Przemiany przestrzeni i rewitalizacja Sanoka po 1989 roku

master
dc.abstract.enSocio-economic changes, which took place in Poland after year 1989, had a major impact on the area of Polish cities. The aim of this paper is to present how they influenced physical space of medium-sized cities, space function and use, and which actors played role in these phenomena. The research was conducted in Sanok, a city with centuries of history, which development, from the 19th century, was strongly related to industry. The area of research concerned three different types of space: city centre, industrial area and postmilitary area. Changes in socio-economic situation of the city before and after 1989 were analysed. While examining city space, attention was paid to the change in its use and ownership. Results were supplemented by the residents’ opinions and perceptions of the particular areas. The paper also takes into account the phenomenon of regeneration in Sanok. The nature of regeneration projects, their beneficiaries and most affected areas were analised.Ownership changes and the return of free-market mechanisms opened different types of the city space in Sanok for new ways of use, new functions and new users. The role of the city centre as the most important and representative area has been strengthened. Moreover, residential function is being displaced by service function there. The industrial area was privatized and new users were allowed to act there. It follows its previous development of industrial activities, diversified by service and trade. As a result of the restructuring of the Polish Army, Sanok regained a big area of the former military unit. Residential area and local entrepreneurship is developing there. Private companies or public institutions are located in old military buildings. The area of former army unit is also very attractive because of green spaces and is becoming a recreation district. The greatest impact on space transformation in Sanok has local government. Entrepreneurs and business organizations also play a large role. Residents are not very active.pl
dc.abstract.otherZmiany uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, które zaszły w Polsce w wyniku przemian ustrojowych po 1989 roku miały duży wpływ na przestrzeń polskich miast. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak pod ich wpływem zmienia się przestrzeń fizyczna średniej wielkości miasta oraz funkcje tej przestrzeni i sposoby jej użytkowania, a także jakie podmioty mają na wymienione zjawiska wpływ. Badania przeprowadzono w Sanoku, mieście o wielowiekowej historii, którego rozwój od XIX wieku był mocno związany z przemysłem. Teren badań stanowią trzy obszary o odmiennej specyfice: śródmieście miasta, teren przemysłowy oraz teren powojskowy. Przeprowadzono analizę zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta przed i po 1989 roku oraz analizę przemian przestrzeni miasta. Badając przestrzeń miasta zwrócono uwagę przede wszystkim na zmiany własności i użytkowania. Wyniki uzupełniono o opinie mieszkańców dotyczące postrzegania poszczególnych obszarów. W pracy uwzględniono też zjawisko rewitalizacji zachodzące w Sanoku. Analizie poddano charakter działań rewitalizacyjnych, ich beneficjentów, sprawdzono, których obszarów dotyczą w największym stopniu.Przemiany własnościowe i powrót mechanizmów wolnego rynku otworzył różne typy przestrzeni w Sanoku na nowe sposoby użytkowania, nowe funkcje i nowych użytkowników. Rola Śródmieścia jako centrum miasta i przestrzeni reprezentacyjnej została wzmocniona. Ponadto funkcja usługowa zaczęła wypierać ze Śródmieścia funkcje mieszkaniową. Przestrzeń przemysłowa została sprywatyzowana, dopuszczono do niej nowych użytkowników. Następuje w niej dalszy rozwój działalności przemysłowej, urozmaicony przez działalności o charakterze usługowym i handlowym. W wyniku restrukturyzacji Wojska Polskiego miasto odzyskało olbrzymi obszar po byłej jednostce wojskowej. Rozwija się na nim mieszkalnictwo i lokalna przedsiębiorczość. W starych zabudowaniach jednostki lokują się firmy bądź placówki użyteczności publicznej. Obszar posiada też atrakcyjne tereny zielone i staje się dzielnicą rekreacyjną. W Sanoku największy wpływ na przemiany zachodzące w przestrzeni ma samorząd. Dużą role odgrywają też przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu. Mieszkańcy najmniej angażują się w proces przemian.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.contributor.authorSkworzec, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerGórka, Zygmunt - 128145 pl
dc.contributor.reviewerDomański, Bolesław - 127742 pl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:44:48Z
dc.date.available2020-06-30T21:44:48Z
dc.date.submitted2011-10-20pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-42862-70338pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160712
dc.subject.enSanok, city centre, industrial areas, postmilitary areas, regenerationpl
dc.subject.otherSanok, śródmieście, obszary powojskowe, obszary przemysłowe, rewitalizacjapl
dc.titlePrzemiany przestrzeni i rewitalizacja Sanoka po 1989 rokupl
dc.title.alternativeSpace transformation and regeneration in Sanok after year 1989pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Socio-economic changes, which took place in Poland after year 1989, had a major impact on the area of Polish cities. The aim of this paper is to present how they influenced physical space of medium-sized cities, space function and use, and which actors played role in these phenomena. The research was conducted in Sanok, a city with centuries of history, which development, from the 19th century, was strongly related to industry. The area of research concerned three different types of space: city centre, industrial area and postmilitary area. Changes in socio-economic situation of the city before and after 1989 were analysed. While examining city space, attention was paid to the change in its use and ownership. Results were supplemented by the residents’ opinions and perceptions of the particular areas. The paper also takes into account the phenomenon of regeneration in Sanok. The nature of regeneration projects, their beneficiaries and most affected areas were analised.Ownership changes and the return of free-market mechanisms opened different types of the city space in Sanok for new ways of use, new functions and new users. The role of the city centre as the most important and representative area has been strengthened. Moreover, residential function is being displaced by service function there. The industrial area was privatized and new users were allowed to act there. It follows its previous development of industrial activities, diversified by service and trade. As a result of the restructuring of the Polish Army, Sanok regained a big area of the former military unit. Residential area and local entrepreneurship is developing there. Private companies or public institutions are located in old military buildings. The area of former army unit is also very attractive because of green spaces and is becoming a recreation district. The greatest impact on space transformation in Sanok has local government. Entrepreneurs and business organizations also play a large role. Residents are not very active.
dc.abstract.otherpl
Zmiany uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, które zaszły w Polsce w wyniku przemian ustrojowych po 1989 roku miały duży wpływ na przestrzeń polskich miast. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak pod ich wpływem zmienia się przestrzeń fizyczna średniej wielkości miasta oraz funkcje tej przestrzeni i sposoby jej użytkowania, a także jakie podmioty mają na wymienione zjawiska wpływ. Badania przeprowadzono w Sanoku, mieście o wielowiekowej historii, którego rozwój od XIX wieku był mocno związany z przemysłem. Teren badań stanowią trzy obszary o odmiennej specyfice: śródmieście miasta, teren przemysłowy oraz teren powojskowy. Przeprowadzono analizę zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta przed i po 1989 roku oraz analizę przemian przestrzeni miasta. Badając przestrzeń miasta zwrócono uwagę przede wszystkim na zmiany własności i użytkowania. Wyniki uzupełniono o opinie mieszkańców dotyczące postrzegania poszczególnych obszarów. W pracy uwzględniono też zjawisko rewitalizacji zachodzące w Sanoku. Analizie poddano charakter działań rewitalizacyjnych, ich beneficjentów, sprawdzono, których obszarów dotyczą w największym stopniu.Przemiany własnościowe i powrót mechanizmów wolnego rynku otworzył różne typy przestrzeni w Sanoku na nowe sposoby użytkowania, nowe funkcje i nowych użytkowników. Rola Śródmieścia jako centrum miasta i przestrzeni reprezentacyjnej została wzmocniona. Ponadto funkcja usługowa zaczęła wypierać ze Śródmieścia funkcje mieszkaniową. Przestrzeń przemysłowa została sprywatyzowana, dopuszczono do niej nowych użytkowników. Następuje w niej dalszy rozwój działalności przemysłowej, urozmaicony przez działalności o charakterze usługowym i handlowym. W wyniku restrukturyzacji Wojska Polskiego miasto odzyskało olbrzymi obszar po byłej jednostce wojskowej. Rozwija się na nim mieszkalnictwo i lokalna przedsiębiorczość. W starych zabudowaniach jednostki lokują się firmy bądź placówki użyteczności publicznej. Obszar posiada też atrakcyjne tereny zielone i staje się dzielnicą rekreacyjną. W Sanoku największy wpływ na przemiany zachodzące w przestrzeni ma samorząd. Dużą role odgrywają też przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu. Mieszkańcy najmniej angażują się w proces przemian.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.contributor.authorpl
Skworzec, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Górka, Zygmunt - 128145
dc.contributor.reviewerpl
Domański, Bolesław - 127742
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:44:48Z
dc.date.available
2020-06-30T21:44:48Z
dc.date.submittedpl
2011-10-20
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-42862-70338
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160712
dc.subject.enpl
Sanok, city centre, industrial areas, postmilitary areas, regeneration
dc.subject.otherpl
Sanok, śródmieście, obszary powojskowe, obszary przemysłowe, rewitalizacja
dc.titlepl
Przemiany przestrzeni i rewitalizacja Sanoka po 1989 roku
dc.title.alternativepl
Space transformation and regeneration in Sanok after year 1989
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available