Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument strategicznego planowania i nadzoru w polityce zdrowotnej

master
dc.abstract.enThis present study is a dissertation of the native concept overnative and regional health needs maps, implying significant changes in the processes of governance in national health policy. The initiative of policy makers has been presented within the theoretical assumptions of reform processes and international experience. According to this, the Author has reviewed the project, both in the proceeding changes, functional requirements and implementation concept and the impact of its provisions on participants in the system; and of the access and allocation of its resources - concretising and assessing its feasibility perspective.The conducted analysis showed that, despite proven into this paper, the adequacy of the idea of mapping and assessment of health needs in relation to management processes in health policy, the national concept has low utility value in the planning and supervision. It is also questionable whether the assumptions concept contribute to the realization of correct management of regionalization processes in health policy Despite the identified numerous imperfections, the project should be assessed in terms of reasonable and desirable initiatives, aiming to increase the level of rationality of their undertakings, and - now requested in most health systems - to increase the level of integration and coordination in the national system.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi rozprawę nad rodzimym konceptem ogólnopolskiej i regionalnych map potrzeb zdrowych, implikujących istotne zmiany w procesach zarządzania w krajowej polityce zdrowotnej. Inicjatywa decydentów poddana została analizie w ramach teoretycznych założeń procesów reformatorskich oraz doświadczeń międzynarodowych. Dzięki powyższemu, Autorka przedstawiła przedsięwzięcie, zarówno w obszarze procedowania zmiany, założeń funkcjonalnych i implementacyjnych konceptu, oraz wpływu jego zapisów na uczestników systemu; a także w obliczu dostępu do jego zasobów i ich alokacji – konkretyzując i oceniając perspektywy jego wykonalności.Przeprowadzone analizy wykazały, iż pomimo udowodnionej w pracy, adekwatności idei mapowania i oceny potrzeb zdrowotnych względem procesów zarządzania w polityce zdrowotnej, krajowy koncept wykazuje niską wartość użytkową w zakresie planowania i nadzoru. Wątpliwym jest również czy założenia konceptu przyczyniają się do urzeczywistnienia poprawnych procesów regionalizacji zarządzania w polityce zdrowotnej. Pomimo zidentyfikowanych licznych niedoskonałości, przedsięwzięcie decydentów sektora należy jednak oceniać w kategoriach inicjatyw zasadnych i pożądanych, dążących do zwiększenia poziomu racjonalności podejmowanych przedsięwzięć oraz – obecnie postulowanych w większości systemów ochrony zdrowia – zwiększenia poziomu integracji i koordynacji w krajowym systemie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.contributor.authorZientek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:40:25Z
dc.date.available2020-07-26T14:40:25Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-97672-127689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205056
dc.languagepolpl
dc.subject.enassessment of health needs, health needs maps, regionalization of health policy, planning and supervision in health policy, strategic management in health carepl
dc.subject.plocena potrzeb zdrowotnych, mapy potrzeb zdrowotnych, regionalizacja polityki zdrowotnej, planowanie i nadzór w polityce zdrowotnej, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowiapl
dc.titleMapy potrzeb zdrowotnych jako instrument strategicznego planowania i nadzoru w polityce zdrowotnejpl
dc.title.alternativeHealth needs maps as an instrument for strategic planning and surveillance in health policypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This present study is a dissertation of the native concept overnative and regional health needs maps, implying significant changes in the processes of governance in national health policy. The initiative of policy makers has been presented within the theoretical assumptions of reform processes and international experience. According to this, the Author has reviewed the project, both in the proceeding changes, functional requirements and implementation concept and the impact of its provisions on participants in the system; and of the access and allocation of its resources - concretising and assessing its feasibility perspective.The conducted analysis showed that, despite proven into this paper, the adequacy of the idea of mapping and assessment of health needs in relation to management processes in health policy, the national concept has low utility value in the planning and supervision. It is also questionable whether the assumptions concept contribute to the realization of correct management of regionalization processes in health policy Despite the identified numerous imperfections, the project should be assessed in terms of reasonable and desirable initiatives, aiming to increase the level of rationality of their undertakings, and - now requested in most health systems - to increase the level of integration and coordination in the national system.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi rozprawę nad rodzimym konceptem ogólnopolskiej i regionalnych map potrzeb zdrowych, implikujących istotne zmiany w procesach zarządzania w krajowej polityce zdrowotnej. Inicjatywa decydentów poddana została analizie w ramach teoretycznych założeń procesów reformatorskich oraz doświadczeń międzynarodowych. Dzięki powyższemu, Autorka przedstawiła przedsięwzięcie, zarówno w obszarze procedowania zmiany, założeń funkcjonalnych i implementacyjnych konceptu, oraz wpływu jego zapisów na uczestników systemu; a także w obliczu dostępu do jego zasobów i ich alokacji – konkretyzując i oceniając perspektywy jego wykonalności.Przeprowadzone analizy wykazały, iż pomimo udowodnionej w pracy, adekwatności idei mapowania i oceny potrzeb zdrowotnych względem procesów zarządzania w polityce zdrowotnej, krajowy koncept wykazuje niską wartość użytkową w zakresie planowania i nadzoru. Wątpliwym jest również czy założenia konceptu przyczyniają się do urzeczywistnienia poprawnych procesów regionalizacji zarządzania w polityce zdrowotnej. Pomimo zidentyfikowanych licznych niedoskonałości, przedsięwzięcie decydentów sektora należy jednak oceniać w kategoriach inicjatyw zasadnych i pożądanych, dążących do zwiększenia poziomu racjonalności podejmowanych przedsięwzięć oraz – obecnie postulowanych w większości systemów ochrony zdrowia – zwiększenia poziomu integracji i koordynacji w krajowym systemie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.contributor.authorpl
Zientek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:40:25Z
dc.date.available
2020-07-26T14:40:25Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-97672-127689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
assessment of health needs, health needs maps, regionalization of health policy, planning and supervision in health policy, strategic management in health care
dc.subject.plpl
ocena potrzeb zdrowotnych, mapy potrzeb zdrowotnych, regionalizacja polityki zdrowotnej, planowanie i nadzór w polityce zdrowotnej, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
dc.titlepl
Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument strategicznego planowania i nadzoru w polityce zdrowotnej
dc.title.alternativepl
Health needs maps as an instrument for strategic planning and surveillance in health policy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Krakow
3
Lidzbark
3
Szczecin
3
Sucha Beskidzka
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Boardman
1
Bytom
1
Bühl
1

No access

No Thumbnail Available