Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.

master
dc.abstract.enThe purpose of the work is analysis of conditions of resumption of administrative proceedings according to general provisions of the Code of Administrative Proceedings and pursuant to special provisions. The resumption of administrative proceedings is one of the extraordinary procedures for verification of final decisions, which aim is to assure reconsideration of a case when proceedings prior to issuing final decision were burdened with one of qualified legal defects. The work consists of three chapters. Chapter one reviews institution of resumption of general administrative proceedings. The subject of chapter two is analysis of particular conditions of resumption of general administrative proceedings contained in Article 145 § 1, 145a § 1 and 145b § 1 of the Code of Administrative Proceedings, based mainly on judicial decisions and legal doctrine. In chapter two there is also presented how regulations referred to conditions of resumption of general administrative proceedings were formed over the years. Chapter three of the work refers to conditions of resumption of administrative proceedings regulated in special provisions such as tax and disciplinary procedure, among others.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego na gruncie przepisów ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów szczególnych. Wznowienie postępowania administracyjnego to jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania służących weryfikacji decyzji ostatecznych, zapewniający ponowne rozpatrzenie oraz rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, gdy postępowanie poprzedzające wydanie decyzji ostatecznej obarczone było jedną z kwalifikowanych wad prawnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest instytucji wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego. Przedmiotem drugiego rozdziału pracy jest analiza poszczególnych przesłanek wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego zawartych w art. 145 § 1, 145a § 1 oraz 145b § 1 k.p.a., oparta przede wszystkim na orzecznictwie sądowym oraz poglądach nauki prawa. Przedstawiono w nim ponadto sposób, w jaki kształtowały się regulacje dotyczące przesłanek wznowieniowych ogólnego postępowania administracyjnego na przestrzeni lat. Rozdział trzeci pracy dotyczy przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego uregulowanych w przepisach szczególnych, m.in. w postępowaniach podatkowych oraz dyscyplinarnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.contributor.authorŻytniak, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.reviewerKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:59:47Z
dc.date.available2020-07-25T00:59:47Z
dc.date.submitted2014-07-03pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-87324-97954pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195887
dc.languagepolpl
dc.subject.enconditions resumption administrative proceedingspl
dc.subject.plprzesłanki wznowienia postępowania administracyjnegopl
dc.titlePrzesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.pl
dc.title.alternativeConditions of resumption of administrative proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is analysis of conditions of resumption of administrative proceedings according to general provisions of the Code of Administrative Proceedings and pursuant to special provisions. The resumption of administrative proceedings is one of the extraordinary procedures for verification of final decisions, which aim is to assure reconsideration of a case when proceedings prior to issuing final decision were burdened with one of qualified legal defects. The work consists of three chapters. Chapter one reviews institution of resumption of general administrative proceedings. The subject of chapter two is analysis of particular conditions of resumption of general administrative proceedings contained in Article 145 § 1, 145a § 1 and 145b § 1 of the Code of Administrative Proceedings, based mainly on judicial decisions and legal doctrine. In chapter two there is also presented how regulations referred to conditions of resumption of general administrative proceedings were formed over the years. Chapter three of the work refers to conditions of resumption of administrative proceedings regulated in special provisions such as tax and disciplinary procedure, among others.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego na gruncie przepisów ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów szczególnych. Wznowienie postępowania administracyjnego to jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania służących weryfikacji decyzji ostatecznych, zapewniający ponowne rozpatrzenie oraz rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, gdy postępowanie poprzedzające wydanie decyzji ostatecznej obarczone było jedną z kwalifikowanych wad prawnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest instytucji wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego. Przedmiotem drugiego rozdziału pracy jest analiza poszczególnych przesłanek wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego zawartych w art. 145 § 1, 145a § 1 oraz 145b § 1 k.p.a., oparta przede wszystkim na orzecznictwie sądowym oraz poglądach nauki prawa. Przedstawiono w nim ponadto sposób, w jaki kształtowały się regulacje dotyczące przesłanek wznowieniowych ogólnego postępowania administracyjnego na przestrzeni lat. Rozdział trzeci pracy dotyczy przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego uregulowanych w przepisach szczególnych, m.in. w postępowaniach podatkowych oraz dyscyplinarnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.contributor.authorpl
Żytniak, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.reviewerpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:59:47Z
dc.date.available
2020-07-25T00:59:47Z
dc.date.submittedpl
2014-07-03
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-87324-97954
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195887
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
conditions resumption administrative proceedings
dc.subject.plpl
przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego
dc.titlepl
Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego.
dc.title.alternativepl
Conditions of resumption of administrative proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
3
Gdynia
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Olsztyn
1
Rzeszów
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available