Oceny moralne w kontekście wysokiej wrażliwości.

master
dc.abstract.enThe present study explores moral judgment’s severity in context of High Sensitivity. It shows how people see sensitivity and how they made decisions whether in one situation a person did right or wrong thing. In connection with perceiving sensitive people as less determined and resolute, the goal was to check if this relation may be observed in the survey. To examine this subject the scale of six moral relevant situations and the HSP questionnaire translated to polish was used. Situations was estimate on scale from “totally good” to “totally bad”. Participant had the chance to justify their choices. In the study take part 160 participants. Analyses does not show any statistically significant relation between one’s estimation and sensitivity. One of presented situation has shown small relation between total score in HSP questionnaire and positiveness of estimations. They may also be seen a small relation between subscales EOE and LST of HSP questionnaire and the length of justifications. Bigger survey may precise whether the relations exist or not.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu surowości oceny sytuacji relewantnych moralnie w kontekście poziomu nasilenia cechy zwanej wysoką wrażliwością. Opisuje podejście do wrażliwości oraz sposób podejmowania decyzji dotyczących tego czy w danej sytuacji osoba obserwowana zachowała się dobrze, czy też źle. W związku z tym, że osoby wrażliwe są postrzegane często jako mniej stanowcze i zdecydowane, celem pracy było sprawdzenie czy można zauważyć tę zależność w badaniu. Do jego realizacji posłużono się, skonstruowaną na potrzeby pracy, listą sześciu sytuacji podlegających ocenie na skali od „zdecydowanie złe” do „zdecydowanie dobre” oraz kwestionariuszem HSP-PL. Respondenci mieli również możliwość uzasadnienia swoich ocen, po ich dokonaniu. W badaniu wzięło udział 160 osób. Analiza nie wykazała istotnych statystycznie związków pomiędzy wynikiem w skali HSP-PL a ogólnym sposobem oceniania pod względem moralnych. Jedynie w jednej z prezentowanych sytuacji można zaobserwować niską, istotną statystycznie korelację ujemną między pozytywnością oceny a wynikiem ogólnym skali HSP-PL. Widać również małą, istotną statystycznie korelację pomiędzy skalami EOE i LST kwestionariusza a długością wpisywanych przez osoby badane uzasadnień. Badania na większą skalę w tym zakresie mogłyby doprecyzować czy obserwowane zależności rzeczywiście występują.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlorek, Stefan - 127932 pl
dc.contributor.authorGłowacka, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFlorek, Stefan - 127932 pl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.date.accessioned2023-10-18T21:43:31Z
dc.date.available2023-10-18T21:43:31Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyneuropsychologia i neurokognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-165961-259468pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321357
dc.languagepolpl
dc.subject.enhighly sensitive person, moral judgment, severitypl
dc.subject.plwysoko wrażliwa osobowość, oceny moralne, surowośćpl
dc.titleOceny moralne w kontekście wysokiej wrażliwości.pl
dc.title.alternativeMoral judgment in context of High Sensitivitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present study explores moral judgment’s severity in context of High Sensitivity. It shows how people see sensitivity and how they made decisions whether in one situation a person did right or wrong thing. In connection with perceiving sensitive people as less determined and resolute, the goal was to check if this relation may be observed in the survey. To examine this subject the scale of six moral relevant situations and the HSP questionnaire translated to polish was used. Situations was estimate on scale from “totally good” to “totally bad”. Participant had the chance to justify their choices. In the study take part 160 participants. Analyses does not show any statistically significant relation between one’s estimation and sensitivity. One of presented situation has shown small relation between total score in HSP questionnaire and positiveness of estimations. They may also be seen a small relation between subscales EOE and LST of HSP questionnaire and the length of justifications. Bigger survey may precise whether the relations exist or not.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu surowości oceny sytuacji relewantnych moralnie w kontekście poziomu nasilenia cechy zwanej wysoką wrażliwością. Opisuje podejście do wrażliwości oraz sposób podejmowania decyzji dotyczących tego czy w danej sytuacji osoba obserwowana zachowała się dobrze, czy też źle. W związku z tym, że osoby wrażliwe są postrzegane często jako mniej stanowcze i zdecydowane, celem pracy było sprawdzenie czy można zauważyć tę zależność w badaniu. Do jego realizacji posłużono się, skonstruowaną na potrzeby pracy, listą sześciu sytuacji podlegających ocenie na skali od „zdecydowanie złe” do „zdecydowanie dobre” oraz kwestionariuszem HSP-PL. Respondenci mieli również możliwość uzasadnienia swoich ocen, po ich dokonaniu. W badaniu wzięło udział 160 osób. Analiza nie wykazała istotnych statystycznie związków pomiędzy wynikiem w skali HSP-PL a ogólnym sposobem oceniania pod względem moralnych. Jedynie w jednej z prezentowanych sytuacji można zaobserwować niską, istotną statystycznie korelację ujemną między pozytywnością oceny a wynikiem ogólnym skali HSP-PL. Widać również małą, istotną statystycznie korelację pomiędzy skalami EOE i LST kwestionariusza a długością wpisywanych przez osoby badane uzasadnień. Badania na większą skalę w tym zakresie mogłyby doprecyzować czy obserwowane zależności rzeczywiście występują.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Florek, Stefan - 127932
dc.contributor.authorpl
Głowacka, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Florek, Stefan - 127932
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.date.accessioned
2023-10-18T21:43:31Z
dc.date.available
2023-10-18T21:43:31Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
neuropsychologia i neurokognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-165961-259468
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321357
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
highly sensitive person, moral judgment, severity
dc.subject.plpl
wysoko wrażliwa osobowość, oceny moralne, surowość
dc.titlepl
Oceny moralne w kontekście wysokiej wrażliwości.
dc.title.alternativepl
Moral judgment in context of High Sensitivity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Brzostek
1
Żory
1

No access

No Thumbnail Available
Collections