Layout-marka-fenomen kulturowy. O sile oddziaływania powojennego "Przekroju"

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this dissertation was to analyze the design of the former weekly “Przekrój” and the quarterly, which is currently appearing under the same title, both in terms of their graphic and content layer. The main assumption of the analysis was to identify the most recognizable elements forming the "Przekrój" brand and present the brand in the context of a certain cultural phenomenon, which, after so many years since the first issue of the magazine, is still valid. The first chapter of the work was devoted to the history of shaping the weekly, its idea, and the entire brand. The second chapter discusses: the design of the post-war weekly, its main creators and directions in art that had an impact on the layout of the magazine. The last chapter was devoted to the latest edition of the “Przekrój” magazine in the form of a quarterly. It analyzed the idea of reactivating the magazine and the concept of returning to the 1950s and 1960s. This chapter became an attempt to answer the question, whether the new "Przekrój" is only inspired by Eile's "Przekrój", or rather tries to recreate it, returning to the same directions in art from which post-war graphic artists and designers drew.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza projektu dawnego tygodnika „Przekrój” oraz ukazującego się obecnie, pod tym samym tytułem, kwartalnika, zarówno pod kątem ich warstwy graficznej, jak również treściowej. Głównym założeniem analizy było zidentyfikowanie najbardziej nośnych elementów tworzących markę „Przekroju” i zaprezentowanie tejże marki w kontekście pewnego fenomenu kulturowego, który po tak wielu latach od ukazania się pierwszego numeru pisma, dalej jest aktualny. Pierwszy rozdział pracy poświęcono historii kształtowania się tygodnika, jego zamysłu, jak i całej marki. W drugim rozdziale omówione zostały: projekt powojennego tygodnika, jego główni twórcy oraz kierunki w sztuce, które miały wpływ na ukształtowanie wyglądu pisma. Ostatni rozdział poświęcony został najnowszej odsłonie czasopisma „Przekrój” w formie kwartalnika. Dokonano w nim analizy zamysłu reaktywacji magazynu i koncepcji powrotu do lat 50. i 60. XX wieku. Rozdział ten stał się próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowy „Przekrój” inspiruje się jedynie „Przekrojem” Eilego, czy raczej stara się go odtworzyć, powracając do tych samych kierunków w sztuce, z których czerpali powojenni graficy i projektanci.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKomorowska, Magdalenapl
dc.contributor.authorMolenda, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerFrodyma, Teresapl
dc.contributor.reviewerKomorowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:55:58Z
dc.date.available2020-07-28T06:55:58Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-141888-245192pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241426
dc.languagepolpl
dc.subject.enPrzekrój, weekly, quarterly, illustrated magazine, layout, typography, illustration, graphics, brand, cultural phenomenon, PRLpl
dc.subject.pl"Przekrój", tygodnik, kwartalnik, magazyn ilustrowany, layout, typografia, ilustracja, grafika, marka, fenomen kulturowy, PRLpl
dc.titleLayout-marka-fenomen kulturowy. O sile oddziaływania powojennego "Przekroju"pl
dc.title.alternativeLayout-brand-cultural phenomenon. On the impact of the post-war "Przekrój"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissertation was to analyze the design of the former weekly “Przekrój” and the quarterly, which is currently appearing under the same title, both in terms of their graphic and content layer. The main assumption of the analysis was to identify the most recognizable elements forming the "Przekrój" brand and present the brand in the context of a certain cultural phenomenon, which, after so many years since the first issue of the magazine, is still valid. The first chapter of the work was devoted to the history of shaping the weekly, its idea, and the entire brand. The second chapter discusses: the design of the post-war weekly, its main creators and directions in art that had an impact on the layout of the magazine. The last chapter was devoted to the latest edition of the “Przekrój” magazine in the form of a quarterly. It analyzed the idea of reactivating the magazine and the concept of returning to the 1950s and 1960s. This chapter became an attempt to answer the question, whether the new "Przekrój" is only inspired by Eile's "Przekrój", or rather tries to recreate it, returning to the same directions in art from which post-war graphic artists and designers drew.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza projektu dawnego tygodnika „Przekrój” oraz ukazującego się obecnie, pod tym samym tytułem, kwartalnika, zarówno pod kątem ich warstwy graficznej, jak również treściowej. Głównym założeniem analizy było zidentyfikowanie najbardziej nośnych elementów tworzących markę „Przekroju” i zaprezentowanie tejże marki w kontekście pewnego fenomenu kulturowego, który po tak wielu latach od ukazania się pierwszego numeru pisma, dalej jest aktualny. Pierwszy rozdział pracy poświęcono historii kształtowania się tygodnika, jego zamysłu, jak i całej marki. W drugim rozdziale omówione zostały: projekt powojennego tygodnika, jego główni twórcy oraz kierunki w sztuce, które miały wpływ na ukształtowanie wyglądu pisma. Ostatni rozdział poświęcony został najnowszej odsłonie czasopisma „Przekrój” w formie kwartalnika. Dokonano w nim analizy zamysłu reaktywacji magazynu i koncepcji powrotu do lat 50. i 60. XX wieku. Rozdział ten stał się próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowy „Przekrój” inspiruje się jedynie „Przekrojem” Eilego, czy raczej stara się go odtworzyć, powracając do tych samych kierunków w sztuce, z których czerpali powojenni graficy i projektanci.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Komorowska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Molenda, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Frodyma, Teresa
dc.contributor.reviewerpl
Komorowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:55:58Z
dc.date.available
2020-07-28T06:55:58Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-141888-245192
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241426
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Przekrój, weekly, quarterly, illustrated magazine, layout, typography, illustration, graphics, brand, cultural phenomenon, PRL
dc.subject.plpl
"Przekrój", tygodnik, kwartalnik, magazyn ilustrowany, layout, typografia, ilustracja, grafika, marka, fenomen kulturowy, PRL
dc.titlepl
Layout-marka-fenomen kulturowy. O sile oddziaływania powojennego "Przekroju"
dc.title.alternativepl
Layout-brand-cultural phenomenon. On the impact of the post-war "Przekrój"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available