwykle ważną rolę na każdym etapie wyjazdu turystycznego. Umożliwiają one zdobycie informacji niezbędnych z perspektywy turystów odwiedzających dany obszar. System IT funkcjonuje również na niezwykle często odwiedzanym przez turystów obszarze Podbabiogórza. Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny wybranych elementów systemu informacji turystycznej obszaru Podbabiogórza, tj. punktów informacji turystycznej i oznakowania turystycznego oraz stworzenie autorskiej koncepcji jego poprawy. Jego realizację oparto o badania ankietowe przeprowadzone na grupie 120 osób, które miały okazję odwiedzić region Podbabiogórza w celach turystycznych.Według respondentów, system informacji turystycznej Podbabiogórza funkcjonuje jedynie przeciętnie. Słabo oceniono przede wszystkim oznakowanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej, oznakowanie szlaków turystycznych oraz umiejscowienie znaków drogowych. Pozwoliło to na potwierdzenie hipotezy badawczej, że informacja turystyczna Podbabiogórza jest niewystarczająca i nieskuteczna.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowano autorską koncepcję usprawnienia systemu IT tego obszaru. Zakłada ona utworzenie mobilnych IT oraz samodzielnych stoisk przy najczęściej odwiedzanych miejscach, większe wykorzystania informacji cyfrowych oraz poprawę stanu oznakowania turystycznego. Zamiany te mają w założeniu przyczynić się do budowy zintegrowanego i nowoczesnego systemu IT, który pozwoli na udoskonalenie obsługi informacyjnej turystów odwiedzających region Podbabiogórza.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorŁasak, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:43:43Z
dc.date.available2020-07-26T18:43:43Z
dc.date.submitted2015-10-20pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-101626-120051pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208614
dc.languagepolpl
dc.subject.enTOURIST INFORMATION,PODBABIOGORZE,TOURISMpl
dc.subject.plINFORMACJA TURYSTYCZNA, PODBABIOGÓRZE,TURYSTYKApl
dc.titleOcena i doskonalenie systemu informacji turystycznej w rejonie Podbabiogórzapl
dc.title.alternativeEvaluation and improvement of tourist information system in the area of Podbabiogorzepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tourist information systems play an extremely important role at every stage of a tourist trip. They allow you to get the information needed from the perspective of tourists visiting the area. The IT system also operates on a very frequently visited Podbabiogorze area. The aim of this study was to evaluate selected elements of the tourist information system of Podbabiogorze area, ie. the tourist information points, tourist signs and the creation of an original concept of improvement. Its implementation is based on a survey conducted among 120 people who have had the opportunity to visit the region Podbabiogorze a tourist. According to respondents, the tourist information system operates in Podbabiogorze only on average level. At first, signage and functioning of tourist information points, marking hiking trails and placement of road signs was poorly rated. This made it possible to confirm the research hypothesis that the tourist information Podbabiogorze is insufficient and ineffective. Based on the results of the study own concept to improve the IT system of the area was suggested. It assumes the creation of mobile IT and independent stands at the most visited places, greater use of digital information and the improvement of tourist signs. These changes are intended to contribute to the construction of an integrated and modern IT system, which will improve the information service of tourists visiting the region of Podbabiogorze.
dc.abstract.plpl
Systemy informacji turystycznej odgrywają niezwykle ważną rolę na każdym etapie wyjazdu turystycznego. Umożliwiają one zdobycie informacji niezbędnych z perspektywy turystów odwiedzających dany obszar. System IT funkcjonuje również na niezwykle często odwiedzanym przez turystów obszarze Podbabiogórza. Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny wybranych elementów systemu informacji turystycznej obszaru Podbabiogórza, tj. punktów informacji turystycznej i oznakowania turystycznego oraz stworzenie autorskiej koncepcji jego poprawy. Jego realizację oparto o badania ankietowe przeprowadzone na grupie 120 osób, które miały okazję odwiedzić region Podbabiogórza w celach turystycznych.Według respondentów, system informacji turystycznej Podbabiogórza funkcjonuje jedynie przeciętnie. Słabo oceniono przede wszystkim oznakowanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej, oznakowanie szlaków turystycznych oraz umiejscowienie znaków drogowych. Pozwoliło to na potwierdzenie hipotezy badawczej, że informacja turystyczna Podbabiogórza jest niewystarczająca i nieskuteczna.Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowano autorską koncepcję usprawnienia systemu IT tego obszaru. Zakłada ona utworzenie mobilnych IT oraz samodzielnych stoisk przy najczęściej odwiedzanych miejscach, większe wykorzystania informacji cyfrowych oraz poprawę stanu oznakowania turystycznego. Zamiany te mają w założeniu przyczynić się do budowy zintegrowanego i nowoczesnego systemu IT, który pozwoli na udoskonalenie obsługi informacyjnej turystów odwiedzających region Podbabiogórza.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Łasak, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:43:43Z
dc.date.available
2020-07-26T18:43:43Z
dc.date.submittedpl
2015-10-20
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-101626-120051
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208614
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TOURIST INFORMATION,PODBABIOGORZE,TOURISM
dc.subject.plpl
INFORMACJA TURYSTYCZNA, PODBABIOGÓRZE,TURYSTYKA
dc.titlepl
Ocena i doskonalenie systemu informacji turystycznej w rejonie Podbabiogórza
dc.title.alternativepl
Evaluation and improvement of tourist information system in the area of Podbabiogorze
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1

No access

No Thumbnail Available