The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprises

2022
journal article
article
18
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:21:43Z
dc.abstract.enPurpose: The traditional sources of financing (bank loans) cannot be treated as an essential source of financing for SMEs in developing countries. For this reason, this group of entities uses many alternative sources, from bootstrapping to microfinance and crowdfunding. During the last decade, a significant contribution in this area has been done by financial technology. The purpose of this study is threefold: 1) to present the role of financial technologies in financing SMEs, 2) to examine the role of entities based on financial technology in financing SMEs in developing countries, and 3) to consider other non-bank aspects of financing SMEs, leading to the improvement of the financial situation of these entities. The in-depth analysis of these entrepreneurial finance practices will be developed in the following papers presented in this Issue. Methodology: This study employs a theoretical approach based on a narrative literature review. The primary attention is focused on applying financial technology as a stimulant for the finance of SMEs in developing countries. Findings: As a consequence of the financing gap for SMEs within the traditional financial system, these entities use non-bank financing based on financial technology. The research confirms that financial technology plays a crucial role in fostering the financial situation of SMEs in developing countries and providing greater financial inclusion for these entities. Both, financial technology and enterprises based on this technology contribute significantly to the improvement of efficiency of financing SMEs in emerging markets. They also provide a broader range of services, than were offered by the traditional financial sector. Regarding the other aspects of SME finance, it is essential to implement such ways of financing like microfinance services and crowdfunding. Such funding mechanisms, together with the budget process and the compliance under the conditions of e-tax systems, are important determinants of current entrepreneurial finance. Implications: The paper describes the financing of SMEs in developing countries. The in-depth picture of the SME’s financial situation, focusing on the technological development in this area, provides essential insight into this still poorly explored area. It also offers important premises for shaping the post-pandemic policy to support their further growth. Originality/value: Despite growing theoretical and empirical literature about entrepreneurial finance, this study aims to contribute to the role of financial technology in this area. The impact of financial technologies and the role of fintech-based entities on SME activity in developing countries are still poorly researched. Moreover, the research provides a brief overview of other SME funding sources and their determinants in this group of countries.pl
dc.abstract.plCel: Tradycyjne źródła finansowania (kredyty bankowe) nie mogą być traktowane jako podstawowe źródło finansowania MŚP w krajach rozwijających się. Z tego powodu wskazana grupa podmiotów korzysta z wielu alternatywnych źródeł, od bootstrappingu, po mikrofinansowanie i crowdfunding. W ciągu ostatniej dekady znaczący wkład w tym obszarze ma technologia finansowa. Cel artykułu można sprowadzić do trzech aspektów: 1) przedstawienia roli technologii finansowych w finansowaniu MŚP, 2) zbadania roli podmiotów opartych na technologii finansowej w finansowaniu MŚP w krajach rozwijających się 3) analizy innych pozabankowych aspektów finansowania MŚP, prowadzących do poprawy sytuacji finansowej tych podmiotów. Dogłębna analiza praktyk stosowanych w ramach finansów przedsiębiorczych zostanie rozwinięta w kolejnych artykułach prezentowanych w tym numerze. Metodyka: Niniejsze badanie wykorzystuje podejście teoretyczne oparte na narracyjnym przeglądzie literatury. Główna uwaga skupia się na zastosowaniu technologii finansowej jako stymulatora finansowania MŚP w krajach rozwijających się. Wyniki: W konsekwencji występowania luki w finansowaniu MŚP w ramach tradycyjnego systemu finansowego, podmioty te korzystają z finansowania pozabankowego, opartego na technologii finansowej. Badania potwierdzają, że technologia finansowa odgrywa kluczową rolę w poprawie sytuacji finansowej MŚP w krajach rozwijających się i zapewnia inkluzję finansową tych podmiotów. Zarówno technologia finansowa, jak i przedsiębiorstwa oparte na tej technologii w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy efektywności finansowania MŚP w badanej grupie krajów. Umożliwiają one również świadczenie szerszego zakresu usług, niż oferował tradycyjny sektor finansowy. W odniesieniu do innych aspektów finansowania MŚP, konieczne jest wdrożenie w jak najszerszym zakresie mikrofinansowania i finansowania społecznościowego. Mechanizmy te, wraz z procesem budżetowym oraz dostosowaniem do elektronicznego systemu podatkowego są ważnymi determinantami współczesnego finansowania MŚP. Implikacje: Artykuł opisuje finansowanie MŚP w krajach rozwijających się. Zapewnia wgląd w obecną sytuację finansową MŚP w tych krajach oraz podkreśla istotne znaczenie rozwoju technologicznego, zapewniającego wsparcie finansowania. Artykuł wskazuje również na przesłanki do kształtowania post-pandemicznej polityki w zakresie finansowania MŚP. Oryginalność/wartość: Mimo dużego wzrostu teoretycznej i empirycznej literatury dotyczącej przedsiębiorczości finansowej (entrepreneurial finance), niniejsze badanie również ma na celu wniesienie wkładu w ten obszar badawczy. Wpływ technologii finansowych na MŚP w krajach rozwijających się i oddziaływanie podmiotów działających w oparciu o technologie fintech na tę grupę przedsiębiorstw jest nadal słabo zbadany. Ponadto badanie zawiera krótki przegląd innych źródeł finansowania MŚP w krajach rozwijających się oraz ich uwarunkowań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2022-03-23T11:21:03Z
dc.date.available2022-03-23T11:21:03Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical7-34pl
dc.description.publication1,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume18pl
dc.identifier.doi10.7341/20221811pl
dc.identifier.eissn2299-7326pl
dc.identifier.issn2299-7075pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289500
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfinancial technologypl
dc.subject.enfintechpl
dc.subject.ensmall and medium enterprises (SMEs)pl
dc.subject.endeveloping countriespl
dc.subject.pltechnologia finansowapl
dc.subject.plfintechpl
dc.subject.plmałe i średnie przedsiębiorstwapl
dc.subject.plMŚPpl
dc.subject.plkraje rozwijające siępl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprisespl
dc.title.journalJournal of Entrepreneurship, Management and Innovationpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:21:43Z
dc.abstract.enpl
Purpose: The traditional sources of financing (bank loans) cannot be treated as an essential source of financing for SMEs in developing countries. For this reason, this group of entities uses many alternative sources, from bootstrapping to microfinance and crowdfunding. During the last decade, a significant contribution in this area has been done by financial technology. The purpose of this study is threefold: 1) to present the role of financial technologies in financing SMEs, 2) to examine the role of entities based on financial technology in financing SMEs in developing countries, and 3) to consider other non-bank aspects of financing SMEs, leading to the improvement of the financial situation of these entities. The in-depth analysis of these entrepreneurial finance practices will be developed in the following papers presented in this Issue. Methodology: This study employs a theoretical approach based on a narrative literature review. The primary attention is focused on applying financial technology as a stimulant for the finance of SMEs in developing countries. Findings: As a consequence of the financing gap for SMEs within the traditional financial system, these entities use non-bank financing based on financial technology. The research confirms that financial technology plays a crucial role in fostering the financial situation of SMEs in developing countries and providing greater financial inclusion for these entities. Both, financial technology and enterprises based on this technology contribute significantly to the improvement of efficiency of financing SMEs in emerging markets. They also provide a broader range of services, than were offered by the traditional financial sector. Regarding the other aspects of SME finance, it is essential to implement such ways of financing like microfinance services and crowdfunding. Such funding mechanisms, together with the budget process and the compliance under the conditions of e-tax systems, are important determinants of current entrepreneurial finance. Implications: The paper describes the financing of SMEs in developing countries. The in-depth picture of the SME’s financial situation, focusing on the technological development in this area, provides essential insight into this still poorly explored area. It also offers important premises for shaping the post-pandemic policy to support their further growth. Originality/value: Despite growing theoretical and empirical literature about entrepreneurial finance, this study aims to contribute to the role of financial technology in this area. The impact of financial technologies and the role of fintech-based entities on SME activity in developing countries are still poorly researched. Moreover, the research provides a brief overview of other SME funding sources and their determinants in this group of countries.
dc.abstract.plpl
Cel: Tradycyjne źródła finansowania (kredyty bankowe) nie mogą być traktowane jako podstawowe źródło finansowania MŚP w krajach rozwijających się. Z tego powodu wskazana grupa podmiotów korzysta z wielu alternatywnych źródeł, od bootstrappingu, po mikrofinansowanie i crowdfunding. W ciągu ostatniej dekady znaczący wkład w tym obszarze ma technologia finansowa. Cel artykułu można sprowadzić do trzech aspektów: 1) przedstawienia roli technologii finansowych w finansowaniu MŚP, 2) zbadania roli podmiotów opartych na technologii finansowej w finansowaniu MŚP w krajach rozwijających się 3) analizy innych pozabankowych aspektów finansowania MŚP, prowadzących do poprawy sytuacji finansowej tych podmiotów. Dogłębna analiza praktyk stosowanych w ramach finansów przedsiębiorczych zostanie rozwinięta w kolejnych artykułach prezentowanych w tym numerze. Metodyka: Niniejsze badanie wykorzystuje podejście teoretyczne oparte na narracyjnym przeglądzie literatury. Główna uwaga skupia się na zastosowaniu technologii finansowej jako stymulatora finansowania MŚP w krajach rozwijających się. Wyniki: W konsekwencji występowania luki w finansowaniu MŚP w ramach tradycyjnego systemu finansowego, podmioty te korzystają z finansowania pozabankowego, opartego na technologii finansowej. Badania potwierdzają, że technologia finansowa odgrywa kluczową rolę w poprawie sytuacji finansowej MŚP w krajach rozwijających się i zapewnia inkluzję finansową tych podmiotów. Zarówno technologia finansowa, jak i przedsiębiorstwa oparte na tej technologii w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy efektywności finansowania MŚP w badanej grupie krajów. Umożliwiają one również świadczenie szerszego zakresu usług, niż oferował tradycyjny sektor finansowy. W odniesieniu do innych aspektów finansowania MŚP, konieczne jest wdrożenie w jak najszerszym zakresie mikrofinansowania i finansowania społecznościowego. Mechanizmy te, wraz z procesem budżetowym oraz dostosowaniem do elektronicznego systemu podatkowego są ważnymi determinantami współczesnego finansowania MŚP. Implikacje: Artykuł opisuje finansowanie MŚP w krajach rozwijających się. Zapewnia wgląd w obecną sytuację finansową MŚP w tych krajach oraz podkreśla istotne znaczenie rozwoju technologicznego, zapewniającego wsparcie finansowania. Artykuł wskazuje również na przesłanki do kształtowania post-pandemicznej polityki w zakresie finansowania MŚP. Oryginalność/wartość: Mimo dużego wzrostu teoretycznej i empirycznej literatury dotyczącej przedsiębiorczości finansowej (entrepreneurial finance), niniejsze badanie również ma na celu wniesienie wkładu w ten obszar badawczy. Wpływ technologii finansowych na MŚP w krajach rozwijających się i oddziaływanie podmiotów działających w oparciu o technologie fintech na tę grupę przedsiębiorstw jest nadal słabo zbadany. Ponadto badanie zawiera krótki przegląd innych źródeł finansowania MŚP w krajach rozwijających się oraz ich uwarunkowań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2022-03-23T11:21:03Z
dc.date.available
2022-03-23T11:21:03Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
7-34
dc.description.publicationpl
1,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
18
dc.identifier.doipl
10.7341/20221811
dc.identifier.eissnpl
2299-7326
dc.identifier.issnpl
2299-7075
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/289500
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
financial technology
dc.subject.enpl
fintech
dc.subject.enpl
small and medium enterprises (SMEs)
dc.subject.enpl
developing countries
dc.subject.plpl
technologia finansowa
dc.subject.plpl
fintech
dc.subject.plpl
małe i średnie przedsiębiorstwa
dc.subject.plpl
MŚP
dc.subject.plpl
kraje rozwijające się
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprises
dc.title.journalpl
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Johannesburg
1
Krakow
1
Rzuchowa
1
Tilburg
1
Downloads
lasak_the_role_of_financial_technology_2022.pdf
35
lasak_the_role_of_financial_technology_2022.odt
16